logo

Na marginesie badań

Ostbalticum

 • Cmentarzysko w Sternwalde (Lasowiec): krótka historia „dużej i bogatej” nekropoli na Mazurach

  19-12-2011

  Lasowiec, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie położony jest w odległości ok. 5 km od zachodnich granic miasta, wśród wzgórz znajdujących się pomiędzy jeziorami Głębokim i Średnim. Nie jest, jasne w jakich okolicznościach doszło do odkrycia tam cmentarzyska, wiadomo jednak, że pierwsze badania wykopaliskowe nekropoli przeprowadził tu w 1901 r. znany archeolog z królewca – Emil Hollack.

  Czytaj więcej
 • Archeolog musi być detektywem! Przykład cmentarzyska w Daumen, obecnie Tumiany na Mazurach

  19-12-2011

  Każdy archeolog, który zajmuje się terenami zamieszkanymi niegdyś przez zachodnich Bałtów musi być po trosze detektywem. I to przenikliwym! Jak inaczej byłby w stanie zrekonstruować przeszłość tego ludu? Ziemie, które zamieszkiwały plemiona zachodniobałtyjskie do 1945 r. znajdowały się w granicach Prus Wschodnich i w sferze działania archeologów niemieckich, którzy prowadzili wykopaliska na bardzo wielu stanowiskach archeologicznych, głównie cmentarzyskach.

  Czytaj więcej
 • Topór z Laptau

  19-12-2011

  Szczęśliwym zrządzeniem losu niektóre spośród rekonstruowanych ksiąg inwentarzowych Prussia-Museum w Królewcu zawierają informacje także na temat stosunkowo słabo poznanych pruskich materiałach wczesnośredniowiecznych. Zabytki z tego okresu, jakkolwiek obecne w królewieckich zbiorach muzealnych, nie tworzyły nigdy głównej części kolekcji, ustępując liczbą (a w większości przypadków także atrakcyjnością formy) materiałom z okresów wcześniejszych.

  Czytaj więcej
 • Zapinka z Suchodołów na Suwalszczyźnie – jej droga do Berlina

  19-12-2011

  Tytułowa zapinka została odkryta w 1928 r. w miejscowości Suchodoły na Suwalszczyźnie, a odnaleziona i zidentyfikowana w 1998 r. w Berlinie. Jej historia dobrze ilustruje zawiłe losy kolekcji muzealnych z regionu południowo-wschodniego Bałtyku, czyli strefy zainteresowań Projektu Ostbalticum.

  Czytaj więcej
 • Paradoksy historii

  19-12-2011

  Inwentarze dawnego Prussia-Museum w Królewcu same w sobie stanowią paradoks historii – oto część niemieckiej spuścizny kulturowej została udostępniona przez rosyjskich muzealników i ocalona przez polskich konserwatorów. A potem wspólnie opublikowana i opracowana przez naukowców z Polski, Niemiec i Rosji. Tych paradoksów w losach zbiorów Prussia-Museum jest zresztą znacznie więcej. Czy ktoś mógłby przypuszczać, że znaczącą część kolekcji królewieckiego muzeum ocali przed zniszczeniem przez armię sowiecką córka carskiego generała, Zofia Licharewa, komunistka?

  Czytaj więcej
Strony: 1-5 z 5

Patronat projektu

unesco