logo

Wydarzenia

Ostbalticum

 • Warszawa 2017

  21-06-2017

  Wystawa „Skarby z archiwum. Inwentarz archeologiczny Michała Brensztejna” prezentuje sylwetkę Michała Eustachego Brensztejna (1874–1938) – miłośnika przeszłości rodzinnej Żmudzi, archeologa, etnografa, historyka kultury, publicysty, bibliotekarza biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Spośród wielu aktywności M. Brensztejna ekspozycja skupia się na jego działalności archeologicznej i największym dziele w tej dziedzinie – „Inwentarzu archeologicznym gubernji kowieńskiej”. To rękopiśmienny opis 900 miejscowości z terenów ówczesnej guberni kowieńskiej (obecnie to teren większości Litwy, północnej Białorusi i niewielkiego obszaru na południu Łotwy), gdzie odkryto pradziejowe i średniowieczne cmentarzyska, osady, grodziska czy pojedyncze zabytki metalowe i kamienne. Na wystawie można obejrzeć oryginalny rękopis, wiele dokumentów związanych z powstaniem „Inwentarza...” lub próbami jego publikacji, stare mapy, w tym oryginały map ręcznie wykonanych przez Wandalina Szukiewicza specjalnie na potrzeby „Inwentarza…”.

  Czytaj więcej
 • Warszawa 2017

  21-06-2017

  Dn. 1 marca 2017 r. w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie odbyła się promocją III tomu serii Aestiorum Hereditas, obejmującego publikację „Inwentarza archeologicznego gubernji kowieńskiej” Michała Eustachego Brensztejna wraz z obszernym komentarzem. Współorganizatorem promocji było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W uroczystości wzięli udział: Sekretarz Stanu w MKiDN, pan Jarosław Sellin, dyrektorzy Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i Lietuvos istorijos institutas w Wilnie, panowie Wojciech Brzeziński i Rimantas Miknys, ponadto radca minister ambasady Litwy w Warszawie, pan Audrius Žulys, wice-marszałek województwa mazowieckiego, pan Wiesław Raboszuk, a także uczestnicy projektu i liczni goście z różnych instytucji archeologicznych w Polsce i za granicą.

  Czytaj więcej
 • Telsze 2017

  18-05-2017

  Promocja III tomu serii Aestiorum Hereditas pt. „Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej” Michała Eustachego Brensztejna odbyła się 18 maja 2017 r. w Telszach (lit. Telšiai) na Żmudzi – rodzinnym mieście autora oryginału. „Inwentarz archeologiczny…”
  to rękopiśmienny opis 900 miejscowości z terenów ówczesnej guberni kowieńskiej (obecnie: Litwa, północna Białoruś i niewielki obszar na południu Łotwy), gdzie odkryto pradziejowe i średniowieczne cmentarzyska, osady, grodziska czy pojedyncze zabytki metalowe i kamienne. Jest unikatowym źródłem wiedzy o dziejach zainteresowań przeszłością w 2 poł. XIX w. i na przełomie wieków XIX i XX.

  Czytaj więcej
 • Berlin 2009

  19-12-2011

  Efekty polskich prac konserwatorskich zaprezentowane zostały także w Niemczech, w berlińskim Museum für Vor- und Frühgeschichte, gdzie 11 marca 2009 r. otwarto wystawę „Ocalone inwentarze dawnego Prussia-Museum”. Towarzyszyła jej ekspozycja dokumentów i oryginalnych zabytków ze zbiorów Prussia-Museum, które przetrwały zawieruchę wojenną i powojenną tułaczkę, a obecnie przechowywane są w Berlinie.

  Czytaj więcej
 • Warszawa 2008

  19-12-2011

  Wernisaż warszawskiej odsłony wystawy prezentującej wyniki prac nad rekonstrukcją ksiąg inwentarzowych odbył się 9 grudnia 2008 r. w Państwowym Muzeum Archeologicznym i połączony był z promocją I tomu Aestiorum Hereditas pt. „Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum. Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum. Archeologičeskije inventarnyje knigi byvšego muzeja «Prussia»“ (wydanego przez Archiwum Państwowe w Olsztynie).

  Czytaj więcej
 • Rapperswil 2008

  19-12-2011

  Między 20 czerwca a 31 sierpnia 2008 r. wystawa „Ocalone inwentarze dawnego Prussia-Museum” była prezentowana w Muzeum Polskim w Rapperswil, w Szwajcarii.

  Czytaj więcej
 • Kaliningrad 2008

  19-12-2011

  Pierwszym etapem podróży wystawy „Ocalone inwentarze dawnego Prussia-Museum” był Kaliningrad, gdzie wyniki prac polskich konserwatorów wywołały zrozumiałe zainteresowanie rosyjskiego środowiska naukowego. Ekspozycję planszową połączoną z prezentacją oryginalnych ksiąg inwentarzowych otwarto 19 marca 2008 r. w Muzeum Historyczno-Artystycznym w Kaliningradzie.

  Czytaj więcej
 • Olsztyn 2008

  19-12-2011

  Pierwsza prezentacja założeń Projektu Ostbalticum miała miejsce 28 lutego 2008 r. na Zamku w Olsztynie podczas uroczystości przekazania Rosjanom zakonserwowanych i zrekonstruowanych w Polsce ksiąg inwentarzowych Prussia-Museum w Królewcu oraz otwarcia wystawy „Ocalone inwentarze dawnego Prussia-Museum”.

  Czytaj więcej
 • Nagrody 2009

  19-12-2011

  W 2009 r. Archiwum Państwowe w Olsztynie otrzymało wyróżnienie – „Wawrzyn” – Literacką nagrodę Warmii i Mazur za „szczególne walory edytorskie i poznawcze” książki „Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum. Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum. Archeologičeskije inventarnyje knigi byvšego muzeja «Prussia»”.

  Czytaj więcej
Strony: 1-9 z 9

Patronat projektu

unesco