Bolesław Prus i Witold Lutosławski uhonorowani patronatem UNESCO

15-02-2012

Dwie polskie rocznice: 100. śmierci  Bolesława Prusa ( obchodzona w 2012 r. ) i 100. urodzin Witolda Lutosławskiego ( obchodzona w 2013 r.) znalazły się na prestiżowej, międzynarodowej liście rocznic obchodzonych pod auspicjami UNESCO. Strona polska otrzymała w tej sprawie list od Dyrektor Generalnej UNESCO Iriny Bokovej.

Uchwałę dotyczącą rocznic obchodzonych pod auspicjami UNESCO w latach 2012-2013 Konferencja Generalna  przyjęła na 36 sesji w październiku 2011 r. Poparła wtedy wnioski przedstawione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego - poparte przez Polski Komitet do spraw UNESCO - dotyczące wybitnych osobistości polskiej kultury: Bolesława Prusa i Witolda Lutosławskiego. Na liście znalazło się w sumie 98 rocznic z całego świata.

Patronat UNESCO uwzględnia wydarzenia historyczne oraz wyjątkowe osobistości, których niepodważalny wymiar i dorobek związane są z misją tej organizacji, a zwłaszcza - z upowszechnianymi przez nią ideami dialogu kultur i zrozumienia międzynarodowego. Biorąc pod uwagę ważną rolę, jaką obchody rocznic pod auspicjami UNESCO odgrywają we wzajemnym wzbogacaniu i propagowaniu kultur z całego świata, uhonorowanie   wybitnych osobistości polskiej kultury poprzez nadanie uroczystościom międzynarodowego charakteru, będzie służyć przybliżeniu ich dziedzictwa w Polsce i na świecie.

Obchody staną się też okazją współdziałania wielu instytucji i organizacji przygotowujących program obchodów krajowych upamiętniających spuściznę wielkich Polaków.powrót