Dofinansowanie renowacji Toruńskiej Starówki

05-02-2010

Przebywający z wizytą w Toruniu Minister Kultury Bogdan Zdrojewski, podpisał 5 lutego umowę na dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO".

Inwestycji o wartości całkowitej przekraczającej 38 mln zł, przyznano dofinansowanie w wysokości ponad 18 mln zł. Będzie ona realizowana w ramach priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Przedmiotem projektu są szeroko zakrojone prace konserwatorsko-remontowe Starówki w Toruniu, wpisanej w 1997r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Renowacji poddane zostaną m.in.: mury obronne, elewacje bram i baszt miejskich, kościoły i kilka najcenniejszych znajdujących się na starym mieście zabytkowych kamienic. Modernizacja obejmie także Dom Kopernika.powrót