logo

Problem

Ostbalticum

Dewastacja regionu będącego obszarem realizacji Projektu Ostbalticum nie była spowodowana wyłącznie skutkami działań wojennych. Ich kontynuacją były także planowe i konsekwentnie realizowane zniszczenia, których celem miała być zmiana charakteru części tych terenów, które po zakończeniu wojny znalazły się w nowych granicach. Z perspektywy czasu widoczne jest, że powojenne dewastacje dotknęły szczególnie mocno północną część dawnych Prus Wschodnich, która po 1945 r. weszła w skład Rosyjskiej SRR (a następnie Federacji Rosyjskiej).

W działaniach tych dopełnił się m.in. los Królewca, którego przeszłość jest tylko częściowo dostrzegalna w strukturze współczesnej stolicy obwodu kaliningradzkiego. Dramat Królewca w żaden sposób nie umniejsza dramatu Warszawy czy Gdańska, jest jednak ilustracją szerszego i typowego dla opisywanego regionu zjawiska: miasto było bombardowane podczas działań wojennych, następnie plądrowane po ich zakończeniu, wreszcie zostało przebudowane wedle nowych założeń. Podobny scenariusz realizowany był także w innych miejscach: w tym czasie zniszczeniu ulegały liczne elementy kultury materialnej i spuścizny duchowej. Dobitnymi tego przykładami są m.in. losy Albertyny – sławnego uniwersytetu królewieckiego (Albertus-Universität Königsberg), a także równie słynnego Muzeum Pruskiego (Prussia-Museum). Obydwie te instytucje silnie wpływały na kształt życia intelektualnego, a uformowane wokół nich środowisko kształtowało obraz elit w całym regionie. Wojna i jej konsekwencje zniszczyły jednak zarówno tkankę społeczną, jak i (w znacznym stopniu) materialny potencjał tego świata.

 •  
 •  
 • Uniwersytet księcia Alberta w Królewcu – Albertyna (Nowakiewicz T. 2008, ryc. 10).
 • mapa wschodniopruskich stanowisk archeologicznych autorstwa Emila Hollacka (Nowakiewicz T. 2008, ryc. 13).
 • Zabytki z Waplitz, obecnie Waplewo, pow. Szczytno, Polska, na kartach księgi inwentarzowej Prussia-Museum (Bitner-Wróblewska A. et alii 2008, ryc. 12).
 • Zabytki z Mingfen, obecnie Miętkie, pow. Szczytno, Polska, na kartach księgi inwentarzowej Prussia-Museum (Bitner-Wróblewska A. et alii 2008, ryc. 20).
 • Zamek krzyżacki w Bałdze przed 1945 r. (Bitner-Wróblewska A., Nowakiewicz T., Rzeszotarska-Nowakiewicz A. 2011, 107).
 • Zamek krzyżacki w Bałdze w 1990 r. (Bitner-Wróblewska A., Nowakiewicz T., Rzeszotarska-Nowakiewicz A. 2011, 107).
 • Ocalałe zabytki z cmentarzyska w Ramutten, obecnie Ramučiai, Litwa. Dawna kolekcja Prussia-Museum w Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie (Bitner-Wróblewska A., Nowakiewicz T., Rzeszotarska-Nowakiewicz A. 2011, 391).
 • Kościół farny w Gierdawach, obecnie Železnodorožnyj, Rosja w 1992 r. (Rzempołuch A. 1996, ryc. 60).
 • Niemiecki spis zabytków wywiezionych podczas II wojny światowej z Muzeum Wojska Polskiego (Matuszewski R., Kozimor J. 2007, 244).
 • Muzeum Wojska Polskiego splądrowane przez Wehrmacht podczas Powstania Warszawskiego (Matuszewski R., Koziomor J. 2007, 53)
 • Muzeum Wojska Polskiego splądrowane przez Wehrmacht podczas Powstania Warszawskiego (Matuszewski R., Koziomor J. 2007, 53).
 • Ruiny królewieckiego zamku w 1969 r. (Valujev A. 2008, ryc. 1).

Strona: 

Patronat projektu

unesco