logo

ANCBS

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Stowarzyszenie Narodowych Komitetów Błękitnej Tarczy (ANCBS)

Stowarzyszenie Narodowych Komitetów Błękitnej Tarczy (ANCBS), założone w grudniu 2008 roku, koordynuje i działa na rzecz wzmocnienia międzynarodowych wysiłków mających na celu ochronę dóbr kultury, zagrożonych zniszczeniem w czasie konfliktów zbrojnych lub katastrof naturalnych. ANCBS ma swoją siedzibę w Hadze.

Zarząd Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Błękitnej Tarczy - 2017-2020 wybrany podczas posiedzenia w Wiedniu dnia 14 września 2017 r.:
 • Karl von Habsburg-Lothringen (Austria) - Prezydent
 • Peter Stone (UK)
 • Nancy Wilkie (USA)
 • Bae Kidong (Korea)
 • Manana Tevzadze (Gruzja)

HISTORIA

Inicjatywa utworzenia ANCBS
Porozumienie Haskie 2006 - Konferencja w Hadze, 27-28 września 2006 r.

W dniach od 27 do 28 września 2006 roku, w Hadze, w 10 rocznicę powstania Błękitnej Tarczy, została zorganizowana przez Międzynarodowy Komitet Błękitnej Tarczy (ICBS) konferencja, w której udział wzięli przedstawiciele Narodowych Komitetów Błękitnej Tarczy oraz innych pokrewnych organizacji. Celem spotkania było, z jednej strony wzmocnienie współpracy pomiędzy Narodowymi Komitetami Błękitnej Tarczy, a drugiej pogłębienie współpracy pomiędzy Komitetem Błękitnej Tarczy a innymi organizacjami pokrewnymi zajmującymi się udzielaniem pomocy w ratowaniu dziedzictwa kulturalnego podczas katastrof i konfliktów zbrojnych. Wynikiem konferencji było Porozumienie Haskie 2006 w pełni akceptowane przez Międzynarodowy Komitet Błękitnej Tarczy (ICBS), podpisane 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia centrum koordynacyjnego Komitetu Błękitnej Tarczy i ściślejszej współpracy pomiędzy Narodowymi Komitetami Błękitnej Tarczy. Uczestnicy osiągnęli porozumienie dotyczące utworzenia nowego organu - Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Błękitnej Tarczy (ANCNS). Od tego momentu grupa robocza złożona z przedstawicieli Komitetów Narodowych. rozpoczęła prace związane z założeniem nowego Stowarzyszenia Komitetów Narodowych Błękitnej Tarczy oraz przygotowaniem centrum koordynacji. Wypracowane propozycje zostały przedstawione Narodowym Komitetom Błękitnej Tarczy podczas pierwszej Konferencji Generalnej w Hadze w grudniu 2008 r.

Utworzenie Stowarzyszenia Komitetów Narodowych Błękitnej Tarczy (ANCBS), 7 grudnia 2008 roku w Hadze

W dniach od 7 do 9 grudnia 2008 r. odbyła się w Hadze konferencja inicjująca działalność Stowarzyszenia Komitetów Narodowych Błękitnej Tarczy (ANCBS).

Cele spotkania:

 • Dzień pierwszy: założenie Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Błękitnej Tarczy połączone z oficjalnym rozpoczęciem działalności centrum koordynacyjnego w Hadze, które jest hojnie wspierane przez władze miasta; przyjęcie przez Narodowe Komitety Błękitnej Tarczy przygotowanego przez grupę roboczą porozumienia w sprawie planu strategicznego i przyszłych działań stymulowanych przez centrum koordynacyjne w zakresie wspólnych programów oraz koordynacji inicjatyw narodowych.
 • Dzień drugi: wzmocnienie współpracy pomiędzy Błękitną Tarczą a innymi organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie pomocy w nagłych wypadkach katastrof i działań wojennych w zakresie w ochrony dziedzictwa kulturalnego.
 • Dzień trzeci: poprawa wiedzy i umiejętności uczestników konferencji realizowana poprzez uczestnictwo w wielu równolegle prowadzonych warsztatach, szkoleniach i wykładach, których celem jest wzrost skuteczności i efektywności udzielanej pomocy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego w zagrożeniu.

Uczestnicy:

 • Dzień pierwszy: Członkowie narodowych komitetów Błękitnej Tarczy, Wszyscy Członkowie Zarządu ICBS oraz Członkowie Międzynarodowej Grupy Roboczej. Podczas wyborów, każdy z komitetów narodowych Błękitnej Tarczy dysponował jednym głosem.
 • Drugi i trzeci dzień: Członkowie komitetów narodowych Błękitnej Tarczy, Wszyscy Członkowie Zarządu ICBS oraz Członkowie Międzynarodowej Grupy Roboczej i przedstawiciele innych organizacji odpowiedzialnych za dziedzictwo kulturowe.

Zarząd Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Błękitnej Tarczy, wybrany podczas posiedzenia w Hadze dnia 7 grudnia 2008 r. 2009-2011:

 • Prezydent: Karl von Habsburg (Austria BS)
 • Sekretarz: Marjan Otter (Holandia BS)
 • Skarbnik: Axel Mykleby (Norwegia BS)
 • Członek Zarządu: Marie-Thérese Varlamoff (Francja BS)
 • Członek Zarządu: Cori Wegener (USA BS)
 • Zastępca Członka Zarządu: Sue Cole (Wielkiej Brytanii i Irlandii BS)
 • Zastępca Członka Zarządu: Hans Mulder (Holandia BS)
 • Zastępca Członka Zarządu: Krste Bogoeski (Macedonia BS)
 • Zastępca Członka Zarządu: Christophe Jacobs (Francja BS)
 • Zastępca Członka Zarządu: Lidia Klupsz (Polska BS)
 • Obserwator: Julien Anfruns (ICBS)