logo

Publikacje

Ostbalticum

 • Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna

  21-06-2017

  „Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna. Archäologisches Inventar des Gouvernements Kowno von Michał Eustachy Brensztejn. Archeologinis Kauno gubernijos inventorius, parengtas Mykolo Eustachijaus Brenšteino” (red. A. Bitner-Wróblewska, R. Banytė-Rowell) Aestorium Hereditas III (Warszawa 2016, 2 tomy, 954 str., wyd. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego, ISBN 978-83-62622-50-4 (MKiDN, t. III), 978-83-62622-52-8 (MKiDN, t. III/2)

  Czytaj więcej
 • Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona

  19-12-2011

  Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona

  „Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona. Das archäologische Vermächtnis Ostpreußens im Archiv des Felix Jakobson. Austrumprūsijas arheoloģiskais mantojums Fēliksa Jākobsona arhīvā” (red. T. Nowakiewicz), Aestiorum Hereditas, tom II (Warszawa 2011, 646 str., płyta DVD, wyd. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego, ISBN 978-83-62622-14-6).

  Czytaj więcej
 • Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum

  19-11-2011

  Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum I

  „Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum. Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum. Archeologičeskije inventarnyje knigi byvšego muzeja «Prussia»” (red. Anna Bitner-Wróblewska), Aestiorum Hereditas, tom I (Olsztyn 2008, 448 str., wyd. Archiwum Państwowe w Olsztynie, ISBN 978-83-61602-39-2).

  Czytaj więcej
 • Ocalona historia Prus Wschodnich. Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum

  19-10-2011

  Ocalona historia Prus Wschodnich. Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum

  „Ocalona historia Prus Wschodnich. Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum. Ostpreußens gerettete Geschichte. Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum. Spasennaja istorija Vostočnoj Prussii. Archeologičeskije inventarnyje knigi byvšego muzeja «Prussia»“ (Warszawa 2008, 100 str., wyd. Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ISBN 978-83-87496-48-7).

  Czytaj więcej
Strony: 1-4 z 4

Patronat projektu

unesco