Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]
strona-glowna

Kolekcja Książąt Czartoryskich stała się własnością narodu polskiego

Polskie zbiory narodowe zostały wzbogacone o tysiące dzieł sztuki światowej klasy.

Kolekcja Książąt Czartoryskich stała się własnością narodu polskiego

Polskie zbiory narodowe zostały wzbogacone o tysiące dzieł sztuki światowej klasy.

Kolekcja Książąt Czartoryskich stała się własnością narodu polskiego

Polskie zbiory narodowe zostały wzbogacone o tysiące dzieł sztuki światowej klasy.
w tyl w przod

19-20.04.2017 Bydgoszcz Wiceminister kultury dr hab. Magdalena Gawin weźmie udział w obchodach "Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków" które odbędą się w Bydgoszczy.

czytaj więcej

07.04.2017 Warszawa Wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, Pełnomocnik Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi - Jerzy Kwieciński, członkowie misji ewaluacyjnej Międzynarodowego Biura Wystaw i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wezmą udział w konferencji prasowej podsumowującej wizytę delegacji BIE w Polsce.

czytaj więcej

07.04.2017 Warszawa Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin weźmie udział w uroczystość podpisania umów o dofinansowanie dla projektów wyłonionych w konkursie dla regionów słabiej rozwiniętych w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

czytaj więcej

W ministerstwie

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.
  czytaj więcej

 • Nabór na wizyty studyjne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej zakończony

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zakończyło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej - część „a” na wizyty studyjne.

   

kontakt

mapa okolicy mkidn

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. (22) 42 10 100
222 500 140

Rzecznik prasowy MKiDN Radosław Różycki
Centrum Informacyjne MKiDN
tel. (22) 42 10 555

Lub skorzystaj z:
formularza kontaktowego.

 • Nominacje na dyrektorów instytucji kultury30-12-2016

  Dr hab. Przemysław Mrozowski został powołany na stanowisko dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, a dr hab. Robert Kotowski obejmie stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach. 30 grudnia 2016 r. obie nominacje wręczył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

  czytaj więcej
 • Rozstrzygnięcie Konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2017 r.30-12-2016

  30 grudnia 2016 r. decyzją Ministra KiDN rozstrzygnięty został Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2017 r. w naborze do 30 września 2016 r.

  czytaj więcej
 • Budynek dawnego hotelu „Cracovia” dla Muzeum Narodowego w Krakowie29-12-2016

  Modernistyczny budynek dawnego hotelu „Cracovia” będzie własnością Muzeum Narodowego w Krakowie. Uroczyste podpisanie umowy kupna budynku mieszczącego się w Krakowie przy ul. Focha, wraz z działką, na której jest on usytuowany odbyło się 29 grudnia w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowę podpisali: dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie dr hab. Andrzej Betlej oraz przedstawiciele spółki Echo Investment - dyrektor zarządzający Mikołaj Martynuska i radca prawny mec. Bartosz Chróścielewski, w obecności wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.

  czytaj więcej
 • Muzeum - Dom Rodziny Pileckich będzie współprowadzone przez MKiDN27-12-2016

  Umowę o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pn. „Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej” (w organizacji) podpisali 27 bm. minister kultury Piotr Gliński oraz burmistrz Ostrowi Jerzy Bauer.

  czytaj więcej
 • Komunikat MKiDN ws. ochrony zieleni zabytkowej23-12-2016

  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uchwalonej przez Sejm RP z inicjatywy grupy posłów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, oraz ustawy o lasach i wobec braku możliwości przedstawienia stanowiska do projektu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy, że przepisy przedmiotowej ustawy, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nie zwolnią z obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie jakiejkolwiek zmiany w obrębie historycznej zieleni zabytkowej, w szczególności parków, ogrodów, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, jordanowskich i cmentarzy, pozostającej pod ochroną konserwatorską.

  czytaj więcej
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce23-12-2016

  W dniu 22 grudnia 2016 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (reprezentowanym przez Prezesa Zarządu, Pana Kazimierza Kujdę)  oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (reprezentowanym przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Prof. dra hab. Piotra Glińskiego) na realizację projektu w ramach poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” Programu Operacyjnego Infrastruktura
  i Środowisko 2014-2020 pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”.

  czytaj więcej
 • Dodatkowe Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszone22-12-2016

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił kolejne programy na 2017 r.: „Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci”, „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”, „Kultura cyfrowa”. Ogłoszony został również program "Promocja kultury polskiej za granicą 2018 - Promesa". Nabór wniosków potrwa do 31 stycznia 2017 r.

  czytaj więcej
 • Termomodernizacja placówek szkolnictwa artystycznego22-12-2016

  Ponad 300 mln zł ze środków europejskich pozyska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”. Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się 22 grudnia br. w siedzibie NFOŚiGW.

  czytaj więcej
nowosci

warto przeczytac

Odnaleziono utracony w czasie wojny obraz Maksymiliana Gierymskiego

Dzięki działaniom MKiDN odnaleziono utracony w czasie II wojny światowej obraz Maksymiliana Gierymskiego „Patrol Polski w 1830 r.”.

Czytaj więcej