Dofinansowanie Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu

13-03-2013

Przeszło 7 mln zł dofinansowania ze środków europejskich, otrzyma Zespół Szkól Plastycznych w Radomiu na mocy umowy, którą 13 marca podpisali Minister Kultury Bogdan Zdrojewski i Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. Gościem uroczystości była Marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Podpisanie umowy na 7 mln zł dofinansowania ze środków europejskich dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
Podpisanie umowy na 7 mln zł dofinansowania ze środków europejskich dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Fot.: Danuta Matloch

Podpisanie umowy na 7 mln zł dofinansowania ze środków europejskich dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
Podpisanie umowy na 7 mln zł dofinansowania ze środków europejskich dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Fot.: Danuta Matloch

Podpisanie umowy na 7 mln zł dofinansowania ze środków europejskich dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
Podpisanie umowy na 7 mln zł dofinansowania ze środków europejskich dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Fot.: Danuta Matloch

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Fot.: Cezary Jędrzejewski

Projekt radomskiej placówki pn. Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu znajdował się na liście rezerwowej projektów konkursowych wybranych do dofinansowania w ramach II naboru konkursowego dla działania 11.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Decyzją Ministra Zdrojewskiego z 19. lutego, przedsięwzięcie zostanie dofinansowane. Całkowity koszt inwestycji to przeszło 8 mln zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 7,1 mln zł. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 2014 r.

Projekt dotyczy remontu zabytkowego budynku szkoły i dobudowy nowego skrzydła. Przewidziano w nim m.in. aranżację części pomieszczeń, remont elewacji, wykonanie iluminacji budynku, dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych i montaż windy obsługującej wszystkie kondygnacje. Dobudowane skrzydło umożliwi funkcjonowanie pracowni: malarstwa, rysunku, ceramicznej, tkaniny artystycznej i rzeźby. W ramach realizacji projektu przewiduje się otwarcie dwóch nowych specjalizacji: renowacja elementów infrastruktury i techniki graficzne

Dotacje w infrastrukturę szkolnictwa artystycznego podlegającego Ministrowi Kultury, pochodzą zarówno ze środków budżetowych Ministerstwa, jak i z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, z którego MKiDN przekazuje dotacje jako instytucja pośrednicząca.

Do tej pory podpisano 28 umów o dofinansowaniu z EFRR w wysokości 534,6 mln zł i łącznej wartości projektów 739 mln zł.

W 2012 r. przeprowadzony został nowy nabór do POIiŚ. Dotację w wysokości 175,9 mln zł przyznano 13 nowym projektom z listy podstawowej, z których 10 dotyczy infrastruktury szkolnictwa artystycznego. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się: szkoły muzyczne w Gdyni, Zbąszyniu, Łodzi, Białymstoku, Warszawie, Krakowie, Elblągu; Szkoła Plastyczna w Częstochowie, Uniwersytet Muzyczny w Poznaniu, ASP w Krakowie.

Szkoły i uczelnie artystyczne dofinansowywane są także poprzez jeden z Programów Ministra- „Rozwój infrastruktury kultury”. W latach 2008- 2012 przekazano w ramach Programu 85 mln zł.powrót