100 uczniów szkół artystycznych otrzymało stypendia Ministra Kultury

30-10-2018

Na zdjęciu: uroczystość wręczenie stypendiów uczniom szkół artystycznychfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: uroczystość wręczenie stypendiów uczniom szkół artystycznychfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: uroczystość wręczenie stypendiów uczniom szkół artystycznychfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: uroczystość wręczenie stypendiów uczniom szkół artystycznychfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: uroczystość wręczenie stypendiów uczniom szkół artystycznychfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: uroczystość wręczenie stypendiów uczniom szkół artystycznychfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: uroczystość wręczenie stypendiów uczniom szkół artystycznychfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: uroczystość wręczenie stypendiów uczniom szkół artystycznychfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: uroczystość wręczenie stypendiów uczniom szkół artystycznychfot. Danuta Matloch

 

100 uczniów szkół muzycznych, plastycznych i baletowych z całej Polski otrzymało stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczystość odbyła się 30 października w Sali Balowej Zamku Królewskiego z udziałem wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wandy Zwinogrodzkiej.

- Ministerialne stypendium ma ułatwić laureatowi start w artystyczne życie. Finansowe wsparcie skróci drogę do zakupu wymarzonego instrumentu czy udziału w międzynarodowym konkursie. Ma ono także za zadanie wesprzeć rodziców stypendysty w podejmowaniu istotnych decyzji o przyszłości dziecka – zaznaczyła podsekretarz stanu w MKiDN Wanda Zwinogrodzka.

Na uroczystość, która jest wielkim wydarzenie dla środowiska szkół artystycznych – laureaci przyjeżdżają z całej Polski w towarzystwie dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców i osób towarzyszących.

- Mam nadzieję, że Wasze sukcesy, dzisiaj podkreślone uzyskaniem rządowego mecenatu, będą inspiracją dla tych wszystkich, którzy aspirują do artystycznych osiągnięć – życzyła stypendystom wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Wanda Zwinogrodzka.

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły średniej  artystycznej, który uzyskał za semestr wysoką średnią ocen z przedmiotów artystyczno – zawodowych oraz jest laureatem krajowego lub międzynarodowego konkursu. Kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo, by umożliwić realizację indywidualnych potrzeb stypendysty np. zakup instrumentu lub pokrycie kosztów konkursu czy warsztatów.

Lista tegorocznych stypendystówpowrót