99 mln zł na ESK 2016.
Wrocław ma wsparcie rządu

14-08-2015

Logo Wrocław 2016 - Europejska Stolica Kultury

 

Aż 99 mln zł z budżetu państwa dostanie Wrocław na organizację przyszłorocznych obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”. We wtorek rząd na wyjazdowym posiedzeniu w stolicy Dolnego Śląska uchwalił wieloletni program, gwarantujący zwycięskiemu miastu wsparcie finansowe i instytucjonalne.

Program wieloletni pn. „Europejska Stolica Kultury 2016” ma być realizowany w latach 2016–2017 (w pierwszym roku: 96 mln zł; w drugim: 3 mln zł). Program realizuje Narodowe Forum Muzyki - jako wspólna instytucja kultury samorządu gminy Wrocław, dolnośląskiego samorządu wojewódzkiego i ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nadzór nad nią i koordynacja programu to zadania MKIDN.

Resort kultury już wcześniej przekazał NFM dotację wysokości 20 mln zł na organizację przygotowań do obchodów ESK 2016.

„Wrocław stanie się wizytówką Polski”

Program obchodów ESK został "bardzo solidnie przygotowany" - podkreśliła premier Ewa Kopacz po wtorkowym posiedzeniu rządu w stolicy Dolnego Śląska. Dodała, iż jest "przekonana, że to będzie wyjątkowe wydarzenie" .

"Wrocław będzie swoistą wizytówką Polski w 2016 r. Będzie też swoistym pomostem między Wschodem a Zachodem dzięki temu, że partnerskim miastem, które będzie uczestniczyło w tych obchodach, jest hiszpańskie miasto San Sebastian. (…) Bardzo mi zależy na tym, by poprzez to wydarzenie ziemia dolnośląska była bardzo mocno wypromowana i tak się wydarzy" – zapewniła premier.

Ewa Kopacz otwierając wcześniej posiedzenie Rady Ministrów we Wrocławiu mówiła, że wszyscy w Polsce są dumni z Wrocławia, "jego wielokulturowości, jego historii, z piękna tego wyjątkowego miasta".

Minister kultury: ESK przekroczy granice Wrocławia

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska podkreśliła, że pieniądze rządowe zostaną przeznaczone na projekty w ramach 32 priorytetów. Zaznaczyła, że rządowi zależało, by projekty, w które angażuje się budżet państwa, były nie tylko skupione na wydarzeniach we Wrocławiu, ale dotyczyły także współpracy regionalnej z innymi miastami Dolnego Śląska, współpracy ogólnopolskiej z innymi dużymi miastami, które "poczyniły wielki postęp w inwestycjach w kulturę", a także współpracy międzynarodowej.

W ocenie minister Omilanowskiej program obchodów został przygotowany tak, że „wciąga w orbitę Europejskiej Stolicy Kultury, w makro- i mikroregionalnej skali, wszystkich uczestników kultury w Polsce”.

„Mamy poczucie, że projekt jest niezwykle ambitny, pozwoli zaistnieć Wrocławiowi i Polsce na arenie międzynarodowej w pełnym blasku” - przekonywała minister kultury.

Polska kultura na arenie Europy

W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że jednym z najważniejszych celów rządowego programu jest zwiększenie atrakcyjności Polski, regionu Dolnego Śląska i Wrocławia na tle Europy, a także kompleksowa prezentacja polskiej kultury na arenie międzynarodowej.

Ważne jest też kształtowanie zrozumienia, że kultura jest istotną częścią nowoczesnej polityki rozwoju. Wszelkie działania kulturalne, które angażują odbiorców, mają szansę podnieść ich kompetencje kulturowe i społeczne. A to wszystko przyczynia się do długofalowego procesu budowania kapitału społecznego i intelektualnego całej Europy.

Pełnienie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury przez Wrocław daje też realną szansę na zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu do usług kulturalnych oraz poprawę spójności społecznej i wzmocnienie poczucia europejskiej wspólnoty kulturowej.

Ponad tysiąc wydarzeń - niemal wszystkie bezpłatne

W programie artystycznym ESK, który został zaprezentowany w czerwcu tego roku, znalazło się ponad tysiąc wydarzeń artystycznych, które opracowali kuratorzy zajmujący się poszczególnymi obszarami sztuki - architekturą, filmem, literaturą, muzyką, sztukami wizualnymi, teatrem, performance oraz operą. Projekty te z założenia nie mają charakteru komercyjnego. Niemalże wszystkie wydarzenia w ramach obchodów ESK 2016 mają być ogólnodostępne i bezpłatne.

Wśród najważniejszych wydarzeń artystycznych znalazły się m.in. wręczenie Europejskich Nagród Filmowych oraz międzynarodowy festiwal teatralny Olimpiada Teatralna. W 2016 r. Wrocław będzie też Światową Stolicą Książki UNESCO, co - zdaniem Ireneusza Grina, kuratora odpowiedzialnego za literaturę w programie ESK 2016 - powiększy skalę wydarzeń z dziedziny literatury. We Wrocławiu w 2016 r. ma także powstać światowy hymn książki, którego tekstem będzie, tłumaczony na kilka języków, wiersz Tadeusza Różewicza. To przedsięwzięcie powstaje we współpracy z UNESCO.

W 2016 r. we Wrocławiu ma się odbyć również wielkie widowisko operowe, oparte na hiszpańskich tradycjach muzycznych. "Hiszpańska noc z Carmen - Zarzuela Show" ma być wystawiona dla kilkudziesięciotysięcznej publiczności.

Program tych artystycznych wydarzeń uzupełniają projekty społeczne i edukacyjne, których celem jest zwiększenie uczestnictwa w kulturze mieszkańców stolicy Dolnego Śląska.

Przygotowania do objęcia tytułu ESK 2016 trwają we Wrocławiu od 2013 r. Na organizację wydarzeń kulturalnych związanych z tym tytułem zostanie wydanych ok. 350 mln zł.

Obchody Europejskiej Stolicy Kultury zostały zainicjowane przez wspólnotę unijną na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE z października 2006 r. Zapoczątkowano je w 2007 roku i będą kontynuowane do 2019 r.powrót

Warto przeczytać