Biuro Dyrektora-Generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno-prawnej

03-07-2020

Biuro Dyrektora-Generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
poszukuje osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno-prawnej

Zakres umowy:

Umowa obejmuje: Wsparcie realizacji zadań wykonywanych przez pracowników Wydziału Księgowości i Planowania BDG.

Przedmiot umowy:

Realizacja zadań polegających na:

- kategoryzacji dowodów księgowych za okres 2015 – 2016 zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

- obsłudze Systemu, w ramach którego realizowane jest Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD),

- wykonywanie i wprowadzanie do systemu EZD skanów umów dotyczących programów stypendialnych,

- obsługa urządzeń biurowych oraz wykonywanie innych czynności o charakterze pomocniczym na rzecz Biura Dyrektora Generalnego.

Miejsce realizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17.

Termin realizacji: od 10.07.2020 r. do 10.08.2020 r.

Wymagania związane z realizacja umowy cywilno – prawnej

Wymagania niezbędne:

Wymagane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej do dnia 06 lipca 2020 r. do godz. 12:00, na adres poczty elektronicznej: bdg@mkidn.gov.pl

W tytule e-maila prosimy o zapis: „Oferta-umowa cywilno-prawna WKiP”.

Kryteria wyboru:

Wybór nastąpi po przeprowadzeniu oceny zgodności złożonych dokumentów z określonymi powyżej wymaganiami, Ponadto pod uwagę zostanie wzięta także kwota za wykonanie zlecenia zaproponowana przez Wykonawcę

Inne informacje:

Odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszego postępowania zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej nadawcy.

Szczegółowe warunki, dotyczące realizacji zlecenia zostaną ustalone w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
powrót