logo

Bibliografia

Ostbalticum

 • Ǻberg N.
  • 1919 Ostpreußen in der Völkerwanderungszeit, Uppsala–Leipzig.
 • Abramova M.P., Krasil’nikov K.I., Pjatych G.G.
  • 2000 Kurgany Nižnego Sulaka: mogil’nik L’vovskij Pervyj-2, Materiały i issledovanii po arheologii Rossii 2, Moskva.
 • Abramowicz A.
  • 1979 Urny i ceraunie, Łódź.
  • 1989 Jerzy Andrzej Helwing jako archeolog, „Rocznik Olsztyński” XVI, 49–64.
 • Achmedov I.R.
  • 2007 Kul’tura rjazano-okskih mogil’nikov. 3.2. Inventar mužskih pogrebenij, [w:] Vostočnaja Evropa v seredine I tyšjačeletija n.e. Ranneslavjanskij Mir 9, Moskva, 137–185.
 • Achmedov I.R., Belocerkovskaja I.V.
  • 2007a Kul’tura rjazano-okskih mogil’nikov. 3.1. Vvodnyje zamečanija, [w:] Vostočnaja Evropa v seredine I tyšjačeletija n.e. Ranneslavjanskij Mir 9, Moskva, 133–136.
  • 2007b Kul’tura rjazano-okskih mogil’nikov. 3.6 K rekonstrukcji istoričeskih processov, [w:] Vostočnaja Evropa v seredine I tyšjačeletija n.e. Ranneslavjanskij Mir 9, Moskva, 273–275.
 • Agde H.
  • 1936 Ostpreußische Vorgeschichtsforschung 1935, „Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit“ 12/1, 7–9.
 • Alexandrowicz S.
  • 1989 Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku, Poznań.
 • Almgren O.
  • 1923 Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen, Mannus-Bibliothek 32, Leipzig2 (Stockholm1 1897).
 • Alt-Preußen
  • 1935 Neue Bodenfunde, „Alt-Preußen“ 1/3, 169–173.
  • 1936 Neue Bodenfunde, „Alt-Preußen“ 1/4 233–238.
  • 1937a Neue Bodenfunde, „Alt-Preußen“ 2/2, 66–73.
  • 1937b Neue Bodenfunde, „Alt-Preußen“ 2/3, 126–131.
 • Altpreussische Monatsschrift
  • 1864 „Altpreussische Monatsschrift“ I, 766.
  • 1866 „Altpreussische Monatsschrift“ III, 565–566, 746–747.
  • 1867 „Altpreussische Monatsschrift“ IV, 749.
  • 1868 „Altpreussische Monatsschrift“ V, 554, 747.
  • 1869 „Altpreussische Monatsschrift“ VI, 367, 542, 558, 656, 662, 758, 760.
  • 1870 „Altpreussische Monatsschrift“ VII, 177.
  • 1871 „Altpreussische Monatsschrift“ VIII, 177, 276.
  • 1872 „Altpreussische Monatsschrift“ IX, 179, 483, 485, 681.
  • 1873 „Altpreussische Monatsschrift“ X, 77, 280, 600.
  • 1874 „Altpreussische Monatsschrift“ XI, 68, 585, 587, 680.
  • 1875 „Altpreussische Monatsschrift“ XII, 182n, 278, 373, 654, 657.
  • 1877 „Altpreussische Monatsschrift“ XIV, 176, 181, 248, 495, 644, 648, 649, 661.
  • 1878 „Altpreussische Monatsschrift“ XV, 351, 352, 667–668.
  • 1879 „Altpreussische Monatsschrift“ XVI, 171, 172, 173, 323, 496, 500, 652–655.
  • 1880 „Altpreussische Monatsschrift“ XVII, 495, 657.
  • 1887 „Altpreussische Monatsschrift“ XXIV,181.
 • Andrzejowski J.
  • 2001 Norycko-pannońska zapinka skrzydełkowa z Nowych Dóbr na Ziemi Chełmińskiej. Kolejny „nowy” import rzymski znad dolnej Wisły, [w:] Officina Archaeologica Optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red. W. Nowakowski, A. Szela), Światowit. Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages VII, Warszawa, 11–17.
 • Andrzejowski J., Bursche A.
  • 1987 Archeologia biblioteczna. Cmentarzyska kultury wielbarskiej w Krośnie stanowisko 1 i w Wielbarku, woj. elbląskie, [w:] Badania archeologiczne w woj. elbląskim w latach 1980-1983, (red. A. Pawłowski), Malbork, 233–277.
 • Anger S.
  • 1878 Ausgrabungen am Drausen-See und auf dem Neustädter Felde bei Elbing, „Zeitschrift für Ethnologie“ 10, 254–256.
  • 1879 Weitere Ausgrabungen bei Elbing, „Zeitschrift für Ethnologie“ 11, 241–246.
  • 1880 Das gemischte Gräberfeld auf dem Neustädter Felde bei Elbing, „Zeitschrift für Ethnologie“ 12, 106–125.
 • Antoniewicz J.
  • 1946 Stan zachowania zbiorów prehistorycznych na Warmii, północnym Mazowszu i na Dolnym Powiślu, „Z otchłani wieków” XV/11–12, 92–96.
  • 1950 Józef Naroński, polski inwentaryzator grodzisk w XVII wieku w Prusach, „Wiadomości Archeologiczne” XVII/1, 1–24.
  • 1953 Polscy badacze najstarszej przeszłości Mazur i Warmii, „Wiedza i Życie” 6, 420–423.
 • Apuolė
  • 2009 Apuolė. Ausgrabungen und Funde 1928–1932 (red. J.P. Lamm), Klaipėda.
 • Archeologia ziem pruskich
  • 1999 Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne. Ostróda 15–17 X 1998 (red. M.J. Hoffmann, J. Sobieraj), Olsztyn.
 • Archeologiczne dziedzictwo
  • 2011 Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona. Das archäologische Vermächtnis Ostpreußens im Archiv des Feliks Jakobson. Austrumprūsijas arheoloģiskais mantojums Feliksa Jakobsona arhīvā (red. T. Nowakiewicz), Aestiorum Hereditas II, Warszawa.
 • Archeologiczne księgi
  • 2008 Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum. Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum. Arheologičeskije inventarnyje knigi byvšego muzeja «Prussija» (red. A. Bitner-Wróblewska), Aestiorum Hereditas I, Olsztyn.
 • Arwidsson G.
  • 1945 Två baltiska dryckeshorn från 600-talet, [w:] Strena Archaeologica Professori A.M. Tallgren, 8.2.1945 dedicata, „Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja“. = „Finska Fornminnesföreningens Tidskrift“ XLV, 161–169.
 • Asadauskas A.
  • 1992 Greižėnų plokštinis kapinynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais, Vilnius, 86–89.
 • Bagrow L., Skelton R.A.
  • 1963 Meister der Kartographie, Berlin.
 • Banytė-Rowell R.
  • 1999a Dviejų Baitų kapinyno kapų, Archaeologia Lituana 1, Vilnius, 63–71.
  • 1999b Pozostałości zbiorów archeologicznych dawnych muzeów kraju kłajpedzkiego, [w:] Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne, Ostróda – 15-17 X 1998 (red. M.J. Hoffmann, J. Sobieraj), Olsztyn, 27–39.
  • 2000 Characteristics of the end of the Roman Period according to material from Baitai grave site (near Klaipėda), Archaeologia Baltica 4, Vilnius, 27–44.
  • 2004 Metalinės diržų ir kamanų detalės iš Stragnų kapinyno. Romeniškojo laikotarpio dirbiniai rinkinyje be lauko metrikų, Archaeologia Lituana 5, Vilnius, 33–61.
  • 2007 Dar kartą apie Šernų kapinyną A. Bezzenbergerio publikacijos ir užrašų duomenimis, Lietuvos Archeologija 32, Vilnius, 9–30.
 • Banytė-Rowell R., Bitner-Wróblewska A.
  • 2005 From Aestii to Esti. Connections between the Western Lithuanian Group and the area of distribution of Tarand-Graves, [w:] Culture and material culture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th, 2003 (red. V. Lang), Interarchaeologia 1, Tartu–Riga–Vilnius, 105–120.
 • Baranowski T.
  • 1996 Pochówki koni z Tumian, w woj. olsztyńskim, „Archeologia Polski” XLI/1–2, 65–130.
  • Barczyk K.
  • 2004 Materiały z cmentarzyska w Starych Kiejkutach w zbiorach muzeów mazurskich, Barbaricum 7, Warszawa, 61–89.
 • Barran F.R.
  • 1992 Nördliches Ostpreussen. Königsberger Gebiet und Memelland. Ortsnamen-Verzeichnis und Karte: deutsch-russisch und deutsch-litauisch, Leer.
 • Bayley J., Butcher S.
  • 2004 Roman brooches in Britain. A Technological and Typological Study based on the Richborough Collection, Society of Antiquaries of London, London.
 • Belocerkovskaja I.V.
  • 2007 Kul’tura rjazano-okskih mogil’nikov. 3.3. Inventar ženskich pogrebenij, [w:] Vostočnaja Evropa v seredine I tyšjačeletija n.e. Ranneslavjanskij Mir 9, Moskva, 186–212.
 • Berendt G.
  • 1873 Zwei Gräberfelder in Natangen, SPÖG 14, 81–101.
 • Berliner Katalog
  • 1880 Katalog der Ausstellung prähistorischer und anthropologischer Funde zu Berlin, Berlin.
 • Bezzenberger A.
  • 1892a Litauische Gräberfelder. I. Das Gräberfeld bei Schernen (Kr. Memel), Prussia 17 (1891/1892), 141–168.
  • 1892b Accessionen des Prussia-Museums, Prussia 17 (1891/1892), 218–240.
  • 1893 Accessionen des Prussia-Museums, Prussia 18 (1892/1893), 128–145.
  • 1895a Die Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Altertumsgesellschaft Prussia, Prussia 19, 179.
  • 1895b Accessionen des Prussia-Museums in der Zeit vom 7. August 1893 bis 20 Februar 1895, Prussia 19 (1893–1895), 235–267.
  • 1896a Das Gräberfeld bei Rominten, Prussia 20 (1895/1896), 35–56.
  • 1896b Ordentliche Generalversammlung und Sitzung am 22. November 1895, Prussia 20 (1895/1896), 103–125.
  • 1896c Verzeichnis der für das Museum eingegangenen Geschenke, Prussia 20 (1895/1896), 134–137.
  • 1897 red.: Katalog des Prussia-Museums im Nordflügel des Königlichen Schlosses zu Königsberg i. Pr., Teil II. Die Funde aus der Zeit der heidnischen Gräberfelder (von Christi Geburt bis zur Einführung des Christentums), Königsberg.
  • 1900a Gräberfeld bei Barsduhnen, Kr. Heyderug, Prussia 21 (1896–1900), 112–118.
  • 1900b Gräberfeld bei Margen, Kr. Fischhausen, Prussia 21 (1896–1900), 118–123.
  • 1900c Gräberfeld bei Plauen, Kr. Wehlau, Prussia 21 (1896–1900), 123–126.
  • 1900d Gräberfeld bei Jäcknitz, Prussia 21 (1896–1900), 126–133.
  • 1900e Gräberfeld bei Corjeiten, Kr. Fischhausen, Prussia 21 (1896–1900), 131–133.
  • 1900f Gräberfeld bei Baiten, Kr. Memel, Prussia 21 (1896–1900), 133–135.
  • 1900g Gräberfeld bei Greyszönen, Kr. Tilsit, Prussia 21 (1896–1900), 135–152.
  • 1900h Aschenplätze bei Linkau, Kr. Fischhausen, Prussia 21 (1896–1900), 152–154.
  • 1900i Gräberfeld bei Ringels, Kr. Fischhausen, Prussia 21 (1896–1900), 154–156.
  • 1900j Das Gräberfeld bei Kellaren im Kreise Allenstein, II, Prussia 21 (1896–1900), 186–195.
  • 1904 Analysen vorgeschichtlicher Bronzen Ostpreussens, Königsberg.
  • 1909a Gräberfeld bei Abbau Thierberg, Kr. Osterode, Prussia 22 (1900–1904), 70–104.
  • 1909b Gräberfeld bei Rubocken, Prussia 22 (1900–1904), 148–193.
  • 1914a Gräberfeld bei Goithenen, Prussia 23/I (1914–1919), 132–137.
  • 1914b Zerstörtes Gräberfeld bei Carben, Kr. Heiligenbeil, Prussia 23/I (1914–1919), 138–139.
  • 1914c Gräberfeld bei Bendiglauken, Kr. Tilsit, Prussia 23/I (1914–1919), 139–148, 209.
  • 1914d Gräberfeld bei Pangessen, Kr. Memel, Prussia 23/I (1914–1919), 149–156.
  • 1914e Gräberfeld bei Laptau, Prussia 23/I (1914–1919), 157–191.
  • 1924 Geschichte der Schere, Prussia 25, 114–148.
 • Bezzenberger A., Peiser F.E.
  • 1914a Gräberfeld bei Bludau, Kr. Fischhausen, Prussia 23/I (1914–1919), 210–249.
  • 1914b Gräberfeld bei Siegesdicken, Kr. Fischhausen, Prussia 23/I (1914–1919), 250–263.
 • Biborski M., Stępiński J., Żabiński G.
  • 2006 An Early Medieval Sword Blade from Czermno/Cherven, Poland, „Waffen- und Kostümkunde. Zeitschrift für Waffen- und Kleidungsgeschichte“ 2, 99–134.
 • Bitner-Wróblewska A.
  • 1995 Pochwała archeologii archiwalnej. O lokalizacji zachodniobałtyjskiego cmentarzyska w Ławkach (b. Lawken) koło Rynu, [w:] Nunc de Svebis dicendum est. Studia archaeologica et historica Georgii Kolendo ab amici et discipuli dicata. Studia dedykowane profesorowi Jerzemu Kolendo w 60-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej (red. A. Bursche, M. Mielczarek, W. Nowakowski), Warszawa, 73–84.
  • 1996 Losy materiałów bałtyjskich z b. Prus Wschodnich na przykładzie naczynia z miejscowości Elanovka (b. Wackern), [w:] Concordia. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin (red. W. Nowakowski), Warszawa, 29–31.
  • 1999 Archiwum Felixa Jakobsona w Rydze – nieoczekiwana szansa dla archeologii bałtyjskiej, [w:] Archeologia ziem pruskich..., 203–212.
  • 2000 Early Migration Period in the Mazurian Lakeland – Phantom or Reality? [w:] Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit in Mittel- und Osteuropa (red. M. Mączyńska, T. Grabarczyk), Łódź, 153–167.
  • 2007 Zmierzch kultury bogaczewskiej i jej relacje z grupą olsztyńską, [w:] Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26–27 marca 2003 (red. A. Bitner-Wróblewska), Seminarium Bałtyjskie I, Warszawa, 219–237.
  • 2008 Śladami kolekcji Prussia-Museum (1943–2008). Auf den Spuren der Kollektion des Prussia-Museums (1943–2008). Po sledam kollekcji muzeja «Prussija», [w:] Archeologiczne księgi, 46–67.
  • 2009a Die Periodisierung der Gräberfelder von Tumiany (Daumen) und Kielary (Kellaren). Ein Beitrag zur Diskussion über den Ursprung der Olsztyn-Gruppe, [w:] F. Jakobson 2009, 397–414.
  • 2009b Geometriniai motyvai baltų mene pirmaisiais amžiais po Kristaus. Geometrical Motifs in the Balt Art in the first Centuries AD, [w:] Baltų Menas. Art of the Balts, Vilnius, 377–443.
 • Bitner-Wróblewska A. et alii
  • 2008 A. Bitner-Wróblewska, T. Nowakiewicz, A. Rzeszotarska-Nowakiewicz, W. Wróblewski, Treść i znaczenie odzyskanych ksiąg inwentarzowych Prussia-Museum. Inhalt und Bedeutung der wieder gewonnenen Invertarbücher des Prussia-Museum. Soderžanije i značenije vozvraščennyh inventarnyh knig muzeja «Prussija», [w:] Archeologiczne księgi, 128–189.
 • Bitner-Wróblewska A., Bliujienė A.
  • 2003 Efektowny napierśnik z emalią z cmentarzyska w Anduln, zachodnia Litwa, [w:] Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzymu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red. A. Bursche, R. Ciołek), Warszawa, 121–132.
 • Bitner-Wróblewska A., Bliujienė A., Wróblewski W.
  • 2004 Das „verlorene” Gräberfeld von Anduln, Memelgebiet (heute Ėgliškiai-Anduliai, West-Litauen). Ein Wiedergewinnungsversuch, „Acta Praehistorica et Archaeologica“ 35 (2003), 185–210.
  • 2008a Das Gräberfeld von Anduln, Westlitauen – zwischen Archivalien und neuen Grabungen, „Archäologisches Nachrichtenblatt“ 13/1, 73–82.
  • 2008b Following the traces of the lost Ėgliškiai-Anduliai Curonian cemetery, Archaeologia Baltica 9, Klaipėda, 77–91.
 • Bitner-Wróblewska A., Nowakiewicz T., Rzeszotarska-Nowakiewicz A.
  • 2011 Katalog. Katalog. Katalogs, [w:] Archeologiczne dziedzictwo, 60–511.
 • Bitner-Wróblewska A., Stawiarska T.
  • 2009 Badania technologiczne wschodnioeuropejskich zabytków zdobionych emalią, [w:] Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam (red. A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska), Seminarium Bałtyjskie II, Warszawa, 303–351.
 • Bitner-Wróblewska A., Wróblewski W.
  • 2001 Unikatowe okucia rogów do picia z okresu Vendel z cmentarzysk w Anduln/Anduliai (zachodnia Litwa) i Valsgärde (środkowa Szwecja), [w:] Officina archaeologica optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red. W. Nowakowski, A. Szela), Światowit. Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages VII, Warszawa, 19–33.
 • Bliujienė A.
  • 1999 Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika, Vilnius.
  • 2006 Watershed between Eastern and Western Lithuania during the Early and Late Migraton Period, Archaeologia Lituana 7, Vilnius, 123-143.
 • Blume, E.
  • 1912 Die germanischen Stämme und die Kulturen zwischen Oder und Passarge zur römischen Kaiserzeit I, Mannus-Bibliothek 8, Würzburg.
  • 1915 Die germanischen Stämme und die Kulturen zwischen Oder und Passarge zur römischen Kaiserzeit II, Mannus-Bibliothek14, Würzburg.
 • Bogacz-Walska M., Ulewicz A.
  • 2008 Stan zachowania, przyczyny zniszczeń oraz konserwacja ksiąg inwentarzowych dawnego Prussia-Museum. Erhaltungszustand, Beschädigungsursachen und Konservierung Der Inventarbücher des ehemaligen Prussia-Museums. Sostajanie, pričiny powreždenij i restawracija inwentarnyh knig bywšego muzeja «Prussija», [w:] Archeologiczne księgi, 110–127.
 • Bohnsack D.
  • 1938a Neue Bodenfunde, „Alt-Preußen” 3/1, 24–29.
  • 1938b Neue Bodenfunde, „Alt-Preußen“ 3/2, 56–62.
  • 1938c Neue Bodenfunde, „Alt-Preußen“ 3/3, 24–29.
  • 1938d Die Germanen im Kreis Neidenburg, „Alt-Preußen“ 3/3, 71–74.
  • 1939a Neue Bodenfunde, „Alt-Preußen“ 4/1, 26–29.
  • 1939b Neue Bodenfunde, „Alt-Preußen“ 4/2, 58–62.
 • Bolin S.
  • 1926 Die Funde römischer und byzantinischer Münzen in Ostpreussen, Prussia 26 (1922/23–1925), 203–240.
 • Born H.
  • 1997 Skinverpacken archäologischer Eisenfunde, “Archäologisches Nachrichtenblatt“ 3, 288–293.
 • Böhme A.
  • 1972 Die Fibeln der Kastelle Saalburg und Zugmantel, „Saalburg Jahrbuch“ 29, 5–112.
 • Brakoniecki K., Nawrocki K.
  • 1993 Atlantyda Północy. Dawne Prusy Wschodnie w fotografii. Die Atlantis des Nordens. Das ehemalige Ostpreußen in der Fotografie, Olsztyn.
 • Brilla G., Brilla R.
  • 1997 Streiflichter aus der Geschichte der alten und der neuen Prussia. 150 Jahre Prussia, Duisburg.
 • Brinkmann A.
  • 1909 Gräberfeld bei Niederhof, Prussia 22 (1900–1904), 267–295.
 • Buczek K.
  • 1963 Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Bujack G.
  • 1875 Sitzungsbericht der Altertumsgesellschaft Prussia von 19. März 1875, „Altpreussische Monatsschrift“ XII, 278.
  • 1876a Sitzungsbericht der Altertumsgesellschaft Prussia von 17. März 1876, „Altpreussische Monatsschrift“ XIII, 278.
  • 1876b Sitzungsbericht der Altertumsgesellschaft Prussia von 21. April 1876, „Altpreussische Monatsschrift“ XIII, 494.
  • 1876c Sitzungsbericht der Altertumsgesellschaft Prussia von 16. Juni 1876, „Altpreussische Monatsschrift“ XIII, 678.
  • 1876d Sitzungsbericht der Altertumsgesellschaft Prussia von 22. September 1876, „Altpreussische Monatsschrift“ XIII, 686.
  • 1877a Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia vom 20. April 1877, „Altpreussische Monatsschrift“ XIV, 493–494.
  • 1877b Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia vom 22. Juni 1877, „Altpreussische Monatsschrift“ XIV, 643.
  • 1877c Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia vom 21. September 1877, „Altpreussische Monatsschrift“ XIV, 649.
  • 1877d Sitzungsbericht der Altertumsgesellschaft Prussia vom 19. Oktober 1877, „Altpreussische Monatsschrift“ XIV, 662–669.
  • 1878a Sitzungsbericht der Altertumsgesellschaft Prussia vom 16. November 1878, „Altpreussische Monatsschrift“ XV, 161–163.
  • 1878b Sitzungsbericht der Altertumsgesellschaft Prussia vom 22. Februar 1878, „Altpreussische Monatsschrift“ XV, 344–351.
  • 1879 Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia vom 21. Juni 1878, „Altpreussische Monatsschrift“ XVI, 171–188.
  • 1879/1880a Sitzungsbericht der Altertumsgesellschaft Prussia vom 16. Januar 1880. Geschenke an die Prussia-Gesellschaft, Prussia 6, 21–25.
  • 1879/1880b Das Gräberfeld zu Reussen, Kr. Angerburg und Lehlesken, Kr. Ortelsburg, Prussia 6, 29–33.
  • 1879/1880c Bericht über Geschenke, Ankäufe, Umfang des Gisevius’schen Bermächtnisses und Correspondenz, Prussia 6, 111–113.
  • 1883 Accessionen des Prussia-Museums, Prussia 8 (1881/1882), 125–131.
  • 1884a Sitzung der Altertumsgesellschaft Prussia vom 17. November 1882, Prussia 9 (1882–1883), 1 – 5.
  • 1884b Das Gräberfeld zu Scheufelsdorf, Kr. Ortelsburg, Prussia 9 (1882/1883), 146–147.
  • 1884c Accessionen des Prussia-Museums pro 1883, Prussia 9 (1882/1883), 185–204.
  • 1885 Das Gräberfeld zu Rothebude, Kreis Goldap, Prussia 10 (1883/1884), 20–29.
  • 1886 Accessionen des Prussia-Museums pro 1885, Prussia 11, 92–133.
  • 1887a Wachhaus aus der letzten heidnischen Zeit in Bosemb, Kr. Sensburg, und ein Uebungsplatz des Deutschen Ordens in Wolka, Kr. Sensburg, Prussia 12, 119–122.
  • 1887b Accessionen des Prussia-Museums pro 1886, Prussia 12 (1885/1886), 132–173.
  • 1888a Das Gräberfeld zu Grebieten (nördliche Hälfte) und der dieselbe begrenzende Weg aus der sogen. römischen Periode 2. Jahrhunderts, Prussia 13, 174–181.
  • 1888b Accessionen des Prussia-Museums pro 1887, Prussia 13, 195–272.
  • 1889a Eine Riesen-Fibula aus Weszeiten, Kr. Heydekrug, Prussia 14 (1887/1888), 110–111.
  • 1889b Eine bronzene Brustkette mit Nadeln und ein bronzener Pferdeschmuck der Römischen Periode aus Adl. Heydekrug, Prussia 14 (1887/1888), 111–112.
  • 1889c Accessionen des Prussia-Museums pro 1888. Prussia 14 (1887/1888), 266 – 299.
  • 1890a Jahresbericht pro 1888, Prussia 15 (1888/1889), 1–4.
  • 1890b Jahresbericht pro 1889, Prussia 15 (1888/1889), 5–10.
  • 1890c Accessionen des Prussia-Museum pro 1889, Prussia 15 (1888/1889), 163–194.
  • 1891a Jahresbericht pro 1890, Prussia 16 (1890), 1–7.
  • 1891b Accessionen des Prussia-Museums pro 1890, Prussia 16 (1890), 8–40.
  • 1891c Die Bronzen mit Glasfluß im Prussia-Museum, Prussia 16 (1890), 189–191.
 • Bursche A.
  • 1998 Złote medaliony rzymskie w Barbaricum. Symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku starożytności, Światowit. Supplement Series A: Anitquity II, Warszawa.
 • Bursche A., Chowaniec R.
  • 2001 Puzderko brązowe z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Krośnie, powiat pasłęcki, [w:] Officina archaeologica optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red. W. Nowakowski, A. Szela), Światowit. Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages VII, Warszawa, 41-45.
 • Chowaniec R.
  • 2005 Kilka uwag na temat palenisk z birytualnego cmentarzyska w Krośnie, gm. Pasłęk, [w:] Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu (red. P. Łuczkiewicz, M. Gładysz-Juścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska, S. Sadowski), Monumenta Studia Gothica IV, Lublin, 57–64.
 • Cieśliński A.
  • 2010 Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsabläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka und oberer Drwęca, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte. Neue Folge 17, Berlin.
 • Clasen-Saudt K.
  • 1931 Zur Baugeschichte der Memelburgen Ragnit, Splitter und Tilsit, Prussia 29, 196–222.
 • Conrad G.
  • 1903 Vereinsbericht, „Oberländische Geschichtsblätter“ V, 117.
 • Conwentz H.
  • 1897 Die Moorbrücken im Thal der Sorge auf der Grenze zwischen Westpreussen und Ostpreussen, „Abhandlungen zur Landeskunde der Provinz Westpreussen“ 10, 33–142.
 • Crome J.
  • 1928 Ausgrabungen und Besichtigungen im Jahre 1928, „Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde und Heimatschutz” 28, 375–395.
 • Csallner H.
  • 2004 Historische Ansichten von Ostpreussen, Eggolsheim.
 • Das Berliner Museum
  • 2005 1829–2004. Das Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte. Festschrift zum 175-jährigen Bestehen, „Acta Prähistorica et Archaeologica“ 36/37 (2004/05).
 • Dąbrowski K.
  • 1975a Archaeological investigations at Tumiany near Olsztyn, „Archaeologia Polona” 16, 179–197.
  • 1975b Archäologische Untersuchungen in Tumiany, Kr. Olsztyn, „Zeitschrift für Archäologie” 9, 265–280.
 • Demidziuk K., Kontny B.
  • 2009 Materials of the East Lithuanian Barrows Culture from the area of Smorgon basing on the files from territory of Silezia, Archaeologia Lituana 10, Vilnius, 163–173.
 • Dewitz H.
  • 1873 Einige Altertumsfunde in Ostpreußen, SPÖG 14, 137–142.
 • Die Balten
  • 1987 Die Balten. Die nördlichen Nachbarn der Slawen, Freiburg i. Br.
 • Die Prussia-Sammlung
  • 2005 Die Prussia-Sammlung. Der Bestand im Museum für Geschichte und Kunst Kaliningrad. Kollekcii Prussija v fondach Kaliningradskogo oblastnogo istoriko-chudožestvennogo muzeja (red. P. Adlung, C. v. Carnap-Bornheim, T. Ibsen, A. Valujev), Schleswig.
 • Documenta Archaeologica
  • 1956 Documenta Archaeologica Wolfgang La Baume dedicata (red. O. Kleemann), Rheinische Forschungen zur Vorzeit 5, Bonn.
 • Dorr R.
  • 1893 Uebersicht über die prähistorischen Funden im Stadt- und Landkreise Elbing, I, Beilage zum Programm des Elbinger Realgymnasiums, Ostern 1893, Elbing.
  • 1903 Frührer durch die Sammlungen des städtischen Museums zu Elbing, Elbing.
  • 1914 Das vorgeschichtliche Gräberfeld von Benkenstein-Freiwalde, Kreis Elbing (700–1150 n.Ch.), „Mitteilungen des Coppernicus Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn“ 22, 2–26.
 • Dönhoff M. v.
  • 2001 Nazwy, których już nikt nie wymienia, Olsztyn.
 • Ebert M.
  • 1923 Neuerwerbungen des Prussia-Museums, Prussia 24, 149–172.
  • 1926a Truso, Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft. Geistwissenschaftliche Klasse 3/1, Berlin.
  • 1926b Altertumsgesellschaft Prussia und Prussia-Museum in Königsberg, „Vorgeschichtliche Jahrbuch“ 1 (1924), 120–122.
  • 1927 Castrum Weklitze, Tolkemita, Truso, „Elbinger Jahrbuch“ 5/6 (1925/1926), 109–117.
 • Eggers H.J.
  • 1951 Der römische Import im freien Germanien, Atlas der Urgeschichte 1, Hamburg.
 • Ehrenberg M. & H.
  • 1894 Katalog des Prussia-Museums. Teil III. Die Sammlungen der geschichtlichen Zeit, Königsberg.
 • Ehrlich B.
  • 1920 Bericht über die Tätigkeit der Elbinger Altertumsgesellschaft in den Vereinsjahren 1915/16 bis 1918/19, „Elbinger Jahrbuch“ 1, 151–234.
  • 1921 Der Schlossberg in Raygrod (Polen), [w:] Festschrift Adalbert Bezzenberger, Göttingen, 31–38.
  • 1922 Bericht über Tatigkeit der Elbinger Altertumsgesellschaft in den Vereinsjahren 1919/20 und 1920/21, „Elbinger Jahrbuch“ 2 (1921/1922), 159–165.
  • 1923 Das Gräberfeld bei Pr. Holland, „Elbinger Jahrbuch“ 3, 196–200.
  • 1925 Ausgrabungen und andere Forschungen der E. A.-G. im Vereinsjahre 1922/23, „Elbinger Jahrbuch“ 4 (1924), 163–168.
  • 1929 Jahresbericht über die Tätigkeit der Elbinger Altertumsgesellschaft im Verreinsjahre 1927/28, „Elbinger Jahrbuch“ 8, 211–215.
  • 1931 Schwerter mit silberschlagenen Scheiden von Benkenstein, Kr. Elbing, und einige west- und ostpreußische Vergleichsstücke, „Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde und Heimatschutz“ 29, 16–46.
  • 1932 Elbing, Benkenstein und Meislaiten. Ein neue Beitrag zur Trusoforschung, „Mannus“ 24/3, 399–420.
  • 1937 Der preußisch-wikingische Handelsort Truso. Ein Forschungsbericht, „Elbinger Jahrbuch“ 14/1, 1–17.
  • 1938 Neue Forschungsergebnisse zur Vor- und Frühgeschichte im deutschen Osten, „Ostdeutsche Monatshefte“ 19/1, 140–142.
 • Engel C.
  • 1930 Tätigkeitsbericht des Prussia-Museums in Königsberg (Pr.) für das Jahr 1929, „Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit“ 6, 4–8.
  • 1931a Einführung in die Kultur des Memellandes, Memel.
  • 1931b Tätigkeitsbericht der vorgeschichtlichen Abteilung des Prussia-Museums in Königsberg Pr., „Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit“ VII/1, 6–11.
  • 1931c Das vierstöckige Gräberfeld von Linkuhnen und seine Bedeutung für die Erforschung der vorgeschichtlichen Kulturbeziehungen in den ostbaltischen Ländern, „Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit“ VII/10, 193–195.
  • 1931d Beiträge zur Gliederung des jüngsten heidnischen Zeitalters in Ostpreussen, [w:] Congressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.– 23.VIII.1930, Acta Universitatis Latviensis Philologorum et Philosophorum Ordinis Series, Tomus I, Supplementum I, Rigae, 313–336.
  • 1932 Das vierstöckige Gräberfeld von Linkuhnen, „Fornvännen“ 27, 168–177.
  • 1933 Die kaiserzeitlichen Kulturgruppen zwischen Weichsel und Finnischen Meerbusen und ihr Verhältnis zueinander, „Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde und Heimatschutz“ 30/1, 261–286.
  • 1935a Aus ostpreußischer Vorzeit, Königsberg.
  • 1935b Vorgeschichte der altpreußische Stämme. Untersuchungen über Siedlungstätigkeit und Kulturgruppen im vorgeschichtlichen Ostpreußen, Königsberg.
  • 1935c Ein wandalisches Gräberfeld bei Bartkengut (Kreis Neidenburg), „Alt-Preußen“ 1/1, 44–46.
  • 1936 Aus ostpreußischer Urzeit, Königsberg.
  • 1939 Das jüngste heidnische Zeitalter in Masuren, „Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde und Heimatschutz“ 33, 41–57.
  • 1962 Typen ostpreussischer Hügelgräber, Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte 3, Neumünster.
 • Engel C., La Baume W.
  • 1937 Kulturen und Völker der Frühzeit in Preußenlande. Atlas des Ost- und Westpreußischen Landesgeschichte, Königsberg.
 • Engel M., Iwanicki P.
  • 2003 Terra incognita – die Landkreise Goldap und Olecko im Licht der archäologischen Archivalien, [w:] Auf der Suche nach der verlorenen Archäologie (red. W. Nowakowski, M. Lemke), Warszawa, 43–51.
 • Engel M., Iwanicki P., Rzeszotarska-Nowakiewicz A.
  • 2006a „Sudovia in qua Sudovitae“. The new hypothesis about the origin of Sudovian Culture, Archaeologia Lituana 7, Vilnius, 184–211.
  • 2006b Sudovia in qua Sudovitae. Nowa hipoteza na temat genezy kultury sudowskiej, „Światowit” VI, Fasc. B, 23–34.
 • Ettlinger E.
  • 1973 Die römischen Fibeln in der Schweiz, Bern.
 • Feldmann H.
  • 1963 Verzeichnis lettlandischer Ortsnamen, Hamburg.
 • Fowler E.
  • 1960 The origin and development of the pennanular brooches in Europe, „Proceeding Prehistoric Society“ 26, 149–177.
 • Fromm L.
  • 1930a Reitergräber aus Völkerswanderungszeit, „Unsere Heimat“ 12/31, 118.
  • 1930b Vorgeschichtliche Funde im Kreis Allenstein, „Unsere Heimat“ 12/31, 288.
 • Gaerte W.
  • 1928 Skelettgräber zwischen Weichsel und Memel aus römischer Kaiserzeit, „Mannus“ 28, 45–48.
  • 1929 Urgeschichte Ostpreußens, Königsberg.
  • 1934 Tätigkeitsbericht der vorgeschichtlichen Abteilung des Prussia-Museums in Königsberg i. Pr., „Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit“ 10/1, 20–23.
  • 1935 Tätigkeitsbericht der vorgeschichtlichen Abteilung des Prussia-Museums in Königsberg i. Pr., „Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit“ 11, 39–40.
  • 1937a Das Prussia-Museum in Königsberg. Seine nationale Sendung im deutschen Osten, „Germanen-Erbe. Monatsschrift für Deutsche Vorgeschichte und der Hauptstelle Vorgeschichte des Beauftragen des Führers für die gesamte geistige und weltanschauliche Schulung und Erziehung der NSDAP“, 2/9–10, 283.
  • 1937b Die Studiensammlungen des Prussia-Museums in neuer Unterkunft, „Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit“ 13, 71.
  • 1938 Bericht über die Tätigkeit des Prussia-Museums im Jahre 1937, „Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit“ 14, 113–116.
  • 1939 Mitteleisenzeitlicher Klingenhalter mit Eberzahn-Schneide, „Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit“ 14/5, 135.
 • Gaerte W., Toschke M.
  • 1927 Ausgrabungen und Besichtigungen im Jahre 1927, „Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde und Heimatschutz“ 27, 294–299.
 • Galliou P.
  • 1981 Three East Gaulish brooches found in Britain, „Britannia“ 12, 288–290.
 • Geibig A.
  • 1991 Beiträge zur morphologischen Entwicklung des Schwertes im Mittelalter. Eine Analyse des Fundmaterials vom ausgeheden 8. bis zum 12. Jahrhundert aus Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland, Neumünster.
 • Gerullis, G.
  • 1922 Die altpreussischen Ortsnamen, Berlin-Leipzig.
 • Ģinters V.
  • 1984 Der Ursprung der Ringspangen von östlichem Typ. Birka II:1. Systematische Analysen der Gräberfunde (red. G. Arwidsson), Stockholm, 23–30.
 • Godłowski K.
  • 1970 The Chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne 11, Kraków.
 • Gollub, H.
  • 1924 Unsere Geschichtsvereine, „Altpreussische Forschungen“ 1/2, 107–116.
 • Götze A.
  • 1908 Brettchenweberei im Altertum, „Zeitschrift für Ethnologie“ 40, 481–500.
 • Genthe H.
  • 1866 Münzfund, „Altpreussische Monatsschrift“ III, 661.
 • Grenz R.
  • 1961 Die Urgeschichte der Kreises Angerburg, Rotenburger Schriften, Rotenburg.
  • 1970 Vor- und Frühgeschichte des Kreises Tilsit-Ragnit, [w:] Tilsit-Ragnit-Stadt und Landkreis. Ein ostpreußisches Heimatbuch (red. F. Brix), Würzburg, 29–47.
  • 1976 Vor- und Frühgeschichte, [w:] Der Kreis Rastenburg. Ein ostpreußisches Heimatbuch, Marburg–Lahn, 3–17.
 • Grewingk G.
  • 1877 Zur Archäologie des Balticums und Russlands, Teil II, „Archiv für Anthropologie“ X/1–2, 73–100.
 • Grigat F.
  • 1927 Aus grauer Vorzeit. Prähistorisches aus dem Mauerseegebiet, Heimatforschung aus Ostpreußens Mauerseegebiet (red. P. Reichwaldt), Langensalza.
 • Gronau W.
  • 1939 Altpreußischer Kopfschmuck, „Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg” 22, 45–46.
 • Gross H.
  • 1939a Moorgeologische Untersuchung der vorgeschichtlichen Dörfer im Zedmar-Bruch, „Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde“ 33, 100–168.
  • 1939b Pollenanalytische Untersuchung zweier bemerkenswerter Mittelsteinzeitfunde aus Ostpreußen, „Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit“ 15/11–12, 286–291.
 • Grunert W.
  • 1936 Das Gräberfeld Althof, „Nadrauen“ 33/34, 129–136.
  • 1937 Nadrauen Grabungen, „Zeitschrift der Altertumsgesellschaft zu Insterburg“ 21, 7–61.
  • 1939 Nadrauen Grabungen, 2, „Zeitschrift der Altertumsgesellschaft zu Insterburg“ 22, 28–44.
  • 1944 Vom Hünenberg bei Rantau, Kr. Samland, „Alt-Preußen“ 9/1-2, 20-27.
 • Gurevič F.D.
  • 1962 Drevnosti belorusskogo Ponemanija, Moskva–Leningrad.
 • Günther C, Voss A.
  • 1880 Photographisches Album der Ausstellung Prähistorischer und Anthropologischer Funde Deutschlands, Section I: Ost- und Westpreußen, Berlin.
 • Henning A.
  • 1878/1879 Das Gräberfeld bei Gerdauen, Prussia 5, 9–16.
  • 1879 Das Gräberfeld bei Gerdauen, „Altpreussische Monatsschift“ 16, 340–348.
 • Hensche A.
  • 1869 Der Gräberfund bei Fürstenwalde, SPÖG 10, 147–158.
 • Hensche W.
  • 1862 Einiges zur Kenntnis der Todtenbestattung bei den heidnischen Preussen, „Schriften der Physikalisch-Ökonomische Gesellschaft zu Königsberg“ II, Königsberg, 131–138.
 • Heydeck J.
  • 1876/1877 Bericht über Ausgrabungen bei Wiskiauten i Wikiau im Samland, Prussia 3, 37–44.
  • 1878/1879 Das Gräberfeld bei Pietraschen, Prussia 5, 21–24.
  • 1888 Der südliche Theil des Gräberfeldes von Grebieten, Kreis Fischhausen, Prussia 13, 181–183.
  • 1890 Das Gräberfeld von Ekritten, Kr. Fischhausen, Prussia 15 (1888/1889), 127–131.
  • 1892 Das Gräberfeld von Kl. Koslau, Kr. Neidenburg, „Prussia” 17 (1891/1892), 171–178.
  • 1895 Das Gräberfeld von Daumen und ein Rückblick auf den Anfang einer deutsch-nationalen Kunst, Prussia 19 (1893–1895), 41–80.
  • 1909a Das Gräberfeld von Wiekau, Kr. Fischhausen, Prussia 22 (1900–1904), 217–221.
  • 1909b Das Gräberfeld von Cojehnen, Kr. Fischhausen, Prussia 22 (1900–1904), 221–224.
  • 1909c Das Gräberfeld von Warengen, Kr. Fischhausen, Prussia 22 (1900–1904), 224–238.
  • 1909d Zwei Gräberfelder bei Seefeld, Kr. Fischhausen (Untersucht Juli 1899), Prussia 22 (1900–1904), 239 – 247.
  • 1914 Ausgrabungen in Rantau–Neukuhren, Prussia 23/I (1914–1919), 80–84.
  • Hilberg V.
  • 2004 Die westbaltischen Stämme und der überregionale Kulturaustausch in der Ostseeregion zur Merowingerzeit, „Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern“ 51 (2003) 295–319.
  • 2009 Masurische Bügelfibeln. Studien zu den Fernbeziehungen der völkerwanderungszeitlichen Brandgräberfelder von Daumen und Kellaren. Daumen und Kellaren – Tumiany i Kielary, 2, Schriften des Archäologischen Landesmuseums 9, Neumünster.
 • Hoffmann J.
  • 1941 Die spätheidnische Kultur des Memellandes (10.-12. Jahrh. n. d. Zw.), Königsberg–Berlin.
 • Hoffmann M.J.
  • 1990 Zapomniane materiały archiwalne do historii badań obrządku pogrzebowego w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na Półwyspie Sambijskim, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1–4 (187–190), 25–27.
  • 1993 Otto Tischler – w stulecie śmierci, „Pomorania Antiqua” XV, 313–338.
  • 1999a Wschodniopruskie materiały archeologiczne w archiwum Działu Archeologii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, [w:] Archeologia ziem pruskich..., 225–228.
  • 1999b Cmentarzysko z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Mojtynach, woj. Olsztyn, w świetle księgi inwentarzowej Prussia-Museum oraz kartoteki Hansa Schleifa, [w:] Archeologia ziem pruskich..., 229–238.
  • 1999c Herbert Alfred Wilhelm Jankuhn (1905–1990), Studia Angerburgica 4, Węgorzewo, 120–123.
  • 1999d Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e., Olsztyn.
  • 2003 Gerettete Fragmente der archäologischen Sammlungen des Prussia-Museums im Muzeum Warmii i Mazur, [w:] Auf der Suche nach verlorenen Archäologie (red. W. Nowakowski, M. Lemke), Warszawa, 53–56.
 • Hoffmann M.J., Mackiewicz A.
  • w druku Zespoły grobowe z b. Oberhof i Linkuhnen w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, „Światowit” VII (XLVIII), Fasc. B.
 • Hollack E.
  • 1896 Ordentliche Generalversammlung und Sitzung am 22. November 1895, Prussia 20, 123–125.
  • 1900a Das Gräberfeld bei Kellaren im Kreise Allenstein, I, “Sitzungeberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 21, 160–186.
  • 1900b Sitzung am 22. Dezember 1899, “Sitzungeberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 21, 333–432.
  • 1908a Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreuβen, Glogau-Berlin.
  • 1908b Die Grabformen ostpreußischer Gräberfelder, „Zeitschrift für Ethnologie“ 40, 145-193.
  • 1914a Das Gräberfeld bei Detlevsruh, Kr. Friedland, “Sitzungeberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 23/I, 264–280.
  • 1914b Ein neues Gräberfeld bei Ekritten, Kr. Fischhausen, “Sitzungeberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 23/I, 280–286.
 • Hollack E., Peiser F.E.
  • 1904 Das Gräberfeld von Moythienen, Königsberg.
 • I Balti
  • 1991 I Balti. Alle origini dei Prussiani, degli Iatvinghi, dei Lituani e dei Lettoni. Dal V secolo a.C. al XIV secolo, Firence.
 • Ibsen, T.
  • 2005 100 Jahre Sammeltätigkeit – Die Prussia-Sammlung von ihren Anfängen bis zum 2. Weltkrieg, [w:] Die Prussia-Sammlung..., 19–27.
 • Ilgiewicz H.
  • 2008 Societates Academicae Vilneneses. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907–1939) i jego poprzednicy, Warszawa.
 • Iwanicki P., Juga-Szymańska A.
  • 2007 Horyzont 1. kultury bogaczewskiej w świetle analizy wybranych typów zabytków, [w:] Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26–27 marca 2003 (red. A. Bitner-Wróblewska), Seminarium Bałtyjskie I, Warszawa, 41–71.
 • Iwanowska G.
  • 2006 Cmentarzysko kurhanowe w Żwirblach pod Wilnem. Wprowadzenie w problematykę. Katalog, Warszawa.
 • Jabłońska A.
  • 1992 Zapinki podkowiaste z emalią w Europie Północno-Wschodniej w okresie wpływów rzymskich, „Acta Baltico-Slavica“ 21, 116–165.
 • Jacobson F.
  • 1927 Ein zerstörtes kaiserzeitliches Gräberfeld bei Wöklitz, Kr. Elbing, „Elbinger Jahrbuch“ 5/6, 123–135.
 • Jagodziński M.F.
  • 1997 Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. Katalog stanowisk, Adalbertus – Tło kulturowo-geograficzne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na pogranicze polsko-pruskie, 3 (red. P. Urbańczyk), Warszawa.
 • Jahresbericht
  • 1893 Jahresbericht der Altertums-Gesellschaft zu Insterburg über das Vereinjahr 1. October 1892/93, „Jahresbericht der Altertums-Gesellschaft zu Insterburg“ (1892/1893), 2.
  • 1899 Jahresbericht der Altertumsgesellschaft Insterburg für das Vereinsjahr 1899, „Jahresbericht der Altertums-Gesellschaft zu Insterburg“, 11.
 • Jakobson F.
  • 2009 Die Brandgräberfelder von Daumen und Kellaren im Kreise Allenstein, Ostpr., Daumen und Kellaren – Tumiany i Kielary, 1 (red. A. Bitner-Wróblewska, C. von Carnap-Bornheim, J. Ciglis, V. Hilberg, W. Nowakowski), Daumen und Kellaren – Tumiany i Kielary, 1, Schriften des Archäologischen Landesmuseums 9, Neumünster, 29–328.
 • Jākobsons F.
  • 1929 Dzintars mūsu senlietās un tautas dziesmās, [w:] Latvju tatutas daiņas (red. J. Endzelins) IV, Rīga, 473–484.
  • 1999 Austrumbaltijas dzelzs laikmeta pētījumi, Latvijas Vēstures Muzeja Raksti 6, Rīga.
 • Jankuhn, H.
  • 1933a Gürtelgarnituren der älteren römischen Kaiserzeit im Samlande, „Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde und Heimatschutz“ 30/1, 166–201.
  • 1933b Zur Besiedlung des Samlandes in der älteren römischen Kaiserzeit, „Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde und Heimatschutz“ 30/1, 202–226.
  • 1950 Zur räumlichen Gliederung der älteren Kaiserzeit in Ostpreußen, „Archaeologia Geographica“ 1, 53–64.
 • Jaskanis J.
  • 1974 Obrządek pogrzebowy Zachodnich Bałtów u schyłku starożytności (I–V w. n.e.), Biblioteka Archeologiczna 23, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
  • 1977 Cmentarzyska kultury zachodniobałtyjskiej z okresu rzymskiego. Materiały do badań nad obrządkiem pogrzebowym, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowiczne” IV, 239–350.
 • Jentsch A.
  • 1896 Bericht über die Verwaltung des Ostpreußischen Provinzialmuseums der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft in den Jahren 1893–1895, SPÖG 27, 49–138.
 • Jobst W.
  • 1975 Die römischen Fibeln aus Lauriacum, Forschung in Lauriacum 10, Linz.
 • Jørgensen L., Nørgård Jørgensen A.
  • 1997 Nørre Sandegård Vest. A Cemetery from the 6th–8th Centuries on Bornholm, Nordiske Fortidsminder, Series B, 14, København.
 • Juga A.
  • 2001 Grób 153 z cmentarzyska w Tałtach na Pojezierzu Mazurskim, [w:] Officina archaeologica optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red. W. Nowakowski, A. Szela), Światowit. Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages VII, Warszawa, 109–116.
 • Juga-Szymańska A.
  • 2007a Archiwalia archeologiczne dotyczące kultury bogaczewskiej, [w:] Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26–27 marca 2003 (red. A. Bitner-Wróblewska), Seminarium Bałtyjskie I, Warszawa, 121–137.
  • 2007b Szpile z okresu wpływów rzymskich z Pojezierza Mazurskiego na tle znalezisk ze wschodnich pobrzeży Bałtyku, praca doktorska w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
  • 2008 Szpile z byłego Nettienen w Nadrowii – ślad szlaku łączącego ujście Niemna z Pojezierzem Mazurskim, Studia Węgorapskie I, Warszawa, 125–133.
 • Juga A., Szymański P.
  • 2004 Ceramika kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej z Kartoteki M. Schmiedehelm. Możliwości weryfikacyjne i poznawcze źródła archiwalnego, [w:] Ceramika zachodniobałtyjska. Nowe źródła i interpretacje, Materiały z konferencji, Białystok 23–24 września 2002 roku (red. M. Karczewska, M. Karczewski), Białystok, 85–103.
 • Junker H., Wieder H.
  • 2003 Das neue Prussia-Fundarchiv in Berlin, „Archäologisches Nachrichtenblatt“ 8, 1/2003, 24–40.
 • Kabus, R.
  • 1992 Ruinen von Königsberg. Bilder eines Kaliningrader Architektur, Husum.
 • Kaczyński M.
  • 1958 Cmentarzysko kurhanowe z VII wieku naszej ery w miejscowości Suchodoły, pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne” XXV/1–2, 149–152.
 • Kamińska J.
  • 1959 Sprawozdanie z działaności badawczej Stacji Archeologicznej w Gdańsku w 1956 roku, „Sprawozdania Archeologiczne” 7, 35–48.
 • Kamiński A.
  • 1956 Materiały do bibliografii archeologicznej Jaćwieży od I do XIII w., „Materiały Starożytne” I, 193–271.
 • Karczewski, M.
  • 2001 Źródła archeologiczne do badań nad zasiedleniem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich, Olsztyn.
 • Kaswürm K.
  • 1873 Alte Schlossberge und andere Ueberreste von Bauwerken aus der Vorzeit im Pregelgebiete Litauens, SPÖG 14, 72–80.
 • Katalog des Prussia-Museums I
  • 1906 Katalog des Prussia-Museums zu Königsberg i. Pr. Teil I. Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit I (Latènezeit), Selbstverlag der Altertumsgesellschaft Prussia.
 • Kazakevičius V.
  • 1996 IX–XIII a. Baltų kalavijai, Vilnius.
 • Kemke H.
  • 1900 Das Gräberfeld von Bartlickshof, SPÖG 41, 108–116.
  • 1901 Fundverzichniss zu Tafel 7.-15. der 1. (ostpreussischen) Section des Photographischen Album der Berliner Anthropologischen Ausstellung vom Jahre 1880, SPÖG 42, 88–95.
  • 1910 Ein Beitrag zur Geschichte unserer provinziellen Altertumsforschung, “Altpreußische Monatsschrift” 47, 445–460.
  • 1914 Kritische Betrachtungen über Tischlers Periode E der ostpreussischer Gräberfelderzeit, Prussia 23 (1914–1919), 1–57.
  • 1919 Die Gliederung des jüngsten heidnischen Zeitalters in Ostpreußen, Prussia 23 (1914–1919), 522–525.
 • Klebs R.
  • 1877 Bericht über die neuen Ausgrabungen in Tengen bei Brandenburg (Natangen), ausgefürt im Sommer 1875, SPÖG 17 (1876), 51–62.
  • 1879 Über einen Goldfund in Natangen, SPÖG 19(1878), 4–5.
  • 1882 Über das Gräberfeld von Warnikam, bei Ludwigsort, SPÖG 21 (1881), 12–13.
 • Khvoshchinskaya N.V.
  • 1999 Pennanular brooches from Ryurikovo Gorodishche, [w:] Fenno-Ugri et Slavi 1997. Culttural Contacts in the Area of the Gulf of Finland in the 9th–13th Centuries, Museoviraston Arkeologian Osaston Julkaisuja 8, Helsinki, 60–69.
 • Kirpičnikov A.
  • 1966 Drevnerusskoe oruže, Arheоlоgia SSSR, Е1-36, Моskva–Leningrad.
 • Kivikoski E.
  • 1947 Die Eisenzeit Finnlands, I, Helsinki.
  • 1973 Die Eisenzeit Finnlands. Bildwerk und Text (Neuausgabe), Helsinki.
 • Kleemann O.
  • 1938a Eine Ausgrabungsgeschichte aus Wiskiauten. „Alt-Preussen“ 3/1, 6–9.
  • 1938b Die Funde des Elbinger Kreises im Prussia-Museum, „Elbinger Jahrbuch“ 15 [Festschrift Bruno Ehrlich zum 70. Geburtstag], 23–33.
  • 1939 Zwei ostgermanische Kapselanhänger aus Glogau und die Verbeitung der Kapselanhänger, „Altschlesien“ 8, 76–85.
 • Kontny B.
  • 2006 Zabytki bałtyjskie w zbiorach wrocławskich, czyli nowe (stare?) materiały kurhanów wschodniolitewskich z miejscowości Slobotka, „Silesia Antiqua” 43, 157–173.
  • 2007 Najwcześniejsze elementy uzbrojenia w kulturze bogaczewskiej w świetle zewnętrznych wpływów kulturowych, [w:] Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26–27 marca 2003 (red. A. Bitner-Wróblewska), Seminarium Bałtyjskie I, Warszawa, 73–111.
 • Korzuchina G.F.
  • 1978 Predmety ubora s vejemčatymi emal’jami V – pervoj poloviny VI v. n.e. v srednem Podneprov’e, Archeologija SSSR. Svod Arheologičeskich Istočnikov, E 1-43, Leningrad.
 • Kostrzewski J.
  • 1919 Die ostgermanische Kultur der Spätlatènezeit, Mannus-Bibliothek 18, Leipzig–Würzburg.
 • Kotzan F.
  • 1936 Das sudauische Gräberfeld in Skomatzko, Kr. Lyck, „Unser Masuren-Land“. Heimatbeilage des „Masuren-Bote“ 23, 89–92.
  • 1937 Neue vorgeschichtliche Fundstellen bei Skomatzko, Kreis Lyck, „Unser Masuren-Land“ 1, 3.
 • Kowalczyk E.
  • 1987 Systemy obronne wałów podłużnych we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Kowalski J.
  • 1991 Z badań nad chronologią okresu wędrówek ludów na ziemiach zachodniobałtyjskich (faza E), [w:] Archeologia bałtyjska, Olsztyn, 67–85.
  • 2000 Chronologia grupy elbląskiej i olsztyńskiej kręgu zachodniobałtyjskiego (V–VII w.). Zarys problematyki, Barbaricum 6, Warszawa, 203–266.
 • Königsberg
  • 1991 Königsberg – geliebt und unvergessen. Bilder und Gedanken der Erinnerung, Leer.
 • Kossinna G.
  • 1936 Die deutsche Vorgeschichte, eine hervorragend nationale Wissenschaft, Leipzig.
 • Krause W.
  • 1825 Über die Nachgrabungen zu Weklitz und Meislaiten, „Beiträge zur Kunde Preußens“ 7, 72–88.
 • Kulakov V.I.
  • 1989 Mogilniki zapadnoj časti Mazurskogo Poozer’ja konca V – načala VIII vv. (po materialam raskopok 1878–1938 gg.), Barbaricum, Warszawa, 148–275.
  • 1990a Drevnоsti Prussоv VI–XIII vv., Arheologia SSSR, Svod Archeologičeskich istočnikov, G 1-9, Моskva.
  • 1990b Chronologia Prussov VI–XIII vv. (po materialam mogilnika Suvorovo), „Istorija” 31, 3–19.
  • 1994 Prussy (V–XIII vv.), Moskva.
  • 1997 Gräber Pruzzischen Stammesführer aus Warnikam, „Eurasia Antiqua“ 3, 595–628.
  • 2000a Dollkeim 1992: neue Ausgrabungen des spätkaiserzeitlichen Gräberfeldes im Samland (Russland), „Archäologisches Korrespondenzblatt“ 30/4, 583–597.
  • 2000b Istorija obnaruženija časti kollekcij Muzeja „Prussia”, „Rossijskaja archeologija” 4/2000, 206–217.
  • 2007 Naselenie Baltijskogo regiona w epohu Merovingov. Die Bevölkerung des Baltikums in der Merowingerzeit. The peopling of the south-eastern Baltic region in the Merovingian period, [w:] Epoha Merovingov. Europa bez granic, Merowingerzeit. Europa ohne Grenzen, The Merovingian Period. Europe without Borders,  München, 138–144.
  • 2009 Die Geschichte der Wiederentdeckung von Sammlungsteilen des ehemaligen Prussia-Museums in Königsberg, Daumen und Kellaren – Tumiany i Kielary, 1 (red. A. Bitner-Wróblewska, C. von Carnap-Bornheim, J. Ciglis, V. Hilberg, W. Nowakowski), Daumen und Kellaren – Tumiany i Kielary, 1, Schriften des Archäologischen Landesmuseums 9, Neumünster, 331–345.
 • Kurila L.V.
  • 2009 Socialinė organizacija rytų Lietuvoje III–XII A. (Laidojimo paminklų duomenimis), Daktaro disertacija, Vilnius, praca doktorska w Archeologijos Katedra, Vilniaus Universitetas.
 • Kurschat A.
  • 1911 Sitzung am 9. Dezember 1910, „Mitteilungen der Litauischen literarischen Gesellschaft“ , 343.
 • Kühn H.
  • 1956 Das Problem der masurgermanischen Fibeln in Ostpreußen, [w:] Documenta Archaeologica Wolfgang LaBaume dedicata (red. O. Kleemann), Bonn, 79–108.
  • 1974 Die germanischen Bügelfibeln der Völkerwanderungszeit in Süddeutschland. Die germanischen Bügelfibeln der Völkerwanderungszeit II, Graz.
  • 1981 Die germanischen Bügelfibeln der Völkerwanderungszeit in Mitteldeutschland. Die germanischen Bügelfibeln der Völkerwanderungszeit III, Graz.
 • LAA
  • 1977 Lietuvos Archeologijos Altasas III. I–XIII a. pilkapynai ir senkapiai, Vilnius.
 • La Baume W.
  • 1939a Vorgeschichtliche Forschung und Denkmalpflege in Ostpreußen, 1938, „Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit” 15/11–12, 281–286.
  • 1939b Frühgeschichtliche Helme aus Ostpreußen, „Nachrichterblatt für deutsche Vorzeit“ 15/11–12, 296–300.
  • 1939c Vorgeschichtliche Forschung und Denkmalpflege in Ostpreußen, 1938, „Nachrichterblatt für deutsche Vorzeit“ 15/11-12, 281–286.
  • 1940 Ein spätprussisches Reitergrab mit Helm und verzierten Lanzen aus Ekritten, Kr. Samland, „Alt-Preußen“ 4/4, 84–87.
  • 1941a Der altpreußische Schild, „Alt-Preußen“ 6/1, 5–12.
  • 1941b Vorgeschichtliche Forschung und Denkmalpflege in Ostpreußen (1939 und 1940), „Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit” 17/3–4, 83–88.
  • 1941c Zur Technik der Verzierung ostpreußischer Waffen der Wikingerzeit, „Alt-Preußen“ 6/2, 22 – 29.
  • 1944 Altpreußische Zaumzeug, „Alt-Preußen“ 9/1–2, 2–19.
 • La Baume W., Wilczek J.
  • 1940 Die frühmittelalterlichen Silberwaagen aus Ostpreußen, „Alt-Preußen“ 5/3, 39–40.
 • Lange H.
  • 2000 Rettung der „Titanic der prussischen Archäologie“?, „Berlinische Monatsschrift“ 10/2000, 42–57.
 • Lahrs F.
  • 1956 Das Königsberger Schloss. Bau- und Kunstdenkmäler des Deutschen Ostens, I, Stuttgart.
 • Latvijas
  • 1974 Latvijas PSR Arheologija, Rīga.
 • Lemke P.
  • 1928 Die Vorgeschichtsfunde der Memelniederung, „Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde und Heimatschutz“ 28, 358–368.
 • Lietuvos piliakalniai atlasas I
  • 2005 Lietuvos piliakalniai atlasas. I tomas. Akmenės – Kupiškio rajonai (red. Baubonis Z.,   Zabiela G.), Vilnius.
 • Loreck D.
  • 1880/1881 Die Gräberfelder von Popelken und Biothen, Kr. Wehlau, Prussia 7 (1880-1881), 100–107.
  • 1885a Popelken, Gräberfeld, Prussia 10 (1883–1884), 49–51.
  • 1885b Popelken, Sandfeld (Nachtrag.), Prussia 10 (1883–1884), 51–52.
 • Łęga W.
  • 1960 Nieznane materiały z cmentarzyska z okresu rzymskiego w miejscowości Babięta, pow. Mrągowo, „Rocznik Olsztyński” III, 73–79.
 • Malbork
  • 2001 Malbork na starych pocztówkach. Marienberg auf alten Postkarten. Malbork on old photographs. Malbork sur les vieilles cartes postales, Pomorskie małe ojczyzny, Gdańsk.
 • Mal’m V.A.
  • 1967 Podkovoobraznyje i kol’cevidnyje zastjožki-fibuly, [w:] Očerki po istorii russkoj derevni X–XIII vv., Trudy Gosudarstviennogo Istoričeskovo Muzeja 43, Moskva, 149–190.
 • Marczuk W.
  • 2007 Mrągowo i dawny powiat na starej widokówce. Sensburg und der frühere Kreis auf alten Ansichtkarten, Mrągowo.
 • Marek L.
  • 2004 Wczesnośredniowieczne miecze z Europy Środkowej i Wschodniej. Dylematy archeologa i bronioznawcy, Wrocław.
  • 2005 Early Medieval Swords from Central and Eastern Europe. Dillemas of an Archeologist and a Student of Arms, Wrocław.
 • Matuszewski R., Kozimor J.
  • 2007 Ograbione muzeum. Straty wojenne Muzeum Wojska Polskiego w okresie II wojny światowej. Plundered and rebuilt. The Polish Military Museum during the Second Word War and after, Warszawa.
 • Mažosios Lietuvos istorijos paminklai
  • 2004 Mažosios Lietuvos istorijos paminklai. Denkmäler der Geschichte Kleinlitauens. The historical heritage of Lithuania Minor, Klaipėda.
 • Mączyńska M.
  • 2009 Trzy fibule cykadowe z kręgu bałtyjskiego, [w:] Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam (red. A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska), Seminarium Bałtyjskie II, Warszawa, 393–404.
 • Mellin I.
  • 1984 Omówienie zabytków pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych na terenie Prus Wschodnich do 1945 roku, znajdujących się obecnie w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (zapinki z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów), maszynopis pracy magisterskiej w archiwum Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Mellin-Wyczółkowska I., Gołębiowska-Tobiasz A.
  • 2009 Nakładka okucia „heraldycznego” z cmentarzyska w Robawach, gm. Reszel, st. XXIII, [w:] Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam (red. A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska), Seminarium Bałtyjskie II, Warszawa, 569–578.
 • Mirkowska, I.
  • 1999 Naczynia wczesnośredniowieczne (X–XIII w.) z Półwyspu Sambijskiego w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, [w:] Archeologia ziem pruskich..., 317–327.
 • Mitteilungen der Litauischen
  • 1880 Nachrichten, „Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft“ 3, 174–175.
  • 1883 Dritte Generalversammlung. Tilsit, den 16. October 1882, „Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft“ 6, 403–404.
 • Moora H.
  • 1929 Die Eisenzeit Lettlands bis etwa 500 n.Chr., I, Tartu.
  • 1938 Die Eisenzeit Lettlands bis etwa 500 n.Chr., II, Tartu.
  • 1939 Eine memelländische Halsringsform in Estland, „Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde“ 33, 231–235.
 • von z. Mühlen B.
  • 1975 Die Kultur der Wikinger in Ostpreußen, Bonn.
 • Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit (NfdV)
  • 1925 Mitteilungen aus der Tagespresse, NfdV I/1, 29–40.
  • 1927 Vorgeschichtliche Ausgrabungen, Funde und Zeitstellungen in Ostpreußen während der Jahre 1925–26, NfdV III/1, 9–11.
 • Nadolski A.
  • 1954 Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku, Łódź.
 • Na lewym brzegu Niemna
  • 2006 Na lewym brzegu Niemna. Kairiajame Nemuno krante (oprac. K. Skłodkowski), Suwałki.
 • Natuniewicz M.
  • 2000 „Nowe” znaleziska ze starych wykopalisk. Ocalałe materiały archeologiczne z okresu wpływów rzymskich z okolic Elbląga, [w:] Antiquitates Prussiae. Studia z archeologii dawnych ziem pruskich (red. J. Kolendo, W. Nowakowski), Warszawa, 105–206.
 • Natuniewicz-Sekuła M.
  • 2005 Naczynia wykonane przy użyciu koła z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach koło Elbląga. Przyczynek do badań warsztatu ceramicznego kultury wielbarskiej, „Archeologia Polski” L/1–2, 53–80.
  • 2010 Unikatowy, „brązowy” dzban rzymski w stylu egiptyzującym z Weklic – nowe odkrycia ..., [w] Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin (red. A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster), Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina II, Łódź–Warszawa, 397–416.
 • Natuniewicz-Sekuła M., Okulicz-Kozaryn J.
  • 2006 Weklice, [w:] Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 33 (red. H. Beck, D. Geuenich, H. Steuer), Berlin–New York, 440–444.
  • 2008 Two richly furnished graves with Roman imports from the cemetery at Weklice, site 7, Elbląg commune (Poland), “Germania” 86, 227–269.
  • 2011 Weklice. A Cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern Margin of Vistula Delta (excavations 1984–2004), Monumenta Archaeologica Barbarica XVII, Warszawa.
 • Neugebauer W.
  • 1937a Die Bedeutung des wikingischen Gräberfeldes in Elbing für die Wikingerbewegung im Ostseegebiet, „Elbinger Jahrbuch“ 14/1, 19–28.
  • 1937b Ein wikingisches Gräberfeld in Elbing, Regierungs-Bezirk Westpreußen, „Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit“ 13/3, 54–58.
  • 1938 Ein gotisch-gepidisches Gräberfeld in Elbing-Scharnhornstraße, „Elbinger Jahrbuch“ 15 [Festschrift Bruno Ehrlich zum 70. Geburtstag], 104–114.
  • 1944 Das wikingische Gräberfeld von Elbing-Neustädterfeld und die Lage Trusos, [w:] Bericht über die Kieler Tagung der Forschungs-und Lehrgemeinschaft „Das Ahnenerbe“ 1939, Neumünster, 139–153.
  • 1968 Truso und Elbing, ein Beitrag zur Frügeschichte des Weichselmündungsgebietes, [w:] Studien zur europäischen Vor- und Frühgeschichte (red. M. Claus, W. Haarnagel und K. Raddatz), Neumünster, 213–234.
 • Neumayer H.
  • 2009 Lithuanian finds in the Museum for Pre- and Early History in Berlin, Archaeologia Lituana 10, Vilnius, 22–35.
 • Nowakiewicz T.
  • 2008 Zarys dziejów archeologii w Prusach Wschodnich. Archäologie in Ostpreußen –Geschichtlicher Überblick. Arheologija v Vostočnoj Prussii – istoričeskij očerk, [w:] Archeologiczne księgi, 10–31.
 • Nowakowski W.
  • 1986 Stan i potrzeby badań nad zachodniobałtyjskim kręgiem kulturowym na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem kultury bogaczewskiej, [w:] Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce. Materiały z konferencji, Kraków, 14–16 listopad 1984, Kraków, 375–393.
  • 1989 Studia nad ceramiką zachodniobałtyjską z okresu wędrówek ludów. Problem tzw. pucharów na pustych nóżkach, Barbaricum 1, Warszawa, 101–147.
  • 1995 Od Galindai do Galinditae. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego, Barbaricum 4, Warszawa.
  • 1996 Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem römischen Reich und der barbarischen Welt, Marburg–Warszawa.
  • 1998 Die Funde der römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit in Masuren, Museum für Vor- und Frühgeschichte. Bestandskataloge 6, Berlin.
  • 1999 „Syrenka” z Kruklanek – zagadkowa fibula z okolic Węgorzewa, Studia Angerburgica 4, Węgorzewo, 104–112.
  • 2000a Dzieje zainteresowań archeologicznych w Prusach przed 1945 rokiem, [w:] Antiquitates Prussiae. Studia z archeologii dawnych ziem pruskich (red. J. Kolendo, W. Nowakowski), Warszawa, 9–22.
  • 2000b Królewiecki krewniak „Światowita”, „Światowit” II (XLIII), fasc. B, 170–176.
  • 2000c Die Olsztyn-Gruppe (Masurgermanische Kultur) in der Völkerwanderungszeit. Das Problem ihrer chronologischen und territorialen Grenzen, [w:] Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit in Mittel- und Osteuropa (red. M. Mączyńska, T. Grabarczyk), Łódź, 168–180.
  • 2001 Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen, 1: Masuren, Warszawa.
  • 2003 Zapinka podkowiasta i bransoleta mankietowa z Tylkowa – problem ciągłości kulturowej pomiędzy okresem wpływów rzymskich a późnym okresem wędrówek ludów na Pojezierzu Mazurskim, [w:] Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu (red. M. Dulinicz), Lublin–Warszawa, 141–146.
  • 2004a Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Muntowie, pow. mrągowski, Barbaricum 7, Warszawa, 191–247.
  • 2004b Schyłek grupy olsztyńskiej – próba nowego spojrzenia. „Nowe” materiały z cmentarzyska w Wólce Prusinowskiej w powiecie mrągowskim, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 4 (246), 407–417.
  • 2004c Three centuries of Balt archaeology in East Prussia, “Archaeologia Polona” 42, 65–102.
  • 2007 Cmentarzyska mazursko-germańskie z późnego okresu wędrówek ludów – grupa olsztyńska w koncepcji Carla Engla, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 25, 93–127.
 • Nørgård Jørgensen A.
  • 1999 Waffen und Gräber. Typologische und chronologische Studien zu skandinavischen Waffengräbern 520/30 bis 900 n.Chr., Nordiske Fortidsminder, Series B, 17, København.
 • Odoj R.
  • 1958 Sprawozdanie z prac wykopaliskowych, przeprowadzonych w Równinie Dolnej, pow. Kętrzyn, w 1956 i 1957 r., „Rocznik Olsztyński” I, 117–156.
  • 1968 Wyniki badań grodziska z VI–VIII w. n.e. w Pasymiu, pow. Szczytno, a problemy kultury mazurskiej, „Rocznik Olsztyński” VII, 113–150.
 • Okulicz J. (Okulicz-Kozaryn J.)
  • 1973 Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n.e., Ossolineum.
  • 1992 Centrum kulturowe z pierwszych wieków naszej ery u ujścia Wisły, Barbaricum 2, Warszawa, 137–155.
  • 2006 Plemiona grupy nidzickiej kultury grobów jamowych (w okresie od końca II w. przed naszą erą do V w. n.e.), [w:] Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych (red. W. Nowakowski, A. Szela), Światowit Suplement Series P: Prehistory and Middle Ages, XIV, Warszawa.
 • Okulicz J., Bursche A.
  • 1987 Badania birytualnego cmentarzyska kultury wielbarskiej w Krośnie, na stanowisku 1 w województwie elbląskim, [w:] Badania archeologiczne w woj. elbląskim w latach 1980-1983 (red. A. Pawłowski), Malbork, 207-231.
 • Oracki T.
  • 1984 Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, 1 (A–K), Olsztyn.
 • Ostpreussen
  • 1956 Ostpreussen. Unvergessene Heimat in 114 Bildern, München.
 • Oxenstierna E.C.
  • 1940 Die Prachtfibel aus Grobin, „Mannus“ 32/1–2, 219–252.
 • Palm M., Pind J.
  • 1992 Anglian English Women’s Graves in the Fifth to Seventh Centuries A.D. – A Chronological Analysis, [w:] Chronological studies of Anglo-Saxon England, Lombard Italy and Vendel Period Sweden (red. L. Jørgensen), Arkæologiske Skrifter 5, Copenhagen, 50–80.
 • Panfil R.
  • 2011 Dzieje badań archeologicznych prowadzonych przez Elbląskie Towarzystwo Starożytności (Elbinger Altertumsgesellschaft) w latach 1874–1941, Elbląskie Studia Muzealne 2, Elbląg, 67–109.
 • Paulsen P.
  • 1939 Axt und Kreuz bei den Nordgermannen, Berlin.
 • Peiser F.E.
  • 1909a Gräberfeld bei Ringels, Kr. Fischhausen, Prussia 22 (1900–1904), 315–320.
  • 1909b Gräberfeld bei Dietrichswalde, Kr. Sensburg, Prussia 22 (1900–1904), 333–335.
  • 1909c Gräberfeld bei Splitter, Kr. Tilsit, Prussia 22 (1900–1904), 336–346.
  • 1911 Übersichten und Notizen. Ostpreussen, „Praehistorische Zeitschrift” II/4 (1910), 412–413.
  • 1919a Gräberfeld bei Warengen, Prussia 23/II (1914–1919), 219–327.
  • 1919b Gräberfeld bei Huntenberg, „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 23/II (1914–1919),, 335–356.
  • 1919c Gräberfeld bei Blöcken, Kr. Labiau, Prussia 23/II (1914–1919),, 357–361.
  • 1919d Verzierte Urne aus Nikutowen, Kreis Sensburg, Prussia 23/II (1914–1919), 361.
  • 1919e Eine byzantinische Scheibenfibel, Prussia  23/II (1914–1919), 373–376.
  • 1921 Die Trinkhornränder des Prussiamuseums, [w:] Festschrift Adalbert Bezzenberger, Göttingen, 114–120.
 • Peiser F.E., Luckmann O.
  • 1919 Gräberfeld in Splitter, Kr. Tilsit, Prussia 23/II (1914–1919),, 362–373.
 • Petersen J.
  • 1919 De norske vikingesverd. En typologisk-kronologisk studie over vikingetidens vaaben, Kristiana.
 • Photographisches Album
  • 1880 Photographisches Album der prähistorisches und antropologisches Austellung zu Berlin 1880, Berlin.
 • Piotrowska D.
  • 2003 Z dziejów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, „Wiadomości Archeologiczne” LVI (2002–2003), 13–35.
 • Plavinski M.A.
  • 1994 Pradmety uzbraennja kul’tury ushodnelitouskih kurganou z v. Karobki (Šymaneli) smargonskaga r-na, Materyaly pa arhealogii Belarusi 3, Minsk, 274–275.
 • Pobol’ L.D.
  • 1971 Slavjanskije drevnosti Belorussii (rannyj etap zarubineckoj kultury), Minsk.
 • Pobol L.
  • 1972 Skarb metalowych pasów z okresu rzymskiego odkryty w miejscowości Krasnyj Bor (BSRR), „Wiadomości Archeologiczne“ XXXVII/2, 115–138.
 • Prussia
  • 1875/1876 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 2, 33.
  • 1876/1877 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 3, 17, 25–26, 41.
  • 1877/1878 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 4, 6, 30, 47, 49, 59, 64.
  • 1878/1879 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 5, 30, 35–37, 76.
  • 1879/1880 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 6, 39, 74, 141.
  • 1880/1881 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 7, 105–107, 111, 114.
  • 1883 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 8 (1881/1882), 37, 114, 129–130.
  • 1884 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 9 (1882/1883), 3, 188–189, 194.
  • 1885 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 10 (1883/1884), 95–97.
  • 1887 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 12 (1885/1886), 153.
  • 1890 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 15 (1888/1889), 178.
  • 1891 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 16 (1890), 17–18, 39.
  • 1892 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 17 (1891/1882), 38, 52.
  • 1893 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 18 (1892/1893), 24–29.
  • 1895 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 19 (1893–1895), 69, 250, 252–258.
  • 1896 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 20 (1895/1896), 47.
  • 1900 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 21 (1896–1900), 271–273, 277–278, 292–296, 330–331, 359, 363, 529.
  • 1909 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 22 (1900–1904), 171, 472–473, 492, 494–496, 503, 530.
  • 1919 „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 23 (1914–1919), 517, 528–529.
 • Radiņš A.
  • 2007 Łotwa i Łotysze. Latvia and the Latvians, [w:] Skarby starożytnej Łotwy. Treasures of Ancient Latvia (red. A. Bitner-Wróblewska), Warszawa, 21–26.
 • Reallexikon
  • 1932 Reallexikon der Vorgeschichte, 15, (red. M. Ebert), Berlin.
 • Reich Ch.
  • 2003a Archäologie einer vorgeschichtlichen Sammlung. Die Bestände des ehemaligen Prussia-Museums im Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte, „Archäologisches Nachrichtenblatt“ 8, 1/2003, 14–23.
  • 2003b Die Prussia-Sammlung im Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte. Geschichte und Stand der Bearbeitung, [w:] Auf der Suche nach verlorenen Archäologie (red. W. Nowakowski, M. Lemke), Warszawa, 109–114.
  • 2003c Die Prussia-Sammlung in der Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte und Stand der Bearbeitung, „Preussenland“ 1 (41/2003), 1–32.
  • 2005 Die Prussia-Sammlung im Museum für Vor- und Frühgeschichte, [w:] 1829–2004. Das Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte. Festschrift zum 175-jährigen Bestehen, „Acta Praehistorica et Archaeologica“ 36/37 (2004/05), 343–354.
  • 2006 Das Gräberfeld von Oberhof – Kulturelle Beziehungen und Kontakte, Archaeologia Lituana 7, Vilnius, 85–97.
  • 2007 Remarks on male burials in the cemetery of Oberhof (Aukštkiemiai), Archaeologia Baltica 8, Klaipėda, 195–204.
  • 2008 Das Gräberfeld von Oberhof (Aukštkiemiai) – Bemerkungen zur Chronologie und horizontalstratigraphischen Gliederung, „Archäologisches Nachrichtenblatt“ 13/1, 22–30.
  • 2009 Archaeological finds from the area of present day Lithuania in the Prussia collection at the Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin, Archaeologia Lituana 10, 36–49.
 • Reich Ch., Menghin W.
  • 2008 Prussia-Sammlung w Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie. Die Prussia-Sammlung im Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin. Kollekcija «Prussija» (Prussia-Sammlung) w berlinskom Museum für Vor- und Frühgeschichte, [w:] Archeologiczne księgi, 68–97.
 • Rudnicki M.
  • 2006 Eine Scheibenfibel mit Mittelbuckel aus dem masurischen Gräberfeld Leleszki und das Problem der späteren Stufe der Olsztyn-Gruppe, Archaeologia Lituana 7, Vilnius, 80–84.
  • 2009 Uwagi na temat niektórych form zawieszek z terenu grupy olsztyńskiej, [w:] Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam (red. A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska), Seminarium Bałtyjskie II, Warszawa, 421–436.
 • Rühl F.
  • 1892 Die Münzen des Scherner Gräberfeldes, Prussia 17 (1891/1892), 169–170.
 • Rykov P. S.
  • 1914 Raskopki v Ošmianskom uezde Vilenskoj guberni. Mogilnik bliz sm. Smorgon, „Zapiski Severo-Zapadnogo otdela Russkogo geografičeskogo obščestva” 4, 7–17.
 • Rzempołuch A.
  • 1996 Ehemaliges Ostpreußen. Kunstreiseführer, Olsztyn.
 • Rzeszotarska-Nowakiewicz A.
  • 2003 Brązowa ażurowa płytka z cmentarzyska w Boćwince, pow. Gołdap: amulet czy aplikacja stroju? Przyczynek do badań nad stylistyką ozdób bałtyjskich, Studia Galindzkie I (red. W. Wróblewski), Warszawa, 139–146.
  • 2007 „...man hätte auf dem Gute Grüneiken Hünengräber entdeckt”. Próba rekonstrukcji formy grobów na cmentarzysku w Grunajkach, [w:] Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26–27 marca 2003 (red. A. Bitner-Wróblewska), Seminarium Bałtyjskie I, Warszawa, 457–485.
  • 2008 Prussia-Museum w Królewcu. Das Prussia-Museum in Königsberg. Muzej «Prussija» w Krulevce, [w:] Archeologiczne księgi, 32–45.
  • 2009 Próba rekonstrukcji sposobu inwentaryzacji materiałów z cmentarzysk w Babiętach (Babienten) na podstawie ksiąg inwentarzowych Prussia-Museum, [w:] Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam (red. A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska), Seminarium Bałtyjskie II, Warszawa, 437–462.
 • Sahm W.
  • 1942 Geschichte Der Stadt Labiau, Königsberg.
 • Salmo H.
  • 1956 Finnische Hufeisenfibeln, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja. Finnska Fornminnesföreningens Tidskrift 56, Helsinki–Helsingfors.
 • Sawicka L. Grižas G.
  • 2007 Mogiła Wielkoludów... Szwedów czy konfederatów. Cmentarzysko kurhanowe w Pakalniszkach (północna Litwa) w świetle badań Marii Butrymówny w 1897 roku, „Wiadomości Archeologiczne” LIX, 165–202.
 • Scherbring S.
  • 1883a Ausgrabungen in Gross Schakaulack, Kr. Labiau, Prussia 8 (1881/1882), 56–62.
  • 1883b Die neuen grosseren prähistorischen Gräberfunde zu Löbertshoff, Kr. Labiau, Prussia 8 (1881/1882), 102–110.
 • Schindler R.
  • 1937 Zur Kenntnis des ostgermanischen Bestattungsbrauches im letzten Jahrhundert vor Chr. Geb., „Blätter für deutsche Vorgeschichte” 11, 27–29.
  • 1940 Die Besiedlungsgeschichte der Goten und Gepiden im unte­ren Weichselraum auf Grund der Tongefässe, Quellenschriften zur ostdeutschen Vor- und Frühgeschichte 6, Leipzig.
 • Schmidt H.
  • 1906 Ostpreußische Beiträge, „Zeitschrift für Ethnologie“ 38/IV–V, 456–484.
 • Schmidtke, M.
  • 1997 Königsberg in Preussen: Personen und Ereignisse 1255–1945 im Bild, Prussia – Schriftenreihe 13, Husum.
 • Schmiedehelm M.
  • 1931 Über die Beziehungen zwischen dem Weichselgebiet und Estland zur römischen Eisenzeit, [w:] Congressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.– 23.VIII.1930, Acta Universitatis Latviensis Philologorum et Philosophorum Ordinis Series, Tomus I, Supplementum I, Rigae, 395–408.
  • 1938 Ein Ringanhänger mit Vogelfiguren aus Masuren, „Elbinger Jahrbuch“ 15 [Festschrift Bruno Ehrlich zum 70. Geburtstag], 57–60.
  • 1964 Niektóre zagadnienia związane z badaniami archeologicznymi zabytków z pierwszych wieków n.e. w zachodniej części Mazur, „Acta Baltico-Slavica” I, 25–35.
  • 1990 Das Gräberfeld Gąsior (nach Materialien von F.E. Peiser), Archaeologia Baltica IX, Łódź, 5–126.
 • Serczyk J.
  • 1969 Krzysztof Hartknoch (1644–1687), toruński historyk Pomorza, „Rocznik Toruński” 3, 55–88.
 • Sitzka J.
  • 1896 Archäologische Karte von Liv-, Est- und Kurland im Auftrage der Gelehrten Estnischen Gesellschaft, Dorpat.
 • Skarby starożytnej Łotwy
  • 2007 Skarby starożytnej Łotwy. Treasures of Ancient Latvia (red. A. Bitner-Wróblewska), Warszawa.
 • Skurpski H.
  • 1947 Uwagi o byłych muzeach na obszarze województwa olsztyńskiego, Instytut Mazurski w Olsztynie. Komunikat Działu Informacji Naukowej, Seria Sztuki i Kultury, 1 (7), Olsztyn, 1–11.
 • Sobieraj J.
  • 1999 Materiały z epoki kamienia z archiwum b. Provinzial-Museum zu Königsberg, [w:] Archeologia ziem pruskich..., 365–378.
 • Sommer
  • 1883 Das Gräberfeld von Stobingen, Kr. Wehlau, Prussia 8 (1881/1882), 80–82.
 • SPÖG
  • 1868 „Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg“ 9, 42.
  • 1874 „Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg“ 15, 3, 23
  • 1878 Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg“ 18, 270.
  • 1880 „Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg“ 20 (1879), 5–10.
  • 1881 „Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg“ 21 (1880), 3, 41–42.
  • 1883 „Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg“ 23, 17, 31.
  • 1889 „Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg“ 29, 18.
  • 1891 „Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg“ 31, 6.
  • 1892 „Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg“ 32, 30, 32, 34, 73.
  • 1906 „Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg“ 47.
 • Stadie K.
  • 1909a Ausgrabungen auf dem Galgenberge bei Kirpehnen, Kr. Fischhausen, im Jahre 1902, Prussia 22/II (1900–1904), 365–375.
  • 1909b Fundberichte. Aufdeckung eines spätheidnischen Gräberfeldes in Ragnit, Prussia 22/II (1900–1904),, 375–384.
  • 1919a Gräberfeld bei Laptau, Prussia 23/II (1914–1919), 157–180.
  • 1919b Hügelgräberfunde von Craam, Kr. Fischhausen, Prussia 23/II (1914–1919), 381–389.
  • 1919c Das Gräberfeld bei Kruglanken, Kr. Angerburg, Prussia 23/II (1914–1919), 395–408.
  • 1919d Gräberfeld bei Gruneiken, Kr. Darkehmen, Prussia 23/II (1914–1919), 408–416.
  • 1919e Die Gräberfeld bei Neu-Bodschwingken, Kr. Goldap, Prussia 23/II (1914–1919), 416–420.
  • 1919f Gräberfeld bei Alt-Bodschwingken, Kreis Goldap, Prussia 23/II (1914–1919), 420–440.
  • 1919g Gräberfeld bei Gr. Sausgarten, Kr. Pr. Eylau, Prussia 23/II (1914–1919), 441–449.
 • Steffenhagen E. (S.-n.)
  • 1864 Eine heidnische Gräberstätte bei Grüneiken, „Altpreussische Monatsschrift“ I, 561–563.
  • 1866 Römische Kaisermünzen aus Grüneiken, „Altpreussische Monatsschrift“ III, 86.
 • Stieda L.
  • 1891  Zur Geschichte der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft, SPÖG 31 (1890), 38–82.
 • Strzelczyk J.
  • 1967  O powstaniu mapy świata z Ebstorfu (w XIII wieku), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Historia, 27, Poznań, 205–216.
 • Szeliga J.
  • 1997 Rękopiśmienne mapy Prus Książęcych Józefa Naronowicza-Narońskiego z drugiej połowy XVII wieku, Warszawa.
 • Szter I.
  • 2010 Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i z okresu wędrówek ludów w Kamieniu na Pojezierzu Mazurskim, „Wiadomości Archeologiczne” LXI (2009–2010), 201–331.
 • Szymański P.
  • 2000a Ceramika z cmentarzysk kultury bogaczewskiej. Próba analizy na podstawie wybranych materiałów, Barbaricum 6, Warszawa, 109–201.
  • 2000b Poszukiwania cmentarzysk z okresu wpływów rzymskich i z okresu wędrówek ludów znanych z dawnych badań na Mazurach, [w:] Antiquitates Prussiae. Studia z archeologii dawnych ziem pruskich (red. J. Kolendo, W. Nowakowski), Warszawa, 237–245.
  • 2004 Cmentarzysko kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej w Zalcu koło Mrągowa, na Pojezierzu Mazurskim, Barbaricum 7, Warszawa, 153–190.
  • 2006 Dwie zapinki z dawnego Rothebude i z Czerwonego Dworu. Kontakty tzw. skupienia gołdapskiego kultury sudowskiej, [w:] Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych (red. W. Nowakowski, A. Szela), Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages XIV, Warszawa, 369–380.
  • 2008 Aus Archivforschungen. Erste Bemerkungen zum Baltischen Gräberfeld aus der Völkerwanderungszeit in Rothebude, Kr. Goldap, „Archäologisches Nachrichtenblatt“ 13/1, 83–89.
 • Šimėnas V.
  • 1996 Rubokų kapinyno tyrinėjimai 1994 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais, Vilnius, 127–129.
 • Šnore E.
  • 1930 Dzels laikmeta latviešu rotas adatas, „Latviešu aizvēstures materiāli” 1, 39–108.
 • Šturms E.
  • 1947 Die ethnische Deutung der „masurgermanische” Kultur, „Contributions of Baltic University” 31, 1–12.
  • 1950 Zur ethnische Deutung der „masurgermanischen” Kultur, “Archaeologia Geographica” I, 20–22
 • Tallgren A.M.
  • 1925 Zur Archäologie Eesti II. Von 500 bis etwa 1250 n. Chr., Dorpat.
 • Tamulynas L.
  • 1998 A. Bezzenbergerio archeologiniai tyrinėjimai Klaipėdos krašte, Lietuvos Archeologija 15, Vilnius, 247–285.
  • 2008 Das archäologische Untersuchungsmaterial des Memellandes in der Kartei von Felikss Jakobsons, Archaeologia Lituana 9, Vilnius, 150–160.
 • Thålin H.
  • 1984 Ringspännen. Birka II:1. Systematische Analysen der Gräberfunde (red. G. Arwidsson), Stockholm, 15–22.
 • Tautavičius A.
  • 1980 Baltskie plemena na territorii Litvy v I tysiačel. n.e., [w:] Iz drevneisej istorii baltskih narodom (po dannym archeologii i antropologii), Riga, 80–88.
  • 1996 Vidurinis geležies amžius Lietuvoje (V–IX a.), Vilnius.
 • Thunmark-Nylén L.
  • 1998 Die Wikingerzeit Gotlands, II, Typentafeln, Stockholm.
  • 2006 Die Wikingerzeit Gotlands, III:1, Text, Stockholm.
 • Tischler O.
  • 1878 Bericht über die Praehistorisch-anthropologischen Arbeiten der Physikalish-Ökonomischen Gesellschaft, SPÖG 18 (1877), 273.
  • 1879 Ostpreussische Gräberfelder III, , SPÖG 19, 159–269.
  • 1880 Ostpreussen, [w:] Katalog der Ausstellung prähistorischer und anthropologischer Funde Deutschlands zu Berlin (red. A. Voss), Berlin, 390–453.
  • 1881a Gliederung der vorrömischen Metallzeit, „Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte“ XII, 121–127.
  • 1881b Über die formen der Gewandnadeln (Fibeln) nach ihrer historischen Bedeutung, „Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns“.
 • 1885a Ueber die 1883 vorgenommen prähistorischen Untersuchungen und den Zuwachs des Museums 1883, SPÖG 25 (1884), 9–13.
  • 1885b Die anthropologisch-prähistorische Sammlung, SPÖG 25 (1884), XXIII–XXIX.
  • 1887 Über das Gräberfeld von Corjeiten bei Germau, SPÖG 27 (1886), 22–24.
  • 1888a Über das Gräberfeld von Oberhof, „Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte“ 19, 118–122.
  • 1888b Das Gräberfeld von Oberhof, Kr. Memel, SPÖG 29, 14–23.
  • 1889 Über den Zuwachs der archäologischen Sammlung des Provinzial-Museums im Jahre 1888, SPÖG 30, 27–31.
  • 1891 Bericht über die Archäologisch-Anthropologische Abteilung des Prussia-Museums der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft, SPÖG 31, 85–103.
 • Tischler O., Kemke H.
  • 1902 Ostpreußische Altertümer aus der Zeit der großen Gräberfelder nach Christi Geburt, Königsberg.
 • Toeppen M.
  • 1870 Geschichte Masurens. Ein Beitrag zur preussischen Landes- und Kulturgeschichte. Nach gedruckten und ungedruckten Quellen dargestellt von Dr. M. Toeppen, Director des Gymnasii zu Marienwerder, Danzig.
 • 1995 Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej. Według źródeł drukowanych i rękopiśmiennych przedstawił Max Toeppen, dyrektor gimnazjum w Kwidzynie, Olsztyn. [Geschichte Masurens. Ein Beitrag zur Preussichen Landes- und Kultur-geschichte..., Danzig 1870], Olsztyn2.
 • Trautmann R.
  • 1925  Die altpreussischen Personennamen, Leipzig.
 • Truhelka Ć.
  • 1893 Zenica und Stolac. Beiträge zur römischen Archäologie Bosniens und der Hercegovina, “Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und Hercegovina” I, 273–302.
 • Tuitjer H.-G.
  • 1986 Iron Age pennanular brooches from North Germany, “Antiques Journal” 66, 121–124.
 • Turpinda J.
  • 1999 Ideologia krucjatowa w Kronice Piotra z Dusburga, Gdańsk.
 • Urbanek H.
  • 1941 Die frühen Flachgräberfelder Ostpreußens, Königsberg.
 • Vaitkevičius V.
  • 2003 Alkai. Baltų šventviečių studija, Vilnius.
  • 2005 Interpreting the East Lithuanian Barrow Culture, [w:] Culture and material culture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th, 2003 (red. V. Lang), Interarchaeologia 1, Tartu–Riga–Vilnius, 71-86.
  • 2009 Neris: 2007 metų ekspedicija. Pirma knyga, Vilnius.
 • Valujev A.
  • 1999 Alt-Wehlau – „pogańskie” cmentarzysko na obszarze chrześcijańskich Prus, w świetle badań archeologicznych, [w:] Archeologia ziem pruskich..., 397–400.
  • 2005 Die Geschichte des Kaliningrader Bestandes der Prussia-Sammlung, [w:] Die Prussia-Sammlung..., 28–39.
  • 2008 Historia odkrycia ksiąg inwentarzowych i części zbiorów Prussia-Museum w Kaliningradzie. Entdeckungsgeschichte Der Inventarbücher und Teile Der Sammlungen des Prussia-Museums in Kaliningrad. Istorija obnaruženija inventarnyh knig i časti kollekcij muzeja «Prussija» w g. Kaliningrade, [w:] Archeologiczne księgi, 98–109.
 • Varnas A.
  • 1986a Laistų plokštinis kapinynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1984 ir 1985 metais, Vilnius, 78–80.
  • 1986b Stragnų plokštinis kapinynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1984 ir 1985 metais, Vilnius, 80–82.
 • Verzeichnis
  • 1898 Verzeichnis der prähistorischen und historischen Sammlungen der Altertums-Gesellschaft zu Insterburg, „Verzeichnis der vorgeschichtlichen und geschichtlichen Sammlungen der Altertums-Gesellschaft zu Insterburg“ II, 199–210.
  • 1928 Jüngste heidnische Zeit (ca. 700–1300 J. n. Chr. Geburt). B. Gräberfeld Leisten-Jacob, Kr. Memel, „Verzeichnis der Sammlungen der Altertumsgesellschaft in Heimatmuseum zu Insterburg“, 21–26.
 • Vijups A.
  • 1999 Archaeology and archaeological education at the University of Latvia, [w:] Inside Latvian Archaeology (red. O.W. Jensen, H. Karlsson. A. Vijups), Gotarc Series A, 2, Göteborg, 117–128.
 • Voigtmann K.
  • 1941 Die westmasurischen „Loch- und Fensterurnen“, „Alt-Preußen“ 6/3, 36–46.
 • Volkaitė-Kulikauskienė R.
  • 1970 Lietuviai IX–XII amžiais, Vilnius.
 • Wätzel, H.
  • 1937 Grabung Unterplehnen vom 27.9.1937 bis 6.10.1937, Archiwum Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, zespół Heimatmuseum Rastenburg.
 • Waetzoldt D.
  • 1939 Zur Tracht der Bewohner des Memelgebietes in der Eisenzeit, „Alt-Preußen“ 3/4, 116–120.
 • Waetzoldt D., Urbanek H.
  • 1937 Zur Neuaufstellung des Grenzland- und Heimatmuseums in Tilsit unter besonderer Berücksichtigung der vorgeschichtlichen Abteilung, „Alt-Preußen“ 2/2, 74–80.
 • Weigel M.
  • 1891 Das Gräberfeld von Kossewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, „Nachrichtenblatt über deutsche Altertumskunde“ II/2, 20–28.
 • Wenta J.
  • 2003 Kronika Piotra z Dusburga. Szkic źródłoznawczy, Toruń.
  • 2004 Badania nad dziejopisarstwem państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach, [w:] Kronika Ziemi Pruskiej, Toruń, VII–XXVIII.
 • Wielgus M., Hoffmann M.
  • 1991  Stan i perspektywy badań archeologicznych na terenie województwa olsztyńskiego, [w:] Archeologia bałtyjska. Materiały z konferencji. Olsztyn, 24–25 kwietnia 1988 roku, Olsztyn, 25–36.
 • Wittich von J.
  • 1863 Bericht über die Construction einiger Samländischer Hünnengräber, SPÖG 3, 79–82.
 • Woźniak M.
  • 2011 Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Kozłówku, pow. nidzicki (d. Klein Koslau, Kreis Neidenburg) w świetle publikacji i materiałów archiwalnych, „Wiadomości Archeologiczne” LXII, w druku / im Druck / tiek drukāts.
 • Wróblewski W.
  • 2006a Aschenplätze – the forgotten burial rituals of the Old Prussians, Archaeologia Lituana 7, Vilnius, 221–234.
  • 2006b Wiskiauten [w:] Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 34 (red. H. Beck, D. Geuenich, H. Steuer), Berlin–New York, 140–145.
  • 2009 O pożytkach płynących z odkurzania źródeł archiwalnych. Przykład cmentarzyska w Schulstein (obecnie Volnoe) na Sambii, [w:] Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam (red. A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska), Seminarium Bałtyjskie II, Warszawa, 595–604.
 • Wulff
  • 1868 Aufdeckung eines altpreußischen Begräbnißplatzes bei Der Stadt Lötzen, „Altpreussische Monatsschrift“ 5, 548 – 555.
  • 1869 Heidnische Grabstätte bei Lötzen, „Altpreussische Monatsschrift“ 6, 181.
 • Wyczółkowski M.
  • 1999 Materiały archiwalne z cmentarzyska wielokulturowego w Równinie Dolnej (d. Unter-Plehnen) z archiwum Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, [w:] Archeologia ziem pruskich..., 405–410.
  • 2009 “Baba” kamienna z Poganowa. Wczesnośredniowieczne miejsc kultu Prusów, [w:] Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam (red. A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska), Seminarium Bałtyjskie II, Warszawa, 605 – 633.
 • Zamjatnin S.N.
  • 1946 Skifskij mogilnik Castyje Kurgany pod Voronežem (Raskopki Voronežskoj učnoj arhivnoj komissji 1910–1915 gg), „Sovietskaja Arheologia” VIII, 9–50.
 • ZfE
  • 1884 „Zeitschrift für Ethnologie“ 16, 562–563.
 • Žiemgaliai
  • 2005 Žiemgaliai. The Semigallians. Baltų archeologijos paroda. Katalogas. Balitc Archaeological Exibition. Catalogue. Vilnius, Riga.

Patronat projektu

unesco