„Kultura może być motorem zmian społecznych”. Wiceminister Lewandowski z wizytą w Bułgarii

02-03-2018

Na zdjęciu: Wiceminister Paweł Lewandowskifot. Bulgarian Presidency of the Council of the European Union

Na zdjęciu: Wiceminister Paweł Lewandowskifot. Bulgarian Presidency of the Council of the European Union

Na zdjęciu: Wiceminister Paweł Lewandowskifot. Bulgarian Presidency of the Council of the European Union

Na zdjęciu: Wiceminister Paweł Lewandowskifot. MKiDN

Na zdjęciu: Sofiafot. Nedko Georgiev

 

Wiceminister kultury Paweł Lewandowski czterodniową wizytę w Sofii rozpoczął 27 lutego. Najpierw uczestniczył w Nieformalnym Spotkaniu Ministrów Kultury UE, później w VIII Spotkaniu Ministrów Kultury ASEM, które jest nieformalnym procesem dialogu i współpracy między krajami Azji i Europy. Rozmowy dotyczyły m.in. kultury jako wartości integracyjnej dla UE oraz jej roli w stosunkach międzynarodowych.

Nieformalne Spotkanie Ministrów Kultury UE

- Jako przedstawiciele sektora kulturalnego, powinniśmy stale podkreślać ważność ekonomicznej roli kulturalnego dziedzictwa i zachęcać do możliwie jak najszerszego wykorzystania potencjału cyfrowego w celu wzmocnienia pozytywnych efektów ekonomicznych i społecznych kultury - powiedział wiceminister Paweł Lewandowski.

Zwrócił również uwagę, że nowoczesne narzędzia cyfrowe mogą znaczącą zwiększyć pozytywny wpływ kultury na rozwój ekonomiczny i społeczny naszego regionu, jednocześnie ułatwiając Europejczykom dostęp do dziedzictwa kulturowego.

Tematem wiodącym Nieformalnego Spotkania Ministrów Kultury UE była „Kultura jako wartość integracyjna dla UE”. Uczestnicy rozmawiali m.in. o możliwej współpracy obszaru kultury z innymi sektorami w celu jej wzmocnienia jako czynnika utrwalającego poczucie przynależności do Europy. W tym kontekście dyskusja opierała się na propozycjach konkretnych działań, które mogą zostać podjęte na szczeblu państw członkowskich oraz szczeblu unijnym.

Członkowie spotkania rozmawiali również o tym, jakie działania należy realizować, by wzmocnić integrującą rolę kultury, a także w jaki sposób można wykorzystać energię i potencjał młodych ludzi dla zachowania i rozwoju wartości europejskich poprzez kulturę.

„Kultura może polepszać warunki życia współczesnych społeczeństw”

VIII Spotkanie Ministrów Kultury ASEM, zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Bułgarii, odbyło się pod hasłem "Rola kultury w stosunkach międzynarodowych: droga naprzód".

Wiceminister Lewandowski podkreślił, że kultura "może być doskonałym motorem zmian społecznych i polepszać warunki życia współczesnych społeczeństw". Dodał, że jest to bardzo ważny czynnik w działaniach rewitalizacyjnych nie tylko dużych miast, ale także innych społeczności.

Podsekretarz Stanu w MKiDN zachęcał ministrów i członków delegacji zgromadzonych w Sofii "do włączenia kontekstu rewitalizacji, ze szczególnym naciskiem na jej aspekt kulturowy, w działalność waszej dyplomacji kulturalnej". Zachęcał jednocześnie do skorzystania z polskich doświadczeń, którymi naszej kraj chętnie się podzieli.

- Będziemy również zadowoleni, jeśli kraje ASEM będą chciały podzielić się z nami swoimi osiągnięciami, działaniami lub obserwacjami w tym obszarze" – dodał wiceminister Lewandowski.

ASEM, czyli spotkanie Azja - Europa

ASEM jest nieformalnym procesem dialogu i współpracy między krajami Azji i Europy. Dialog ten obejmuje trzy filary ASEM: polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny. Głównym założeniem ASEM jest wzmocnienie relacji między Europą i Azją oraz zwiększenie wzajemnego zaufania i zacieśnienie współpracy.

Spotkania na forum ASEM zostały zainicjowane w marcu 1996 r. w Bangkoku. Obecnie do ASEM należą 53 podmioty, w tym 51 państw i 2 organizacje międzynarodowe: Unia Europejska i Sekretariat ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej). Polska jest członkiem ASEM od 2004 r.

Najważniejszymi celami ASEM jest dialog pomiędzy Europą i Azją w takich sprawach jak: proliferacja broni masowego rażenia, walka z terroryzmem, problematyka migracyjna czy ochrona środowiska; konsultacje i nieformalne rozmowy; wymiana doświadczeń i wiedzy na temat nowoczesnych technologii; zrozumienie środowiska azjatyckiego i jego specyfiki przez partnerów europejskich a także działania w zakresie rozwiązywania problemów globalnych.

 

Oba wydarzenia były organizowane w ramach prezydencji Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej.powrót