50 mln zł na przebudowę Pawilonu Czterech Kopuł

27-03-2013

Umowę dotyczącą dofinansowania rewaloryzacji Pawilonu Czterech Kopuł podpisali 28 marca br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski i dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Mariusz Hermansdorfer. Inwestycja zyskała 50 milionów zł unijnej dotacji w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN.

50 mln zł na przebudowę Pawilonu Czterech Kopuł
Uroczystość podpisania umowy dotyczącej dofinansowania rewaloryzacji Pawilonu Czterech Kopuł. Na zdjęciu od lewej: Rafał Jurkowlaniec - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Mariusz Hermansdorfer. fot.: Arkadiusz Podstawka

50 mln zł na przebudowę Pawilonu Czterech Kopuł
Uroczystość podpisania umowy dotyczącej dofinansowania rewaloryzacji Pawilonu Czterech Kopuł. Na zdjęciu: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Mariusz Hermansdorfer. fot.: Arkadiusz Podstawka

50 mln zł na przebudowę Pawilonu Czterech Kopuł
Uroczystość podpisania umowy dotyczącej dofinansowania rewaloryzacji Pawilonu Czterech Kopuł. Na zdjęciu od lewej: Rafał Jurkowlaniec - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Mariusz Hermansdorfer. fot.: Arkadiusz Podstawka

50 mln zł na przebudowę Pawilonu Czterech Kopuł
Uroczystość podpisania umowy dotyczącej dofinansowania rewaloryzacji Pawilonu Czterech Kopuł.  fot.: Arkadiusz Podstawka


„Ta umowa należała do jednych z trudniejszych. Składają się na nią źródła finansowe, które pochodzą z oszczędności na innych inwestycjach, różnicy pomiędzy kursem euro i złotówki oraz środki, które wcześniej zostały zarezerwowane na to zadanie w mniejszej kwocie” – powiedział minister Bogdan Zdrojewski.  Jego zdaniem, remont Pawilonu Czterech Kopuł należy do trudnych przedsięwzięć. „To obiekt zabytkowy, mocno zaniedbany, a przy tym niezwykle cenny, bo wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO”.

Remont powinien rozpocząć się w połowie kwietnia br., a zakończyć w marcu 2015 r. Dzięki niemu Muzeum zyska ponad 6 tys. m² powierzchni użytkowej. Wewnętrzny dziedziniec zostanie przykryty przeszklonym dachem, co pozwoli na uzyskanie dodatkowego, całorocznego miejsca wystawienniczego. W wyremontowanym obiekcie prezentowana będzie kolekcja polskiej sztuki współczesnej, m.in. prace Witkacego, Tadeusza Makowskiego, Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Kantora, Władysława Hasiora, Katarzyny Kozyry i Magdaleny Abakanowicz. W sąsiadującym z pawilonem parku stworzona ma być plenerowa galeria rzeźby.

We wrocławskim Muzeum Narodowym zgromadzono najcenniejsze obiekty polskiej sztuki współczesnej. Chodzi nie tylko o autorów, ale i o najlepsze egzemplarze związane z aktywnością największych polskich przedstawicieli sztuk wizualnych” – podkreślił szef resortu kultury.

Pawilon Czterech Kopuł, zaprojektowany przez wybitnego architekta Hansa Poelziga i wybudowany w latach 1912-1913, jest częścią kompleksu wystawienniczego wokół Hali Stulecia. Pierwotnie spełniał funkcję ekspozycyjna – w 1913 r. otwarto tam wystawę historyczną upamiętniającą 100 rocznicę zwycięstwa na Napoleonem. W 2006 roku, jako jeden z elementów terenów wystawowych przy Hali Stulecia, wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Projekt pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu o wartości całkowitej 79,3 mln zł był ostatnim z listy rezerwowej projektów indywidualnych dla działania 11.1 "Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym" XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do tej pory podpisano 79 umów. Wartość całkowita projektów to ponad 3,77 mld zł, a kwota dofinansowania wynosi przeszło 2,19 mld zł.

W całej Polsce dzięki środkom z POIiŚ oddano do użytku 25 nowych lub wyremontowanych obiektów, m.in. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu, Galicyjski Rynek w Sanoku, Operę Leśną w Sopocie, Filharmonię Świętokrzyską, Filharmonię Częstochowską, Operę i Filharmonię Podlaską i Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem.

Wykaz wszystkich realizowanych projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl   

Galeria zdjęć - Pawilon Czterech Kopuł - stan obecnypowrót