„Budowanie potencjału kulturowego – digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego”

15-02-2013

Rozmawiamy o tym, jak sprawić, by cenne zasoby w obszarze kultury mogły być jak najłatwiej dostępne dla wszystkich, bez ograniczeń i dodatkowych utrudnień, a z szacunkiem do twórców i ich wysiłku” - powiedział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Bogdan Zdrojewski otwierając  drugi dzień konferencji eksperckiej, która odbywała się w Warszawie 13 i 14 lutego br. Została ona zorganizowana w ramach polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej 2012/2013.

„Budowanie potencjału kulturowego – digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego”Minister Bogdan Zdrojewski otwiera konferencję ekspercką „Budowanie potencjału kulturowego – digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego” fot.: Danuta Matloch.

„Budowanie potencjału kulturowego – digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego”Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego Michał Merczyński. Konferencja ekspercka „Budowanie potencjału kulturowego – digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego” fot.: Danuta Matloch.

„Budowanie potencjału kulturowego – digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego”Wiceminister Monika Smoleń. Konferencja ekspercka „Budowanie potencjału kulturowego – digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego” fot.: Danuta Matloch.

„Budowanie potencjału kulturowego – digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego”Konferencja ekspercka „Budowanie potencjału kulturowego – digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego” fot.: Danuta Matloch.

„To bardzo istotne, że procesy digitalizacyjne wzbudzają zainteresowanie nie tylko Brukseli, ale także w tych państwach, w których te procesy wchodzą w fazę zasadniczą (…). To skromne kino  jest symbolicznym miejscem spotkania, w którym jeszcze dwadzieścia pięć lat temu cenzurowano filmy, decydując, czy mogą znaleźć się w dystrybucji. Dziś w tym samym miejscu rozmawiamy o tym, jak sprawić, by cenne zasoby w obszarze kultury mogły być jak najłatwiej dostępne dla wszystkich, bez ograniczeń i dodatkowych utrudnień, a z szacunkiem do twórców i ich wysiłku” –  mówił minister  Bogdan Zdrojewski  w warszawskim kinie Kultura.

W konferencji organizowanej przez MKiDN i Narodowy Instytut Audiowizualny uczestniczyli m.in. : Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń, przedstawiciele ministerstw kultury państw Grupy Wyszehradzkiej, Centrów Kompetencji ds. digitalizacji oraz instytucji edukacyjnych i kulturalnych.

Wydarzenie stanowiło okazję do wymiany poglądów na temat wyzwań i korzyści płynących z digitalizacji, dokonania przeglądu modeli instytucji realizujących zadania w tym zakresie a także zaprezentowania najciekawszych projektów.

Uczestnikami panelu „Modele instytucji, zarządzania i projektów realizujących zadania w zakresie digitalizacji w krajach V4 - podejście strategiczne” byli Anna Duńczyk-Szulc -  z-ca dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN, Erik Kriššák - dyrektor Departamentu Zarządzania i Monitorowania Projektów i Rastislav Machel - dyrektor Departamentu Informatyki Ministerstwa Kultury Słowacji, Alexander Michailidis z Departamentu Usług Wewnętrznych i Informatyki Ministerstwa Kultury Czech oraz Iván Rónai-  z-ca dyrektora Departamentu Kolekcji Publicznych węgierskiego Ministerstwa Zasobów Ludzkich.

W panelu „Wyzwania  i korzyści digitalizacji – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk ” głos zabrali : Hans Jansen - członek Komitetu Wykonawczego Europeana Foundation, Wojciech Woźniak - dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego, Michal Bregant -  dyrektor czeskiej Filmoteki Narodowej , Dániel Samu Nagy z Biblioteki Parlamentu Węgier, Katarzyna Ślaska - z-ca dyrektora Biblioteki Narodowej,  Peter Csordás - Słowacki Instytut Filmowy oraz Lajos Lovas -  dyrektor Węgierskiego Archiwum Cyfrowego i Instytutu Filmu.

Program konferencji zawierał wydarzenia dodatkowe, m.in. pokaz zrekonstruowanego cyfrowo filmu „Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów” z 1918 roku, wizytę w pracowni digitalizacyjnej 3D w Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz koncert galowy słowackich śpiewaków operowych na Zamku Królewskim.powrót