„Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo. Raport 2015”

29-09-2015

Sytuacja branży gier wideo w Polsce, profil gracza oraz kondycja rodzimych producentów tych gier – to główne zagadnienia współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  raportu pt. „Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo”. W związku z jego publikacją w środę (30 września br.) odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczył m.in. Podsekretarz Stanu w MKiDN Andrzej Wyrobiec.

W ostatnich latach Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło kilka inicjatyw związanych z funkcjonowaniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w praktyce. Na początku 2013 roku powołano Forum Prawa Autorskiego – czyli stałą platformę dyskusji, do której zaproszono reprezentantów różnych poglądów na temat prawa autorskiego. Prowadzono też badania rynków kreatywnych (m.in. elektronicznego rynku treści muzycznych w Polsce, rynku audiowizualnego oraz wydawniczego). Kolejnym przedsięwzięciem jest obecnie prezentowane badanie – „Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo. Raport 2015”.

Celem tych inicjatyw jest poznanie oczekiwań zarówno odbiorców kultury, jak i twórców w zakresie ochrony twórczości, zasad funkcjonowania poszczególnych rynków dóbr objętych ochroną autorskoprawną i rzeczywistych przepływów wartości na tych rynkach. Ważne jest także wskazanie barier, na które napotykają przedsiębiorcy chcący w sposób legalny zarabiać na tworzeniu i dystrybucji dóbr kultury oraz zdiagnozowanie problemów instytucji kultury, dotyczących stosowania w praktyce przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zdobyta w ten sposób wiedza może być podstawą do racjonalnej, społecznej debaty na temat przyszłości prawa autorskiego.

O sytuacji branży, graczach i producentach

Raport dotyczy obecnej i przyszłej sytuacji poszczególnych segmentów polskiej branży gier wideo – rynku wydawniczo-dystrybucyjnego, rynku gier free-to-play oraz rynku gier mobilnych. Charakteryzuje profil polskich graczy pod kątem podstawowych danych społeczno-demograficznych, preferencji, stylu rozgrywki, ulubionych platform oraz poziomu wydatków. Zawiera też podstawowe informacje na temat kondycji polskich producentów gier wideo, w tym - czynników mających wpływ na proces powstawania nowych gier oraz głównych wyzwań, przed jakimi stoją polscy twórcy.

Przygotowany pod kierunkiem Krakowskiego Parku Technologicznego raport powstał dzięki zaangażowaniu środków resortu kultury, Programu Kreatywna Europa oraz województwa małopolskiego.  Jego autorami są: Patrycja Rodzińska-Szary – Dyrektor Departamentu Produktów Płatnych, Grupa Onet.pl S.A., Michał Bobrowski – Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu GRY-Online S.A. oraz Mariusz Socha - Senior Business Development Manager GRY-Online S.A.powrót