25 lat działalności Towarzystwa im. Ferenca Liszta

15-03-2014

Koncert specjalny z okazji Jubileuszu 25-lecia Towarzystwa im. F. Liszta odbył się 15 marca br. w Filharmonii Wrocławskiej. Gościem obchodów był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Solistami sobotniego koncertu byli Sofya Gulyak - jedna z najwybitniejszych pianistek świata i znany polski wirtuoz Karol Radziwonowicz (który był solistą koncertu inaugurującego działalność Towarzystwa w 1989 r.).

Towarzystwo im. Ferenca Liszta działa we Wrocławiu od 2 marca 1989 r. Celem stowarzyszenia jest działalność muzyczna, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji twórczości i osoby F. Liszta oraz jego powiązań z kulturą polską. Towarzystwo prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną i popularno-naukową. Preferuje zwłaszcza różne formy promocji utalentowanej młodzieży (koncerty, konkursy, stypendia, kursy, publikacje).

W organizowanych koncertach (prawie 1100 w 83 salach), kursach i konkursach wzięło udział łącznie około 2,5 tys. muzyków z 45 krajów. Towarzystwo zainicjowało i zrealizowało we Wrocławiu: 8 konkursów pianistycznych oraz ponad 30 krajowych i międzynarodowych kursów pianistycznych. Od 1990 r. organizuje cykl koncertów „Wieczory lisztowskie”, a od 1992 r.- cykle koncertów umuzykalniających dla młodzieży pt.: „Jak słuchać muzyki?”. Działalność artystyczno-edukacyjna obejmuje zarówno kilkanaście ośrodków kultury w niewielkich miejscowościach, jak i renomowane sale koncertowe.powrót