250 lat teatru publicznego w Polsce

29-09-2013

Harmonogram działań w 2015 - roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce, możliwości ich finansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nowy Program Ministra promujący wiedzę o teatrze zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej ministra Zdrojewskiego 26 września w Teatrze Narodowym  w Warszawie.

Konferencja prasowa - 250 lat teatru publicznego w Polsce
fot.: Jacek Łagowski

Konferencja prasowa - 250 lat teatru publicznego w Polsce
fot.: Jacek Łagowski

Teatr publiczny narodził się w Polsce w 1765 r. wraz z powołaniem przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Teatru Narodowego. To był ważny krok dla budowy mecenatu państwa nad powszechnie dostępną kulturą, a zarazem niepodważalne świadectwo udziału Polski w procesie kształtowania nowoczesnej, demokratycznej Europy. Dziś bezpośrednimi spadkobiercami ówczesnego Teatru Narodowego są Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Wielki – Opera Narodowa oraz sieć ponad stu teatrów – instytucji artystycznych – dotowanych obecnie ze środków publicznych.

Aby zainteresować  twórców teatralnych rodzimą klasyką, MKiDN zaplanowało realizację Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”. Nabór do konkursu rozpoczyna się już 26 września  i jest skierowany nie tylko do teatrów instytucjonalnych, ale także do niezależnych grup teatralnych.

Realizacja specjalnego programu jubileuszowego w 2015 r.  została powierzona Teatrowi Narodowemu. W planach znalazły się m.in. realizacja specjalnej edycji międzynarodowego festiwalu Spotkania Teatrów Narodowych oraz przygotowanie inscenizacji wybitnych tekstów rodzimej klasyki, w tym „Dziadów” Adama Mickiewicza i „Kordiana” Juliusza Słowackiego z uroczystą premierą 19 listopada 2015 r. – w dniu 250 urodzin Teatru Narodowego.

Dyrektor artystyczny Teatru Jan Englert powiedział: "Kolejny raz będziemy gościli największe europejskie sceny narodowe na Festiwalu Teatrów Narodowych. Z okazji jubileuszu zwróciliśmy się do tych teatrów z prośbą o prezentowanie polskiego repertuaru w ramach festiwalu. (...) Wiadomo już, że Królewski Teatr Dramatyczny w Sztokholmie przygotowuje Operetkę Gombrowicza, którą przywiezie do Warszawy".

Do szerokiego grona zainteresowanych zostanie skierowany specjalny Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego ideą będzie poszerzenie oddziaływania teatru i pogłębienie możliwości korzystania z jego osiągnięć.

"Nie dziwi mnie więc, że liczba instytucji zainteresowanych włączeniem się w obchody 250-lecia teatru publicznego w Polsce ciągle wzrasta"- powiedział podczas konferencji minister Zdrojewski.

Chęć zaangażowania w obchody oraz współpracy w ich przygotowaniu wyraziło już szereg teatrów, uczelni i festiwali. Do szerokiego grona zainteresowanych zostanie skierowany specjalny Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego ideą będzie poszerzenie oddziaływania teatru i pogłębienie możliwości korzystania z jego osiągnięć.

W 2015 r. przypada również 100. rocznica urodzin Tadeusza Kantora. Z tej okazji w ramach Programu Ministra na rok 2015 planuje się utworzenie specjalnego priorytetu, dedykowanego temu wybitnemu artyście. Wiele zadań związanych z jubileuszem zaplanował Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, który będzie dysponował wówczas nową siedzibą (otwarcie zaplanowano na rok 2014).

Doceniając niezwykle istotną rolę teatru, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udziela teatrom wsparcia finansowego, sukcesywnie zwiększając dotacje na ten cel. Dofinansowujemy premiery sztuk teatralnych, festiwale, spotkania teatralne. Największe kwoty przeznaczane są na cele inwestycyjne. Infrastruktura teatrów jest przebudowywana, rewitalizowana i tworzona. Wydatki na teatry ze wszystkich środków będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosły w roku 2013 przeszło 282 mln zł. To o 88 mln więcej niż w 2008 r.powrót