Archiwum Państwowe w Radomiu w nowej siedzibie

25-10-2013

Nowy budynek Archiwum Państwowego w Radomiu został otwarty 25 października br. Udział w uroczystości wzięli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz  Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Następnie odwiedzili budowę modernizowanej siedziby Zespołu Szkół Plastycznych.

Fot. Ewelina Majsterek
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Fot. Ewelina Majsterek

Radomskie Archiwum powstało w 1920 r. W latach 1921-1963 pięciokrotnie zmieniało siedzibę. Dopiero adaptacja zabytkowego Ratusza na pewien czas zapewniła odpowiednie warunki dla przechowywania i udostępniania zbiorów. Stale powiększający się zasób Archiwum sprawił jednak, że i tu zaczęło brakować miejsca, niemożliwe było także realizowanie misji w zakresie popularyzacji i edukacji. Decyzję o budowie nowej siedziby podjęto w 2009 r., a prace rozpoczęły się w lipcu 2011 r.

Nowy budynek liczy 2,3 tys. m 2 powierzchni użytkowej. Znajdują się w nim magazyny mogące pomieścić ponad 11 kilometrów bieżących akt; pracownia naukowa wyposażona w terminale komputerowe do korzystania z cyfrowych kopii zdigitalizowanej części zasobu oraz w stanowisko do samodzielnego kopiowania materiałów. W obiekcie mieści się także sala wystawowa, konferencyjna oraz pracownie konserwacji i digitalizacji akt. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyposażenie zapewnią optymalne warunki przechowywania i udostępniania zbiorów. Zasób liczy obecnie prawie 4 km bieżących dokumentacji. Najstarsze dokumenty pochodzą z XIV w.

W sobotę 26 października radomskie archiwum zaprasza na Dzień Otwarty. Można będzie zwiedzić nowy budynek i obejrzeć wystawę pt. „Człowiek i dokument".

W Polsce działają 34 archiwa państwowe. Placówka w Radomiu jest drugim oddanym w tym roku do użytku obiektem, który został zaprojektowany od podstaw w celu ochrony dokumentów o historycznym znaczeniu. Pierwszym był otwarty 3 października br. gmach Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim. Do końca roku do użytku zostanie oddana jeszcze siedziba archiwów w Zielonej Górze, a prace remontowe prowadzone są w Gdańsku, Lublinie, Warszawie i Katowicach. W planach resortu kultury jest budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie oraz inwestycje w Rzeszowie, Białymstoku i Bielsku - Białej.

Podczas pobytu w Radomiu minister Bogdan Zdrojewski i Marszałek Sejmu Ewa Kopacz odwiedzili też budowę modernizowanej siedziby Zespołu Szkół Plastycznych. W ramach rozpoczętego w sierpniu br. remontu przewidziano m.in. aranżację części pomieszczeń budynku, dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont elewacji, wykonanie iluminacji oraz montaż windy obsługującej wszystkie kondygnacje. Ponadto dobudowane zostanie nowe skrzydło szkoły, gdzie będą funkcjonować  pracownie - malarstwa, rysunku, ceramiczna, tkaniny artystycznej i rzeźby. W ramach realizacji projektu przewiduje się otwarcie dwóch nowych specjalizacji: renowacja elementów infrastruktury oraz techniki graficzne.

Łączna wartość projektu ( jego zakończenie planowane jest na 2015 r.) to  8,5 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 7,2 mln zł. Umowa w tej sprawie została podpisana przez ministra Bogdana Zdrojewskiego w marcu 2013 r.

W ramach XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN, podpisano 79 umów. Wartość całkowita projektów to ponad 3,77 mld zł, a kwota dofinansowania - przeszło 2,19 mld zł.

W całej Polsce do tej pory oddano do użytku 37 nowych lub wyremontowanych obiektów.

Ich wykaz znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl/front/page/get/54

 

 powrót