14 – 15 IV, Gniezno. Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2011

14-04-2011

Miejscem tegorocznych obchodów jest Teatr im. Aleksandra Fredy w Gnieźnie. Odbywają się one pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Prymasa Polski, Metropolity Gnieźnieńskiego Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków jest obchodzony na całym świecie 18 kwietnia. Został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym. Jego celem jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu problemów ochrony spuścizny minionych pokoleń.
W Polsce ideą obchodów jest prezentowanie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Ponadto z jego okazji honoruje się konserwatorów, opiekunów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do opieki nad nimi.

Szczegółowy program obchodów znajduje się na stronie: http://www.nid.pl/idm,100,idn,1676,14-15-iv-obchody-miedzynarodowego-dnia-ochrony-zabytkow-2011-gniezno.htmlpowrót