Będzie nowa wystawa główna w Auschwitz

06-03-2015

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia i sfinansowania nowej wystawy głównej w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau fot. Bartosz Bartyzel
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia i sfinansowania nowej wystawy głównej w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Mgorzata Omilanowska oraz dr Piotr Cywiński, Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  fot. Bartosz Bartyzel

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia i sfinansowania nowej wystawy głównej w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau fot. Bartosz Bartyzel
Prof. Barbara Engelking - Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP, prof. Władysław Bartoszewski - Sekretarz Stanu w KPRM, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska oraz dr Piotr Cywiński, Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. fot. Bartosz Bartyzel

List intencyjny w sprawie utworzenia i sfinansowania nowej wystawy głównej w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu podpisali 6 marca minister kultury prof. Małgorzata Omilanowska oraz Piotr M.A. Cywiński- dyrektor placówki.

Przygotowanie wystawy, która w nowoczesny, przystępny, a jednocześnie mądry i wyważony sposób opowiada historię Auschwitz, będzie z pewnością kluczowym narzędziem edukacyjnym w przygotowaniu kolejnych pokoleń Polaków do właściwego zrozumienia tego, czym był obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, czym był Holokaust i czym była ofiara Polaków uwięzionych w tym obozie koncentracyjnym. Ten bardzo ważny cel, dzięki dziś podpisanemu listowi intencyjnemu, ma już podstawy prawne i finansowe do tego, aby został osiągnięty – powiedziała Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Ekspozycja zostanie zbudowana na parterach sześciu historycznych bloków byłego obozu Auschwitz I, co zwiększy jej dostępność dla niepełnosprawnych oraz ułatwi poruszanie się wielu grupom jednocześnie. Będzie podzielona na trzy części. Pierwsza pokaże sprawców, obóz jako instytucję oraz logistykę i planowanie zmiany obozu koncentracyjnego na ośrodek natychmiastowej zagłady Żydów w komorach gazowych. Druga część podejmować będzie temat Zagłady widzianej z perspektywy ofiar, niewinnych ludzi skierowanych w ogromnej większości na śmierć w komorach gazowych. Tam także zostaną pokazane prywatne przedmioty przywiezione do obozu przez deportowanych na śmierć Żydów. Trzecia część skupi się na więźniach obozu koncentracyjnego.

Obecnie dobiegają końca prace projektowe związane z wyglądem nowej wystawy głównej.

Kolejne etapy prac rozłożone są na 11 lat. Jest to związane zarówno z potrzebą wykonania prac konserwatorskich w budynkach poobozowych, jak i z tym, że stworzenie nowej ekspozycji nie może w zaburzyć zwiedzania Miejsca Pamięci, które rocznie odwiedza 1,5 miliona osób.

Pierwszy projekt urządzenia Muzeum na terenie byłego obozu Auschwitz, autorstwa głównie byłych więźniów, zakładał, że pozostałości poobozowe i ekspozycja powinny tworzyć całość. 14 czerwca 1947 r. otwarto pierwsza stałą ekspozycję. W latach stalinowskich 1950-1951 ekspozycję rozbudowano tak, że mieściła się ona w kilkunastu poobozowych blokach. Oprócz tematyki obozowej prezentowano na niej także ówczesne zagadnienia polityczne i społeczne, nie mające wiele wspólnego nie tylko z tematyką obozową, ale i z drugą wojną światową.

Przy opracowaniu kolejnej stałej wystawy podtrzymano wcześniejsze założenia, że zasadniczą i podstawową częścią Muzeum jest teren byłego obozu zarówno w Oświęcimiu jak i w Brzezince, upamiętniający męczeństwo ofiar obozu oraz dokumentujący niemieckie zbrodnie. Ekspozycja miała być dopowiedzeniem ilustrującym drogę więźniów od przyjazdu do Auschwitz do momentu zagłady. Została ona otwarta w 1955 r. i od tego czasu nie dokonano jej wymiany.

Oprócz wystawy głównej na terenie Muzeum znajduje się 12 wystaw narodowych ukazujących związki między historią okupacji niemieckiej w krajach, z których kierowano transporty do Auschwitz, a losem ich obywateli w obozie.powrót