Dofinansowanie rewaloryzacji Zamku Ostrogskich

01-03-2010

Umowa na dofinansowanie projektu pn. „Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie”, została podpisana 1 marca, przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

Inwestycji realizowanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w ramach działania 11.1 „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym” XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyznano dofinansowanie w kwocie przekraczającej 30 mln zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.powrót