logo

Akty prawne i dokumenty

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

Data dodania 20-12-2011 | Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem Pobierz plik | 199 kB

Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzona w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r.

Data dodania 20-12-2011 | Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi Pobierz plik | 78 kB

Konwencja w sprawie ochrony Światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego

Data dodania 20-12-2011 | Konwencja w sprawie ochrony Światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego Pobierz plik | 133 kB

Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego

Data dodania 20-12-2011 | Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego Pobierz plik | 81 kB

Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego

Data dodania 20-12-2011 | Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Pobierz plik | 78 kB

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Data dodania 20-12-2011 | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Pobierz plik | 275 kB

Deklaracja Turyńska

Data dodania 20-12-2011 | Deklaracja Turyńska Pobierz plik | 32 kB

Drugi Protokół sporządzony w Hadze dnia 26 marca 1999 r. do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., (Dz. U. z dnia 7 marca 2012 r.)

Data dodania 24-04-2012 | Drugi Protokół sporządzony w Hadze dnia 26 marca 1999 Pobierz plik | 107 kB

Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.
(Dz. U. z dnia 7 marca 2012 r.)

Data dodania 24-04-2012 | Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 2012 Pobierz plik | 55 kB