logo

Wydarzenia

Ostbalticum

 • Berlin 2009

  19-12-2011

  Efekty polskich prac konserwatorskich zaprezentowane zostały także w Niemczech, w berlińskim Museum für Vor- und Frühgeschichte, gdzie 11 marca 2009 r. otwarto wystawę „Ocalone inwentarze dawnego Prussia-Museum”. Towarzyszyła jej ekspozycja dokumentów i oryginalnych zabytków ze zbiorów Prussia-Museum, które przetrwały zawieruchę wojenną i powojenną tułaczkę, a obecnie przechowywane są w Berlinie.

  Czytaj więcej
 • Warszawa 2008

  19-12-2011

  Wernisaż warszawskiej odsłony wystawy prezentującej wyniki prac nad rekonstrukcją ksiąg inwentarzowych odbył się 9 grudnia 2008 r. w Państwowym Muzeum Archeologicznym i połączony był z promocją I tomu Aestiorum Hereditas pt. „Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum. Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum. Archeologičeskije inventarnyje knigi byvšego muzeja «Prussia»“ (wydanego przez Archiwum Państwowe w Olsztynie).

  Czytaj więcej
 • Rapperswil 2008

  19-12-2011

  Między 20 czerwca a 31 sierpnia 2008 r. wystawa „Ocalone inwentarze dawnego Prussia-Museum” była prezentowana w Muzeum Polskim w Rapperswil, w Szwajcarii.

  Czytaj więcej
 • Kaliningrad 2008

  19-12-2011

  Pierwszym etapem podróży wystawy „Ocalone inwentarze dawnego Prussia-Museum” był Kaliningrad, gdzie wyniki prac polskich konserwatorów wywołały zrozumiałe zainteresowanie rosyjskiego środowiska naukowego. Ekspozycję planszową połączoną z prezentacją oryginalnych ksiąg inwentarzowych otwarto 19 marca 2008 r. w Muzeum Historyczno-Artystycznym w Kaliningradzie.

  Czytaj więcej
 • Olsztyn 2008

  19-12-2011

  Pierwsza prezentacja założeń Projektu Ostbalticum miała miejsce 28 lutego 2008 r. na Zamku w Olsztynie podczas uroczystości przekazania Rosjanom zakonserwowanych i zrekonstruowanych w Polsce ksiąg inwentarzowych Prussia-Museum w Królewcu oraz otwarcia wystawy „Ocalone inwentarze dawnego Prussia-Museum”.

  Czytaj więcej
 • Nagrody 2009

  19-12-2011

  W 2009 r. Archiwum Państwowe w Olsztynie otrzymało wyróżnienie – „Wawrzyn” – Literacką nagrodę Warmii i Mazur za „szczególne walory edytorskie i poznawcze” książki „Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum. Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum. Archeologičeskije inventarnyje knigi byvšego muzeja «Prussia»”.

  Czytaj więcej
Strony: 1-6 z 6

Patronat projektu

unesco