logo

Błękitna Tarcza

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Błękitna Tarcza (Blue Shield) jest kulturowym odpowiednikiem Czerwonego Krzyża. Jest to symbol ochrony określony w Konwencji Haskiej z 1954 roku (Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego podpisana w Hadze dnia 14 maja 1954 r.). Zgodnie z zapisami konwencji, znak Błękitnej Tarczy służy dla oznakowania obiektów kultury, aby zapewnić im ochronę przed atakiem w razie konfliktu zbrojnego.

Błękitna Tarcza jest również nazwą organizacji tworzącej sieć współpracy pomiędzy muzeami, archiwami, bibliotekami a także instytucjami związanymi obiektami zabytkowymi i miejscami dziedzictwa kulturowego oraz archiwizacją audiowizualną.