Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Komitet Społeczny ds. Paktu dla Kultury

Komitet jest organem pomocniczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działa na podstawie zarządzenia nr 42 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 września 2011r. w sprawie powołania Komitetu Społecznego do spraw Paktu dla Kultury.

Powołanie Komitetu wynika z postanowień Paktu dla Kultury, podpisanego w dniu 14 maja 2011r. pomiędzy Radą Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz stroną społeczną reprezentowaną przez Obywateli Kultury.

Zadania Komitetu:

 1. Zadaniem Komitetu jest monitorowanie procesu wdrażania postanowień Paktu dla Kultury zawartego w dniu 14 maja 2011 r. pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz stroną społeczną, reprezentowaną przez Obywateli Kultury, w tym opiniowanie projektów wydatków środków publicznych zgodnie z § 17 Paktu.
 2. Komitet opiniuje sposób programowania i wydatkowania środków publicznych wynikających ze wzrostu nakładów na kulturę będącego postanowieniem Paktu. Opinie Komitetu publikowane są w Internecie.

W ramach Komitetu społecznego powołane zostały dotychczas trzy grupy robocze:

 1. Grupa robocza ds. koordynacji zadań Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury
  Powołanie grupy - 19 stycznia 2012r.
  Celem grupy roboczej jest wypracowanie rozwiązań zgodnie z wykazem zagadnień przyjętych podczas posiedzeń Zespołu ds. Paktu dla Kultury oraz Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury (m.in. opracowanie założeń do programów: edukacja medialna – badania; Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Kolekcje Muzealne, Zamówienia Kompozytorskie, Edukacja, Aktywność obywatelska).
  Ustalenia przyjęte w podejmowanych na spotkaniach grupy roboczej kwestiach, stanowią propozycję rozwiązań przedstawianych do decyzji i akceptacji Ministra KiDN.
 1. Grupa robocza ds. opracowania założeń programu Dom Kultury +
  Powołanie grupy – 24 maja 2012r.
  Grupa zakończyła działalność w dniu 4 grudnia 2012r. W efekcie pracy grupy wypracowane zostały założenia oraz dokumenty operacyjne programu Dom Kultury +. Inicjatywy lokalne.

 1. Grupa robocza ds. opracowania programu Aktywność Obywatelska
  Powołanie grupy – 17 stycznia 2013r.
  Przedmiotem prac grupy jest wypracowanie założeń programu Aktywność Obywatelska oraz zasad jego wdrażania

koniec głównej treści