„Zabytek Zadbany” 2011

10-01-2012

Najlepsze wzory konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków promuje ogólnopolski konkurs „Zabytek Zadbany” . Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski ogłosił jego najnowszą edycję.

„Zabytek Zadbany” 2011

Konkurs jest skierowany do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków.  Jego charakter edukacyjny  polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

a. Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu.
b. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).
c. Adaptacja obiektów zabytkowych.
d. Kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane.
e. Kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.

Ocenie Jury podlegać będą jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków architektury.
„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 lutego br.  Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony
http://www.nid.pl/idm,100,idn,2241,konkurs-zabytek-zadbany-edycja-2011.htmlpowrót

Warto przeczytać