Basil Kerski dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

05-05-2011

Umowę w tej sprawie podpisano 4 maja br. Kontrakt ma obowiązywać do końca roku 2014. Na stanowisko dyrektora ECS Basila Kerskiego rekomendowała komisja konkursowa, która 1 marca br. wysłuchała prezentacji szóstki kandydatów.

Nowy dyrektor jest członkiem Rady ECS. Urodził się w 1969 r. w Gdańsku. W 1979 r. wyjechał z rodzicami do Berlina. Na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie ukończył politologię i slawistykę. Wykładał na tamtejszym Wydziale Politologii. Od 1999 r. jest redaktorem naczelnym Magazynu Polsko-Niemieckiego "Dialog". Jest autorem 17 książek i wielu artykułów. Został odznaczony między innymi Medalem „Order Polonusa" komisji Polska-Niemcy Rotary International (2010) i Złotym Krzyżem Zasługi RP (2005).

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę ECS zaplanowano na 14 maja br., a zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na koniec roku 2013. Gmach powstanie w dzielnicy Nowe Miasto, w historycznym miejscu przy Placu Solidarności w pobliżu Bramy Nr 2, tuż za Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Obiekt pomieści m.in.: stałą ekspozycję poświęconą „Solidarności”, bibliotekę z czytelnią, mediatekę, salę wielofunkcyjną, archiwum z czytelnią zbiorów specjalnych, ośrodek badawczo – naukowy oraz edukacyjno – szkoleniowy, warsztaty pracy twórczej – pracownie o profilu filmowym, fotograficznym i muzycznym, ogród zimowy, restaurację, kawiarnię oraz specjalistyczne księgarnie.

Budowa jest dofinansowana przez MKiDN, na mocy umowy podpisanej 14 lipca ub. r. przez ministra Bogdana Zdrojewskiego i prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Inwestycja, której całkowity koszt wyniesie ok. 290 mln zł., otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 140 mln zł. ze środków unijnych.powrót