logo

Etapy

Ostbalticum

Stan zaawansowania Projektu Ostbalticum pozwala na wyróżnienie podstawowych jego faz. Należą do nich działania już zakończone, wciąż trwające i będące w przygotowaniu. Poniżej zaprezentowano krótką charakterystykę poszczególnych etapów.

Patronat projektu

unesco