19. posiedzenie Polsko-Białoruskiej Komisji Konsultacyjnej ds. Dziedzictwa Kulturalnego

09-04-2019

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

Na Zamku Królewskim w Warszawie 8 kwietnia br. odbyło się 19. posiedzenie Polsko-Białoruskiej Komisji Konsultacyjnej ds. Dziedzictwa Kulturalnego. Komisja działa na podstawie „Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturalnego” z 25 marca 1995 r. Posiedzenia Komisji odbywają się cyklicznie na terenie Republiki Białorusi bądź Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku gospodarzem była strona polska.

Współprzewodniczącymi obrad tegorocznego posiedzenia Komisji byli: Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin oraz zastępca Ministra Kultury Republiki Białorusi Siarhei Szaramiecieŭ. Ponadto w skład komisji wchodzą eksperci polscy i białoruscy – specjaliści i praktycy zajmujący się szeroko pojętą problematyką ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Zakresem prac Komisji objęte są: spuścizna piśmiennicza, archiwalna, współpraca w sferze muzealnictwa, inwentaryzacji i konserwacji zabytków, transgranicznych wpisów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, szkoleń specjalistów z dziedziny ochrony krajobrazu kulturowego oraz problematyki upamiętnień ofiar wojen i represji.

W trakcie posiedzenia obie strony podsumowały poszczególne obszary współpracy kontynuowane od ostatniego posiedzenia Komisji, które odbyło się w czerwcu 2017 r. w Mińsku. Podczas rozmów omówiono istotne dla Polski i Białorusi przedsięwzięcia planowane w najbliższych latach. Dotyczą one dziedzictwa bibliotecznego i archiwalnego, muzealnictwa, projektów dokumentacji i konserwacji zabytków wspólnego dziedzictwa (w szczególności Starego Zamku w Grodnie – rezydencji monarchów Rzeczypospolitej), współpracy w zakresie transgranicznych wpisów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Kanału Augustowskiego i zabytków dziedzictwa Tatarów historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego, kultury bartniczej oraz zagadnień ze obszaru upamiętnień ofiar wojen i represji.

Podczas rozmów strona polska podkreśliła, że przywiązuje szczególną wagę do problemu wszczęcia prac poszukiwawczych zmierzających do odnalezienie szczątków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamordowanych na mocy decyzji najwyższych władz sowieckich z 5 marca 1940 r., których ciała zostały ukryte w zbiorowych mogiłach w Kuropatach pod Mińskiem.

Po posiedzeniu komisji, podczas uroczystej kolacji, prokotół z obrad podpisali Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin oraz zastępca Ministra Kultury Republiki Białorusi Siarhei Szaramiecieŭ.powrót