19 mln zł dofinansowania dla Nowego Teatru Krzysztofa Warlikowskiego

07-05-2014

Podpisanie umowy na budowę Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. fot. Danuta Matloch
Podpisanie umowy na budowę Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. Dyrektor Artystyczny Krzysztof Warlikowski, minister Bogdan Zdrojewski oraz Dyrektor Naczelna Karolina Ochab. fot. Danuta Matloch

Ochrona i zaadaptowanie na cele kulturalne zabytkowego obiektu oraz umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału artystycznego Nowego Teatru. To cele projektu, który uzyskał 19,1 mln zł wsparcia w ramach Funduszu Norweskiego i Funduszy EOG na lata 2009-2014. Umowę w tej sprawie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Dyrektor Naczelna  Karolina Ochab oraz Dyrektor Artystyczny Krzysztof Warlikowski podpisali 7 maja br.

Bardzo się cieszę, że udało nam się doprowadzić tę umowę do szczęśliwego finału. Było to możliwe z kilku względów, przede wszystkim - optymalnego wkładu własnego. Prawidłowe etapowanie prac gwarantuje natomiast terminową realizację tej niezwykle skomplikowanej inwestycji. Podpisanie umowy traktuje jako swego rodzaju dedykację dla artystycznych dokonań zespołu dyrektora Warlikowskiego w kraju i poza jego granicami - powiedział minister Bogdan Zdrojewski. 

Przedmiotem projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury jest przebudowa zabytkowej hali warsztatowej i budynku administracyjnego oraz zagospodarowania terenu zewnętrznego na siedzibę Nowego Teatru.

Jego realizacja ma na celu ochronę elementów tkanki urbanistycznej Warszawy, wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych w działalności kulturowej Nowego Teatru, promowanie, inicjowanie i rozwijanie aktywności kulturalnej oraz wdrożenie programu kulturalno-edukacyjnego z wykorzystaniem zrewitalizowanej i zaadoptowanej infrastruktury. Projekt pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału Nowego Teatru i realizację wyrafinowanych przedsięwzięć kulturalnych.

Całkowite koszty kwalifikowane to 22, 4 mln zł, dofinansowanie wynosi 19, 1 mln zł. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na sierpień 2015 r.

MECHANIZM FINANSOWY EOG ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

Do roku 2009 Polska na projekty z zakresu kultury uzyskała prawie 400 mln zł, z czego w ramach:

• Priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego - 350 mln zł - na projekty inwestycyjne.

Zrealizowano 34 projekty, które dotyczą ważnych dla polskiej kultury i mających ponadregionalny zasięg obiektów rozmieszczonych na terenie całego kraju. Są to m.in. kompleksowe inwestycje dotyczące zabytków ujętych na Liście światowego dziedzictwa UNESCO (np. fortyfikacje Zamościa, Sukiennice w Krakowie, piwnice staromiejskie w Warszawie) czy projekty dotyczące Pomników Historii Prezydenta RP (np. Muzeum – Pałac w Wilanowie). Środki pochodzące z Mechanizmów Finansowych wsparły również budowę nowoczesnej infrastruktury (np. utworzenie Europejskiego Centrum Bajki ) oraz renowację i digitalizację zabytkowych księgozbiorów (cieszyńskie dziedzictwo piśmiennicze ).

•  Funduszu Wymiany Kulturalnej - 38 mln zł - na przedsięwzięcia kulturalne.

Zrealizowano 72 projekty ze sfery kultury w ramach 4 obszarów priorytetowych: muzyki i sztuk scenicznych, sztuk plastycznych i wizualnych, dziedzictwa kulturowego oraz literatury i archiwów. Dofinansowanie uzyskać mogły projekty realizowane wspólnie z instytucjami z Państw – Darczyńców, dotyczące organizacji wydarzeń artystycznych, współpracy oraz wymiany artystów, współpracy szkół i uczelni artystycznych, współpracy ekspertów z obszaru dziedzictwa kulturowego, a także współpracy międzyinstytucjonalnej instytucji kultury i archiwów. W ramach zrealizowanych projektów łącznie odbyło się ponad 700 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło ponad 2,2 tys. artystów, a liczba widzów przekroczyła 500 tys. Projekty realizowane były na terenie Polski oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

W ramach nowej perspektywy finansowej (do roku 2016) Polska dysponuje alokacją 320 mln zł, z czego:

- w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dofinansowanie o łącznej wartości  ponad 275, 2 mln zł uzyskało 18 projektów, m.in. Nowy Teatr w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum - Zamek w Łańcucie i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

- w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej dofinansowanie otrzymały 53 projekty na kwotę prawie 41 mln zł.

Informację o programie można znaleźć na stronie internetowej: www.eog2016.mkidn.gov.plpowrót