Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca „dużego” projektu pt.: „Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”

27-05-2011

W dniu 20 maja 2011 r. została podpisana decyzja o potwierdzeniu wkładu finansowego UE dla tzw. „dużego” projektu pt. „Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie", którego beneficjentem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Decyzję podpisał Pan Johannes Hahn - Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej.

Projekt o łącznej wartości 364,78 mln zł uzyskał 207,00 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnego w ramach działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”, Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Umowa na realizację przedmiotowej inwestycji została podpisana w dniu 20 sierpnia 2009 r.

Działalność instytucji kultury Centrum Nauki Kopernik została zainaugurowana w dniu 5 listopada 2010 r., spektaklem Wielki Wybuch opowiadającym o początkach wszechświata, wyreżyserowanym przez Saskia Boddeke oraz Petera Greenaway’a. Centrum Nauki Kopernik cieszy się ogromnych powodzeniem wśród odwiedzających - do tej pory zwiedziło go ponad 400 tyś gości.

Decyzja ws. projektu pt. „Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie” jest trzecią decyzją Komisji Europejskiej dotyczącą polskich projektów z sektora kultury. Dwie poprzednie dotyczyły budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu oraz budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.powrót