logo

Wydarzenia

Ostbalticum

Berlin 2009

19-12-2011

Efekty polskich prac konserwatorskich zaprezentowane zostały także w Niemczech, w berlińskim Museum für Vor- und Frühgeschichte, gdzie 11 marca 2009 r. otwarto wystawę „Ocalone inwentarze dawnego Prussia-Museum”, której towarzyszyła ekspozycja dokumentów i oryginalnych zabytków ze zbiorów Prussia-Museum, które przetrwały zawieruchę wojenną i powojenną tułaczkę, a obecnie przechowywane są w Berlinie.

Niektóre z tych zachowanych eksponatów można było skonfrontować z ich doskonałymi rysunkami w księgach inwentarzowych.

Podczas wernisażu – podobnie jak w Warszawie – odbyła się promocja I tomu Aestiorum Hereditas pt. „Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum. Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum. Archeologičeskije inventarnyje knigi byvšego muzeja «Prussia»“. Z myślą o zapewnieniu szerokiej dystrybucji tej publikacji, nieodpłatnie przekazano stronie niemieckiej 200 egzemplarzy.

W spotkaniu wzięli udział m.in.  Tomasz Merta, Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków RP,  Wojciech Brzeziński, dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie,  a także przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.powrót

Patronat projektu

unesco