Dodatkowe pieniądze dla kultury z Mechanizmów Finansowych na kwotę 345 mln zł

24-04-2013

81,8 mln euro - o 10 mln euro więcej niż  początkowo proponowano Polsce. Tyle będzie wynosić  całkowita alokacja na Program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Umowa w tej sprawie, po wielu miesiącach negocjacji, została podpisana 18 kwietnia 2013 r. Program jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Nowy oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku powstał dzięki środkom Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego   Fot. Mariusz Lis
Nowy oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku powstał dzięki środkom Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fot. Mariusz Lis

 

Dodatkową pulę środków udało się wynegocjować  w wyniku rozmów i spotkań między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Nowy Program umożliwi dofinansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu renowacji zabytków, budowy i rozbudowy instytucji kultury, konserwacji zabytków ruchomych oraz rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury. Udzielane w jego ramach granty nie mogą być mniejsze niż 1 mln euro i nie mogą przekraczać 8 mln euro.

Program ten uzupełnia się z wdrażanym już Programem „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej” , ukierunkowanym na wsparcie przedsięwzięć „miękkich”, dofinansowanym również ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. II nabór wniosków do Programu ruszył kilka dni temu.

Państwa – darczyńcy (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) wykazują duże zainteresowanie kwestiami mniejszości. Z tego względu ustalono, że 5% alokacji zostanie przeznaczone na realizację projektów z zakresu dokumentacji historii kultury, w tym mniejszości etnicznych i narodowych. Dodatkowo, Państwa – darczyńcy wyrazili wolę ufundowania wydzielonej puli środków na dwa wskazane przez nich projekty nieinwestycyjne. To projekty Muzeum Historii Żydów Polskich (dotyczący dziedzictwa kulturowego mniejszości żydowskiej w Polsce) oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa (realizowany wspólnie z Norweskim Dyrektoriatem ds. Dziedzictwa Kulturowego, dotyczący zagadnień związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego w miejscowych planach rozwoju).  

Podpisanie umowy zakończyło formalny proces negocjacji Programu i umożliwia otwarcie naboru wniosków, którego ogłoszenie planowane jest na maj br. Ze względu na krótki czas, jaki  pozostał do wdrożenia Programu, o dofinansowanie będą się mogły ubiegać projekty inwestycyjne gotowe do realizacji. Szczegółowe warunki konkursu znajdą się na stronie internetowej MKiDN.

 

 

 

 

 

 powrót