Cyfrowe Muzeum Narodowe

06-04-2011

W maju uruchomione zostanie Cyfrowe Muzeum Narodowe. Obecnie trwają końcowe prace nad udostępnieniem zbiorów internautom.

W Muzeum Narodowym w Warszawie zakończyły się prace prowadzone w ramach programu „Zasoby cyfrowe. Priorytet 2: Digitalizacja zabytków i muzealiów", finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Istniejąca baza danych MNW licząca 400 tys. rekordów została powiększona o ponad 40 tys. opisów zabytków i ponad 1000 wizerunków cyfrowych. Znalazły się w niej opisy m.in.: rycin Napoleona Ordy, Hirsza Leybowicza, Adolpha Menzla, Stefano della Belli, Honore Daumiera, Wenceslausa Hollara, Jacques’a Callota; rysunków Jana Matejki, Henryka Uziembły, Henryka, Gustawa i Ksawerego Pillatich, Chrystiana Breslauera, Hansa Thomy. Ponadto – opisy fotografii i materiałów ikonograficznych dotyczących architektury polskiej i zabytków sztuki starożytnej, m.in. pozyskanych w ubiegłym roku zabytków z polskich wykopalisk w Sudanie.

Pierwsze informacje o muzealiach z bazy danych MN w Warszawie (będzie ich ponad tysiąc) zostaną opublikowane na portalu Cyfrowego Muzeum Narodowego, który wykorzystuje platformę dMuseion. Program ten będzie także pośredniczył w umieszczaniu danych o zbiorach muzeum w portalu Europeana (www.europeana.eu). Oprócz informacji o dziełach sztuki eksponowanych w galeriach stałych, internauci uzyskają dostęp do szczegółowych danych o muzealiach przechowywanych w magazynach studyjnych muzeum.powrót