7. rocznica Katastrofy Smoleńskiej

09-03-2017

Uroczystości upamiętniające 7 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, które odbędą się w dniach 9-10 kwietnia 2017 r. będą miały charakter państwowy i wezmą w nich udział przedstawiciele najwyższych władz RP. Organizacja uroczystości została powierzona Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem uroczystości jest upamiętnienie dziewięćdziesięciu sześciu ofiar Katastrofy Smoleńskiej, wśród których znaleźli się przedstawiciele najwyższych organów władz RP na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim, Pierwszej Damy Marii Kaczyńskiej, ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz przedstawicieli Parlamentu, Wojska Polskiego, służb i instytucji publicznych, kościołów oraz organizacji społecznych pielęgnujących w Polsce i poza jej granicami pamięć o zbrodni katyńskiej. Wszystkie te osoby poniosły śmierć 10 kwietnia 2010 r. w czasie wykonywania swych obowiązków państwowych, służbowych lub społecznych będąc członkami oficjalnej delegacji państwowej na uroczystości obchodów 70 rocznicy zbrodni katyńskiej.

Zakres działalności i odpowiedzialności resortu kultury obejmuje podtrzymywanie tradycji narodowej i państwowej w zakresie upamiętniania najważniejszych wydarzeń z polskiej historii, do których niewątpliwie należy Katastrofa Smoleńska.

Obchody rocznicowe odbędą się w Warszawie, w okolicy Pałacu Prezydenckiego przy ul. Krakowskie Przedmieście. Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński poinformował o planowanych uroczystościach prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz- Waltz, wyrażając jednocześnie nadzieję, że obchody zostaną potraktowane priorytetowo, a prezydent Warszawy zadba o ich  pokojowy przebieg.powrót