Dodatkowe środki dla Muzeum KL Auschwitz Birkenau

27-01-2010

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski w reakcji na sprawę kradzieży napisu „Arbeit macht frei” podjął bezzwłocznie działania mających na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa zbiorom państwowych muzeów martyrologicznych.

Przede wszystkim należy zauważyć, że na wydatki bieżące Muzeum Auschwitz-Birkenau otrzyma blisko 11 mln PLN, a dotacje majątkowe dla państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wyniosą w 2010 roku kolejne 4 mln 400 tysięcy PLN. Dodatkowo w grudniu ubiegłego roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał blisko pół miliona PLN na zabezpieczenia Muzeum.

Ponadto Ministerstwo zadecydowało o utworzeniu specjalistycznej grupy eksperckiej, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji oraz Straży Pożarnej. Grupa zajmie się analizą potrzeb o koordynacją działań obejmujących zapewnienie bezpieczeństwa zbiorom muzeów martyrologicznych oraz na jej podstawie przygotuje konkretne rekomendacje dla organów administracji rządowej oraz służb i instytucji państwowych.powrót