„Zabytek Zadbany”- nowa edycja konkursu

24-01-2014

Promocja opieki nad zabytkami, prawidłowe zasady ich użytkowania, właściwe prowadzenie prac konserwatorskich- to główne zasady ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”, którego kolejna edycja właśnie się rozpoczęła.

Konkurs Zabytek Zadbany adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Ważnym aspektem edukacyjnym konkursu jest popularyzacja i promocja najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania zabytków.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

a. Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu.

b. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).

c. Adaptacja obiektów zabytkowych.

d. Kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane.

e. Kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.

Ocenie jury konkursowego podlega jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych oraz rewitalizacyjnych. Konkurs promuje właściwe użytkowanie zabytkowych obiektów, ochronę substancji zabytkowej podczas wykonywanych prac, utrzymanie estetycznego wyglądu budowli wraz z otoczeniem, które nierzadko również wpisane jest do rejestru zabytków. W tegorocznej edycji oceniane są prace przeprowadzone w latach 2009-2013. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów nastąpi podczas Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w kwietniu br. w Żyrardowie.

„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 lutego br.  Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie:

http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/Zabytek%20Zadbany%20edycja%202014/powrót