Dofinansowanie budowy siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

04-10-2010

Umowę dofinansowania ze środków europejskich projektu rewitalizacji Zespołu pałacowo- parkowego w Koszęcinie podpisał 4 października Minister Kultury Bogdan Zdrojewski.

Zespół pałacowo-parkowy w Koszęcinie koło Lublińca jest jednym z największych w Polsce neoklasycystycznym zespołem pałacowym. Od 55 lat obiekt ten jest siedzibą folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny- instytucji o światowej renomie i znaczeniu. Projekt stanowi kontynuację rewitalizacji kompleksu, który zostanie przystosowany do potrzeb działalności Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Inwestycja, której koszt całkowity wynosi ponad 40 mln zł., otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 25 mln zł.

W ramach inwestycji przewidziany jest remont i przebudowa pałacu oraz rewitalizacja parku i stawu. Po zakończeniu prac obiekt będzie pełnił funkcje ogólnodostępnego obiektu zabytkowego oraz funkcje edukacyjne i kulturowe. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2013 r.powrót