Będą ułatwienia przy konserwacji zabytków

10-02-2015

Prace renowacyjne w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. fot. Danuta Matloch
Prace renowacyjne w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. fot. Danuta Matloch

Znaczne udogodnienia dla prowadzących prace konserwatorskie, restauratorskie, budowlane i badania przy zabytkach, przewiduje zmiana przepisów procedowana obecnie w resorcie kultury. Wkrótce składanie wniosków na tego typu prace nie będzie wymagało wskazywania konkretnego wykonawcy.

W obecnym stanie prawnym, we wniosku o pozwolenie na prace tego rodzaju, wymagane jest wskazanie osoby, która je wykona. Najczęściej jednak, wykonawca wyłaniany jest w drodze przetargu i nie jest znany do momentu rozstrzygnięcia procedury. Stawia to inwestorów w niekorzystnej sytuacji, ponieważ muszą czekać na rozstrzygnięcie przetargu, aby poznać nazwisko wykonawcy prac i dopiero składać wniosek o pozwolenie na prace przy zabytku. Zdarza się, że nie otrzymają takiego pozwolenia, co naraża na straty ich samych oraz osoby przystępujące do przetargu.

Aby zliberalizować wymogi, które obowiązywały dotychczas, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stworzyło projekt nowelizacji, który zlikwiduje obowiązek wskazania wykonawcy we wniosku o pozwolenie na prace przy zabytku. Ten element wniosków zastąpiony zostanie oświadczeniem wnioskodawcy o tym, że pracami przy zabytku zajmie się osoba posiadająca odpowiednie do tego kwalifikacje. Pozwolenie zostanie wydane również z zastrzeżeniem tego warunku.

Projekt ten jest jednym z działań Rady Ministrów mających na celu ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Powszechnie przyjętą przez inwestorów praktyką jest bowiem wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (np. ogłaszanie przetargów) po uzyskaniu wymaganych do realizacji danego zadania decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń konserwatorskich oraz pozwoleń na budowę. Taki porządek działania niweluje ryzyko wystąpienia przeszkód administracyjnych już po rozstrzygnięciu przetargu.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) została skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, które zakończą się 18 lutego br.powrót