Zaproszenia na międzynarodowe wydarzenia kulturalne

Polscy artyści co roku mają okazję uczestniczyć w zagranicznych wydarzeniach kulturalnych, konkursach i festiwalach z różnych dziedzin sztuki. Zagraniczni organizatorzy często zwracają się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o rozpowszechnianie informacji dotyczących organizowanych przez nich i na ich zasadach wydarzeń oraz inicjatyw. W tym miejscu znaleźć można informacje zagranicznych instytucji o możliwości udziału w organizowanych przeglądach, konkursach, stypendiach zagranicznych i innych przedsięwzięciach artystycznych o międzynarodowym zasięgu.

Pragniemy zaznaczyć, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie jest współorganizatorem, ani partnerem niżej wymienionych projektów. MKiDN nie zapewnia finansowania udziału w tych wydarzeniach. W przypadku stypendiów zagranicznych zamieszczonych na stronie ministerstwa, uprzejmie informujemy, że MKiDN nie pośredniczy w naborze oraz kwalifikacji kandydatów na stypendia.

Wszystkie szczegółowe informacje przekazane przez organizatorów przedsięwzięć są dostępne pod wskazanymi przez nich adresami.

19. Międzynarodowy Konkurs Rysunku i Malarstwa „Radość Europy”

13-12-2016

Biuro Kultury Urzędu Miasta Belgradu (Serbia) i Dziecięce Centrum Kultury w Belgradzie  zapraszają na 19. Edycję Międzynarodowego Konkursu Rysunku i Malarstwa „Radość Europy”

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-18 lat. Zgłaszać się mogą osoby indywidualne, jak i kółka szkolne, domy, centra kultury, ogniska itp.  

Prace zgłaszane na konkurs muszą pochodzić z 2015 lub 2016 r., nigdy wcezśniej nie być wystawiane. Mogą być wykonane dowolną techniką. Ich tematyka musi być zbieżna z co najmniej jednym ze słów zawartych w „Słowniku przyjaźni”: Dziecko, Europa, Chleb, Zabawa, Książka, Miłość, Matka, Pokój, Ojciec, Piosenka, Przyjaciel, Ptak, Radość, Wolność, Słońce.

Prace należy nadsyłać do 1 lipca 2017 r.

Dla zwyciezców przewidziana jest nagroda w postaci udziału w festiwalu Joy of Europe 2-5 października 2017 r. w Belgradzie.

Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdą Państwo w załączonym pliku lub na stronie internetowej:

http://www.dkcb.rs/joy-of-europe-fine-arts-competition/powrót