Budżet Programów Ministra w 2013 r. wyższy o 34 mln zł

17-04-2013

Wzrost nakładów na finansowanie kultury w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego był tematem konferencji prasowej z udziałem ministra Bogdana Zdrojewskiego i Małgorzaty Kidawy- Błońskiej- zasiadającej w sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Konferencja odbyła się 17 kwietnia br. w sejmie.


fot.: Danuta Matloch

Programy Ministra to mechanizm, dzięki któremu przyznawane są dotacje ze środków w dyspozycji resortu kultury, będący narzędziem realizacji jego długofalowej strategii. W  roku 2013 w ramach 8 programów i 23 priorytetów przyznawano 2539 dotacji (z uwzględnieniem odwołań). To prawie 500 więcej niż w ubiegłym roku (2087).

Budżet Programów Ministra w stosunku do poprzedniego roku jest wyższy o 34 mln zł. Więcej środków niż w 2012 rozdysponowano w 12 z 23 priorytetów- najlepiej widać to na przykładzie priorytetu „Promocja czytelnictwa”, którego budżet wzrósł dwukrotnie.

W ocenie ministra Bogdana Zdrojewskiego, wyjątkowo cenne są projekty zawierające komponenty edukacyjne.  Jak podkreślał, stanowią one ponad trzy czwarte wszystkich dofinansowanych wniosków. Przeznaczonych zostało na nie 60 % środków - ponad 188 mln zł. Szef resortu przyznał jednocześnie, że czuje "niedosyt", ponieważ ciągle za mało wniosków stanowi ofertę dla najmłodszych dzieci.


fot.: Danuta Matloch

Dofinansowania przyznawane w ramach Programów są ważne dla środowisk lokalnych,  często stanowią ratunek dla samorządowych projektów kulturalnych. „W tym roku najwięcej pieniędzy trafi  do województwa mazowieckiego, które otrzyma ponad 70 mln zł. Z Mazowsza wpłynęło do resortu najwięcej wniosków,  dofinansowano co trzeci z nich” - zaznaczył minister Bogdan Zdrojewski. Najmniej wniosków spłynęło z opolskiego.

Budżety poszczególnych priorytetów:

·         Wydarzenia artystyczne

Muzyka - 23 559 000 zł

 Teatr i taniec - 17 950 000 zł

 Sztuki wizualne - 6 527 500 zł

Film - 4 776 260 zł

Promocja kultury polskiej za granicą - 6 390 000 zł

·         Kolekcje

Narodowe kolekcje sztuki współczesnej - 6 722 882 zł

Regionalne kolekcje sztuki współczesnej  - 2 522 900 zł

Kolekcje muzealne- 2  169 200 zł

·         Promocja literatury i czytelnictwa

Literatura - 1 715 883 zł

Promocja czytelnictwa - 7 893 000 zł

Czasopisma - 4 276 000 zł

·         Edukacja kulturalna i diagnoza kultury

 Edukacja kulturalna - 14 396 500 zł

Edukacja artystyczna - 3 477 500 zł

·         Obserwatorium kultury  - 1 999 000 zł

·         Dziedzictwo kulturowe

Ochrona zabytków - 92 060 494 zł

 Wspieranie działań muzealnych - 6 577 526 zł

Kultura ludowa - 5 270 000 zł

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą - 4 910 000 zł

Ochrona zabytków archeologicznych - 2 380 000 zł

Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego - 2 932 000 zł

·        Rozwój infrastruktury kultury

 Infrastruktura kultury  - 40 550 000 zł

 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego - 17 120 000 zł

 Infrastruktura domów kultury - 18 939 000 zł

·        Promesa -  12 555 000 zł

Wnioski oceniane są przez niezależne komisje eksperckie;  ocena zależy od poprawnie złożonej dokumentacji i przygotowania projektu. Na uwagę zasługuje transparentność procesu przyznawania dotacji - punktacja przyznana każdemu wnioskowi, który wpłynął do resortu, jest ogólnodostępna na stronie internetowej MKiDN w formie dynamicznych list.

Formularze beneficjenci muszą złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Dzięki temu, przy rosnącej liczbie składanych elektronicznie wniosków maleje ilość błędów formalnych popełnianych w trakcie ich wypełniania. W 2007 r. pojawiały się one w co piątym dokumencie, natomiast w 2013 roku problem dotyczył zaledwie 7 % wszystkich wniosków.

Do pobrania:

Programy Ministra (prezentacja)

Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa artstycznego (prezentacja)powrót