Cyfrowe ministerstwo kultury

19-03-2014

Ponad 21 tys. pism i wniosków wpłynęło w 2013 r. drogą elektroniczną do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To prawie 5 razy więcej niż w roku 2009, kiedy dokumentów takich było 4,4 tys. Interesanci coraz częściej  korzystają z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, co pozwala na wyeliminowanie tradycyjnych, papierowych form dokumentów oraz usprawnia przepływ informacji.

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Spersonalizowane konto, wniosek wypełniany i składany elektronicznie, monitoring procesu załatwiania formalności, stała wymiana korespondencji z urzędnikiem prowadzącym sprawę - to najważniejsze zalety e-ministerstwa. Za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta można wnioskować o dofinansowanie w ramach programów, których operatorem jest MKiDN: Programów Ministra, Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA +.

Rosnącą aktywność interesantów potwierdzają dane: w roku 2009 pism przesłanych drogą elektroniczną było  4,4 tys. , w 2010 r.- 5, 2 tys., 2011 r.- 10,6 tys., 2012 r. – 14,6 tys., a w 2013 r. - 21,3 tys. Od początku wprowadzenia zmian, dokumentów tych było łącznie 56,2 tys.     

Co ważne, przy rosnącej liczbie składanych elektronicznie wniosków maleje ilość błędów formalnych popełnianych w trakcie ich wypełniania. W 2007 r. pojawiały się one w co piątym dokumencie, w 2012 roku problem dotyczył niespełna 10 %, a w 2013 – 8,6 %.

Wykorzystanie ESP umożliwiło bezpieczną wymianę dokumentów, skrócenie czasu podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu oraz szybsze i bardziej szczegółowe prezentowanie wyników naborów. Informacje publikowane są na stronie internetowej MKiDN za pomocą dynamicznych list generowanych automatycznie z systemu System Zarządzania Programami SZPON.

Kolejne ułatwienia dla wnioskodawców

Lista spraw załatwianych przez Internet systematycznie się wydłuża. Od 2013. r. można w ten sposób składać wnioski o przyznanie stypendium z Budżetu Państwa. Do końca 2014 przy użyciu platformy ePUAP będzie można wnioskować o:

Zmiany objęły również instytucje zewnętrzne, nadzorowane przez resort kultury. W  listopadzie 2013 r. uruchomiony został system do planowania i rozliczania budżetu jednostek podległych. Za pomocą elektronicznego obiegu dokumentów ich pracownicy wypełniają też ankiety BHP oraz kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej.

Nowoczesne technologie wykorzystywane przez urzędników

Na co dzień pracownicy MKiDN obsługują elektroniczny system obiegu dokumentów Proton, zintegrowany z systemem Kadrowym Cogisoft ,systemem finansowym ENOVA, ESP oraz ePUAP. Automatycznie prowadzone są rejestry umów, spraw sądowych, wniosków EOG oraz całej dokumentacji. Obecnie trwają końcowe prace nad stworzeniem elektronicznego Krajowego Rejestru Instytucji Kultury.

Dokumenty, które wysyłane są jedynie drogą elektroniczną to m.in. wnioski i formularze dotyczące spraw kadrowych: wnioski szkoleniowe i urlopowe, polecenia wykonania zadań poza normalnymi godzinami pracy, wnioski o udzielenie czasu wolnego (odbiór godzin) oraz e-obiegówka. Przez Proton przesyłane są również wnioski o uruchomienie środków publicznych, dokonanie wydatku, przetwarzanie danych osobowych,  formularze zamiaru zawarcia umowy i aneksu do umowy, zlecenia zamieszczenia informacji publicznej oraz wnioski o przeprowadzenie naboru wewnętrznego, rozpoczęcie procesu naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej i przeprowadzenie naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej.

Wykorzystanie wszystkich tych systemów pozwala na wyeliminowanie tradycyjnych, papierowych form dokumentów oraz usprawnia wewnętrzny przepływ informacji.powrót