Archiwum prof. Leszka Kołakowskiego przekazane Bibliotece Narodowej

20-07-2010

Pełna spuścizna rękopiśmienna- rękopisy, maszynopisy i pierwodruki prasowe, materiały warsztatowe, korespondencja, dokumenty osobiste oraz materiały audiowizualne- po zmarłym przed rokiem, jednym z największych filozofów współczesnych prof. Leszku Kołakowskim, została 19 lipca przekazana do zbiorów Biblioteki Narodowej.Archiwum Leszka Kołakowskiego zostanie poddane przeglądowi konserwatorskiemu, a następnie szczegółowo opracowane przez pracowników Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej i udostępnione badaczom. Podobnie jak w przypadku przekazanego w 2006 r. Bibliotece Narodowej Archiwum Zbigniewa Herberta, zostanie opracowany i wydany Inwentarz Archiwum Leszka Kołakowskiego, ułatwiający badaczom dostęp do materiałów. Znaczna część spuścizny zostanie także udostępniona w czytelniach BN w formie plików elektronicznych.    

Oprócz spuścizny rękopiśmiennej, wdowa po filozofie Tamara Kołakowska, przekazała do zbiorów BN blisko osiemdziesiąt obcojęzycznych edycji prac Leszka Kołakowskiego, które wzbogacą księgozbiór podręczny Czytelni Humanistycznej.powrót