41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie

21-06-2017

Od 2 do 12 lipca w Krakowie trwa 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Podczas trwających 10 dni obrad przedstawiciele 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO podejmują decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie. W roli obserwatorów obecne są delegacje rządowe z blisko 170 Państw - Stron Konwencji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Szacuje się, że w wydarzeniu bierze udział ok. 3 tys. uczestników.

Pełnomocnikiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego  ds. organizacji 41. sesji jest wiceminister prof. Magdalena Gawin. Obradom przewodniczy prof. Jacek Purchla, przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa. Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury.

Obrady odbywają się w Centrum Kongresowym ICE Kraków, jednym z najnowocześniejszych obiektów konferencyjnych w Europie. W jego przestrzeni mają miejsce również wernisaże oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym z różnych stron świata. Uroczyste otwarcie sesji odbyło się 2 lipca w Zamku Królewskim na Wawelu.

Obrady plenarne i wydarzenia równoległe

Program 41. sesji obejmuje obrady plenarne Komitetu, podczas których, podobnie jak w ubiegłych latach, rozpatrywane są decyzje dotyczące wpisania nowych obiektów kultury i miejsc przyrody na Listę światowego dziedzictwa oraz przegląd i ocena ochrony dóbr już wpisanych.

Polski wniosek, który będzie dyskutowany podczas 41. sesji, dotyczy podziemi tarnogórskich (Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach). Jeżeli na sesji w Krakowie zapadnie decyzja o wpisie, będzie to 15. miejsce w Polsce na Liście światowego dziedzictwa.

Równolegle do sesji odbywają się wydarzenia towarzyszące, takie jak: Forum Młodych Profesjonalistów oraz – organizowane po raz pierwszy z inicjatywy Polski i UNESCO – Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Forum Młodych Profesjonalistów, którego tematem jest  „Pamięć: utracone i odzyskane dziedzictwo” („Memory: Lost and Recovered Heritage”)  było poświęcone m.in. odbudowie historycznego centrum Warszawy. Rozpoczęło się już 25 czerwca w Warszawie, a zakończyło się w Krakowie podczas obrad sesji.

Natomiast Forum Zarządców Miejsc Światowego dziedzictwa rozpoczęło się 30 czerwca w Krakowie. Podczas spotkania zarządcy obiektów z całego świata, wpisanych na listę, będą wymieniać się informacjami na temat zarządzania i ochrony najcenniejszych obiektów uznanych za dziedzictwo światowe.

Logotyp

Logotyp 41. sesji nawiązuje do idei wspólnej odpowiedzialności. Dośrodkowe ukierunkowanie strzałek i zamknięcie ich w obrębie koła, symbolizuje wspólny cel działań i współpracę. Jednocześnie reprezentuje ono zebranie delegatów z całego świata na obradach i ilustruje formę spotkania: obrady plenarne (całe logo) oraz fora grup interesariuszy (pojedyncze strzałki), składające się na całokształt sesji.

Projekt opracowali studenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Organizator i współorganizatorzy

Organizatorem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa z ramienia polskiego rządu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przygotowuje spotkanie we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz władzami Krakowa. W imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizatorem wykonawczym i koordynatorem sesji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Sesje Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO to coroczne, międzyrządowe spotkania 21 państw członków Komitetu dotyczące stosowania w praktyce Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Obrady Komitetu mają ściśle ustalony program. Od 1977 r. odbywają się w różnych miastach na świecie.

Udział Polski w ochronie światowego dziedzictwa

Zaszczytny udział Polski w organizacji i koordynacji 41. sesji to jeden z ważniejszych momentów   naszych  działań związanych z ochroną dziedzictwa światowego, ale nie jedyny. Historia aktywności Polski w tym zakresie sięga długo przed tym zanim Konferencja Generalna UNESCO przyjęła w 1972 r. Konwencję. W 1948 r. powstała Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN), czerpiąca z przedwojennych doświadczeń, w tym dorobku naukowego prof. Władysława Szafera. W 1956 r., powołane zostało Międzynarodowe Centrum Studiów nad Ochroną i Restauracją Dóbr Kultury (ICCROM).  Pierwszym przewodniczącym jego rady naukowej był prof. Stanisław Lorentz . Niecałą dekadę później powstała Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków (ICOMOS), której kongres założycielski odbył się w 1965 r. w Warszawie. w 1965 r. Wszystkie te organizacje to najistotniejsze ciała doradcze Komitetu Światowego Dziedzictwa.

Udział polskich ekspertów w kształtowaniu idei wspólnego dziedzictwa ludzkości w dużym stopniu motywowany był doświadczeniami wojny oraz zniszczonej Polski oraz Warszawy. Pieczołowicie odbudowane centrum historyczne Warszawy zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1980 roku przez prof. Krzysztofa Pawłowskiego. W uzasadnieniu wyjątkowej wartości odtworzonych zabytków eksperci podkreślili wolę narodu, by przywrócić zniszczonej stolicy życie. Delegaci oraz uczestnicy Sesji dostaną również przetłumaczone zeznania mieszkańców stolicy z lat okupacji i Powstania Warszawskiego, które otwierają zeznania prof. Jana Zachwatowicza i prof. Stanisława Lorenza.

Do tomu zeznań mieszkańców Warszawy przygotowanych przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami dołączony będzie album o odbudowie Warszawy przygotowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

•             Szczegółowe informacje dotyczące 41. sesji dostępne są na stronie wydarzenia: www.41whckrakow2017.pl  oraz Twitterze: @info_whc

•             Obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa będą transmitowane na żywo online na stronie UNESCO: http://whc.unesco.org/en 

•             Zdjęcia polskich miejsc światowego dziedzictwa dostępne są na stronie: www.zabytek.pl

Kontakt dla mediów:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Tel: +48 572 660 085

Email: media@41whckrakow2017.plpowrót