„Młoda Polska”- stypendyści Ministra Kultury

28-01-2011

W tegorocznej edycji programu wzięło udział 501 kandydatów, z czego 86 otrzymało stypendium. Nagrodzone zostały osoby, które wykazały się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinach takich jak film, fotografia, muzyka, teatr, taniec czy sztuki wizualne. Stypendium umożliwi laureatom realizację projektów artystycznych, studia za granicą lub zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do ich pracy twórczej. Budżet programu „Młoda Polska” na rok 2011 wynosi 3 mln 550 tys. zł. Maksymalna kwota stypendium to 50 tys. zł.

Minister Bogdan Zdrojewski i stypendyści VIII edycji programu „Młoda Polska”

Minister Bogdan Zdrojewski i stypendyści VIII edycji programu „Młoda Polska”

Minister Zdrojewski życzył wszystkim laureatom, by uzyskane stypendia przyniosły im kolejny rok twórczej, satysfakcjonującej aktywności artystycznej. Wyraził przy tym nadzieję, że efekty ich pracy zostaną zauważone na arenie międzynarodowej.

Prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury program „Młoda Polska” został powołany do życia w 2004 r. Jest adresowany do wybitnych polskich artystów , którzy nie ukończyli 35 lat.powrót