Bardzo Młoda Kultura

06-10-2015

Logo programu Bardzo Młoda Kultura

Wzmacnianie roli edukacji kulturowej oraz pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. To strategiczne cele programu Bardzo Młoda Kultura, przygotowanego w ramach współpracy MKiDN oraz Narodowego Centrum Kultury z przedstawicielami Obywateli Kultury. Planowany budżet na 3 lata wynosi 12 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada br.

Program Bardzo Młoda Kultura ma zbudować system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw. Chodzi m.in. o kreatywność, innowacyjne działanie, współpracę, zaufanie oraz kompetencje medialne i komunikacyjne. Podstawowym środkiem realizacji jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych oraz merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji.

Celem programu jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej przez 16 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu (po jednym z każdego województwa).

O dofinansowanie w wysokości od 300 tys. zł do 900 tys. zł. mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury. Przy realizacji zadania wskazane jest nawiązanie współpracy m.in. z kuratoriami oświaty, instytucjami oświatowo-wychowawczymi i organizacjami pozarządowymi.

Nabór wniosków potrwa do 30 listopada br. Odbywa się on przez system EBOI; formularz wniosku będzie dostępny wkrótce.

Szczegółowe informacje o programie oraz regulamin znajdują się na stronie http://www.nck.pl/bardzo-mloda-kultura/315633-oglaszamy-nabor-wnioskow-do-programu-bardzo-mloda-kultura/

 

 powrót