Centrum Kultury w Lublinie w odnowionej siedzibie

23-09-2013

Otwarcie wyremontowanej siedziby Centrum Kultury w Lublinie odbyło się 20 września br. W uroczystości wzięła udział Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń. Renowacja klasztoru powizytkowskiego uzyskała ponad 15 mln zł unijnego dofinansowania na mocy umowy podpisanej przez ministra Bogdana Zdrojewskiego w sierpniu 2009 r.

Centrum Kultury w Lublinie w odnowionej siedzibie
fot.: Centrum Kultury w Lublinie

Centrum Kultury w Lublinie w odnowionej siedzibie
fot.: Centrum Kultury w Lublinie

Centrum Kultury w Lublinie w odnowionej siedzibie
fot.: Centrum Kultury w Lublinie

Centrum Kultury w Lublinie w odnowionej siedzibie
fot.: Centrum Kultury w Lublinie

Centrum Kultury w Lublinie w odnowionej siedzibie
fot.: Centrum Kultury w Lublinie

Centrum Kultury w Lublinie w odnowionej siedzibie
fot.: Centrum Kultury w Lublinie

Centrum Kultury w Lublinie w odnowionej siedzibie
fot.: Centrum Kultury w Lublinie

Centrum Kultury w Lublinie w odnowionej siedzibie
fot.: Centrum Kultury w Lublinie

Klasztor powizytkowski zlokalizowany jest w ścisłym centrum Lublina, w obszarze zabytkowego zespołu architektoniczno-urbanistycznego, objętego ochroną konserwatorską. Budynek poklasztorny pochodzący z początku XVIII wieku, który utracił pierwotną funkcję jeszcze w XIX wieku, był wielokrotnie przekształcany. Od 2003 roku jego znaczna część nie nadawała się do użytkowania ze względu na nadmierną eksploatację. Projekt renowacji stanowił punkt wyjścia do rozszerzenia profilu działalności Centrum Kultury.

Główną ideą projektu była renowacja zabytkowego budynku wraz z rekompozycją dawnego ogrodu przyklasztornego oraz strefy wejściowej z zabytkową kapliczką. Prace renowacyjne polegały na przywróceniu historycznych walorów przestrzennych obiektu, zapewnieniu trwałości technicznej jego struktury oraz wyposażeniu go w instalacje i urządzenia wynikające z adaptacji dla potrzeb instytucji kulturalnych. Wzmocniono fundamenty i strukturę budynku oraz odtworzono tradycyjny układ komunikacyjny wokół wirydarzy i układu przestrzennego wnętrz. Zlikwidowano podziały wtórne i odtworzono dawną bryłę kościoła z wykorzystaniem wnętrza jako głównej sali teatralnej. Wymienione zostały też konstrukcja i poszycie dachu – z przywróceniem dawnego kształtu oraz adaptacją poddaszy. 

Wartość projektu Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie wynosi 38, 4 mln zł, w tym dofinansowanie z UE- 15, 2 mln zł.

W ramach XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN, podpisano 79 umów. Wartość całkowita projektów to ponad 3,77 mld zł, a kwota dofinansowania - przeszło 2,19 mld zł.

W całej Polsce do tej pory oddano do użytku 32 nowe lub wyremontowane obiekty, ostatnio - Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Krakowie, Szkołę Muzyczną w Sosnowcu, odnowioną elewację Zamku Królewskiego w Warszawie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach oraz dziedziniec na Wawelu.  Wcześniej- m.in. nowy budynek Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Operę i Filharmonię Podlaską, Filharmonię Świętokrzyską, Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu, Operę Leśną w Sopocie, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu, Galicyjski Rynek w Sanoku i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wykaz wszystkich projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl.
 powrót