"Chcemy wyznaczyć standardy postępowania dla UNESCO przy odbudowie zniszczonych miast"

07-05-2018

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”

– Chcielibyśmy, żeby podsumowaniem tej konferencji była rekomendacja warszawska, zawierająca wskazówki dotyczące odbudowy światowego dziedzictwa kultury – powiedziała w poniedziałek 7 maja wiceminister prof. Magdalena Gawin podczas otwarcia w Zamku Królewskim w Warszawie międzynarodowej konferencji poświęconej wyzwaniom stojącym przed rekonstrukcją światowego dziedzictwa pt. "The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction".

„Rekonstrukcja Starego Miasta w Warszawie ustanowiła światowy precedens”

Wiceminister Gawin pytana, czego konkretnie będzie dotyczyła rekomendacja, odpowiedziała: „(…) rekomendacja będzie zawierała ogólne zasady, które by ujmowały, czym różni się makietowa rekonstrukcja, której nie chcemy, od rekonstrukcji, która zachowuje historyczne walory i tego oczekujemy wszyscy po deklaracji warszawskiej”.

– Niezależnie od kultury w jakiej żyjemy, niezależnie od religii, jaką wyznajemy jest coś bardzo głęboko zakorzenionego w naturze ludzkiej - potrzebujemy kontynuacji w kulturze, potrzebujemy odwołania się do dziedzictwa materialnego, które jest źródłem naszej nawarstwiającej się tożsamości. Wbrew pozorom żadna jednostka, także i my, nie żyjemy tylko życiem swoim, dziedziczymy inne biografie, dziedziczymy jakąś przeszłość i o tym wszystkim mówią nam zabytki – podkreśliła wiceminister kultury Magdalena Gawin.

Miejsce konferencji nie jest przypadkowe, gdyż Polska, a w szczególności Warszawa doświadczyła tragedii celowego zniszczenia i konieczności uporania się z różnego rodzaju wyzwaniami, mającymi na celu powrót do normalnego funkcjonowania. Historyczne centrum Warszawy będące jednym z pierwszych wpisów na listę światowego dziedzictwa, stanowiło jednocześnie precedens. Wyjątkowa wartość tego dobra została dostrzeżona m.in. w kompleksowej odbudowie zniszczonego w warstwie materialnej miasta, u którego podstaw rekonstrukcji legła siła ducha i determinacja narodu. Wpis ten przez wiele lat miał duży wpływ na rozumienie pojęcia autentyczności miejsc światowego dziedzictwa i kształtowanie podejścia do zagadnienia odbudowy.

- Rekonstrukcja Starego Miasta w Warszawie ustanowiła światowy precedens: polskie doświadczenie i osiągnięcia w tej dziedzinie na przestrzeni lat miały wielki wpływ na kształtowanie poglądów na temat ochrony światowego dziedzictwa - zwróciła uwagę wiceminister Gawin.

- Wpis w 1980 r. historycznego centrum Warszawy na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest jedynym wpisem obszarowym zrekonstruowanych zabytków. Daje to podstawę żeby dzisiaj zacząć rozmawiać na temat rekonstrukcji – dodała prof. Magdalena Gawin.

Ponad 20 referatów i przedstawiciele 31 regionów UNESCO

Uczestnicy konferencji wysłuchają ponad 20 referatów ze strony przedstawicieli ponadz trzydziestu krajów UNESCO, m.in. z Syrii, Bahrajanu, Iraku, Mali, Haiti, Japonii, Indii, Włoch, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, UDA, Wielkiej Brytanii, a także Barbadosu, Ukrainy, Ekwadoru, Nepalu czy Estonii.

Organizatorami konferencji "The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction" są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, przy współpracy z Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO, Polskim Komitetem ds. UNESCO, Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS, Zamkiem Królewskim w Warszawie, Łazienkami Królewskimi, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stołecznym Konserwatorem Zabytków, Domem Spotkań z Historią i Centrum Interpretacji Zabytku.

 powrót