Dorobek myśli technicznej w Centrum Nauki i Techniki EC-1 w Łodzi

11-09-2018

Na zdjęciu: Wnętrze Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzifot. Paweł Ulatowski/MKiDN

Na zdjęciu: Wnętrze Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzifot. Paweł Ulatowski/MKiDN

Na zdjęciu: Wnętrze Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzifot. Paweł Ulatowski/MKiDN

Na zdjęciu: Wnętrze Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzifot. Paweł Ulatowski/MKiDN

Na zdjęciu: Wnętrze Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzifot. Paweł Ulatowski/MKiDN

W Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi powstała unikatowa wystawa, prezentująca dorobek myśli technicznej naszej cywilizcji. Ekspozycja wprowadza zwiedzających w obszar technologii wytwarzania energii oraz przekrojowo przedstawia najbardziej spektakularne dokonania ludzkości w zakresie poznawania zjawisk i zależności w otaczającym nas świecie. Powstanie wystawy było możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

O wystawie

Unikatowa ekspozycja, podzielona na 3 ścieżki dydaktyczne: Przetwarzanie energii, Rozwój wiedzy i cywilizacji, Mikroświat – Makroświat, powstała w postindustrialnych halach starej elektrociepłowni. Zgormadzone w przestrzeni wystawowej oryginalne urządzenia i maszyny z okresu działalności łódzkiej elektrociepłowni zyskały nowe funkcje edukacyjno-kulturowe dzięki wykorzystaniu najnowszych technik ekspozycyjnych.

Atrakcyjność prezentowanych obiektów zdecydowanie zwiększa możliwość samodzielnego przeprowadzania różnorodnych badań i eksperymentów poprzez zwiedzających. Aktywne uczestnictwo bez wątpienia wpływa również na zwiększenie oddziaływania funkcji edukacyjnych.

Wystawa jest dostępna także dla osób niepełnosprawnych, ponieważ dzięki unijnym środkom możliwe było zastosowanie udogodnień architektonicznych, takich jak bezprogowe wejścia czy rozbudowany system wind wewnętrznych, a także makieta stanowiąca miniaturę obiektów EC-1 dedykowana osobom niewidomym, które bezpośrednio wpływają na zwiększenie dostępności obiektu. Centrum zapewnia także obecność pracownika, który służy pomocą osobom z różnymi typami niepełnosprawności.

 

Finansowanie

Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi to jeden z 12 ukończonych już projektów zrealizowanych w ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działania dedykowanego zakupowi wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej.

Umowa o dofinansowanie projektu EC-1 Łódź – Miasto Kultury pn. Aranżacja i wykonanie ekspozycji i wyposażenia Centrum Nauki i Techniki w Łodzi została podpisana przez Premiera prof. Piotra Glińskiego.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 45,6 mln PLN, w tym 18,4 mln PLN pochodzi z EFRR, VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, której dysponentem jest MKiDN.

 

VIII oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w całości została dedykowana inwestycjom w obszarze kultury. W ramach 5 naborów wniosków przeprowadzonych przez MKiDN w latach 2016-2017 wsparcie otrzymało 141 projektów na kwotę całkowitą 2 596,2 mln zł (1 854 mln złotych ze środków EFRR). Środki te umożliwiły realizację szeregu niezbędnych inwestycji, z czego najliczniej reprezentowane były te dotyczące ochrony zabytków – łącznie 82 projekty. Średnia wartość inwestycji wynosiła 18,5 mln zł.

 powrót